Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Peter

20.11.2022

Dobrý deň prajem. Chcel by som Vás ,ako správcu majetku SNV upozorniť na nedostatok,ktorý spôsobila firma,ktorá opravovala plynové rozvody na Lipovej ulici pri materskej skôlke už v lete tohoto roku. Rozobrali chodník pri skôlke a doteraz sa im neráči ho dať do pôvodného stavu. Je to na zamyslenie,že zodpovedný nejako prehliadaju svoje povinnosti. Tak isto nechali kopu zeminy z vykopových prác, tiež pri tej istej skôlke a nedarí sa im ju odpratať. Mali by ste zasiahnuť a žiadať nápravu,pretože firmy na to kašlú.Nám občanom mesta to prekáža. Ďakujem

Dobrý deň, na nedokončené spätné úpravy sme zhotoviteľa upozornili. V prípade nerešpektovania upozornení, mesto nebude vracať zábezpeky a vykoná spätné úpravy v našej réžii.

Mucha Milan, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie
tel.: 053 4152 332

email.: milan.mucha@mestosnv.sk
Martin

14.11.2022

V súvislosti s ďalšou dopravnou nehodou, ktorá sa stala dňa 14.11.2022 na priechode pre chodcov pred ZŠ na Levočskej ulici, pri ktorej bolo zrazené dieťa, navrhujem zvážiť umiestňovanie tzv. prenosných retardérov na priechody pred základnými školami v meste, a to minimimálne v exponovaných časoch v ranných a poobedných hodinách. Netreba čakať na tragické následky, keď technické riešenia, prijateľné pre všetky strany, existujú. Zároveň by ma zaujímalo, koľko pokút bolo uložených vodičom za nedodržanie maximálnej povolenej rýchlosti po osadení meračov rýchlosti pri ZŠ na Levočskej ulici.

Dobrý deň. Policajti Mestskej polície Spišská Nová Ves v lokalitách pred základnými školami v meste Spišská Nová Ves vykonávajú zvýšený výkon hliadkovej služby so zameraním sa na situáciu v cestnej premávke za účelom predchádzania udalostí v cestnej premávke. Táto úloha je súčasťou pokynov pre výkon hliadkových služieb aj v lokalite pred Základnou školou na Levočskej ul. vzhľadom na udalosti v cestnej premávke a nehodovosť. Rýchlosť v úseku je znížená, a na mieste sú osadené aj ukazovatele rýchlosti, ktoré majú informatívny charakter. Meranie maximálnej povolenej rýchlosti mestská polícia nevykonáva a v tejto súvislosti spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej republiky. Zistené porušenia zákonných ustanovení je aj napriek sťažnostiam vodičov riešené v kompetencii mestskej polície aj formou ukladania blokových pokút. Dňa 7. 11. 2022 sa v priestoroch Mestského úradu Spišská Nová Ves konalo pracovné stretnutie, na ktorom bol prítomný aj primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik. Jednou z požiadaviek bola aj potreba doplnenia osadenia kovového zábradlia pred ZŠ na Levočskej ul. z dôvodu predchádzania náhleho vstupu do cestnej komunikácie zo strany chodcov, prevažne žiakov základnej školy. Po konzultácii vo veci osadenia kovového zábradlia bolo zistené, že táto drobná stavba bude zrealizovaná v priebehu 47. kalendárneho týždňa. Mestská polícia nedisponuje prenosnými retardérmi na priechody pre chodcov, ktoré by boli používané zákonným spôsobom. Policajti mestskej polície vykonali v priestoroch základnej školy aj preventívnu činnosť formou vykonania prednášky zameranej na predchádzanie udalostí v cestnej premávke. Rodičia a vodiči motorových vozidiel boli upozornení na zákonnosť parkovania, ako aj potrebný dohľad formou sprevádzania detí do školského zariadenia, nakoľko zavinenie vzniku týchto udalostí je prevažne zo strany chodcov. Dňa 15. 11. 2022 bolo vykonané pracovné stretnutie náčelníka mestskej polície a riaditeľa odboru dopravnej polície OR PZ v Spišskej Novej Vsi so záverom, že aj policajti Policajného zboru Slovenskej republiky sa budú podieľať na zvýšenom výkone formou dohľadu nad cestnou premávkou v lokalite Levočskej ul. za účelom predchádzania udalostí v cestnej premávke. Za účelom vykonania ďalších reálnych opatrení v predmetnej veci som ústretový aj osobnému stretnutiu v priestoroch mestskej polície po dohodnutí termínu na t. č. 159 (mestská polícia).

Chroust Ľubomír, Mgr.
Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1
tel.: 053 4422 032

email.: lubomir.chroust@mestosnv.sk
Tomáš

10.11.2022

Dobrý deň, zaujala ma mobilná aplikácia. Ak by ste pridali kalendár zberu odpadu s notifikáciami, využíval by som ju. Teraz som ani tento návrh nemohol odoslať z nej, ale z webu. Ďakujem

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet, určite je to zaujímavý nápad a budeme sa ním zaoberať. Musíme však s dodávateľskou firmou prejsť všetky detaily a možnosti, aby táto funkcionalita fungovala tak pre rodinné domy v dvoch rôznych obvodoch, ako aj bytové domy na rôznych uliciach, aby vedeli jednotliví užívatelia dostávať adresné notifikácie nielen o separovanom zbere, ale aj zbere objemných odpadov, nebezpečných odpadov, bio odpadov, resp. iných nepravidelných zberoch. Čo sa týka nefunkčného formulára v mobilnej aplikácii, momentálne pracujeme na odstránení tejto chyby.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Pavol Slebodník

8.11.2022

Dobrý deň,16 dní hľadám vodoinštalatéra na opravu potrubia..PVS,obec,aj na nete nájdení živnostníci,nikto sa nenašiel...Mečedeľovce 15,Spišský Štvrtok miesto opravy...Som zúfalý,je to horšie ako za komunistov,pekný deň

Dobrý deň, žiaľ, mesto zoznamom s informáciami o telefónnych číslach podnikateľských subjektov nedisponuje. Odporúčame Vám obrátiť sa na infolinku 1181.

Gondová Edita
Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie
tel.: 053 4176 622

email.: edita.gondova@mestosnv.sk
Anna

7.11.2022

Dobrý deň, túto sobotu v Spišskom Hrhove bude BAZÁR ZIMNÉHO OBLEČENIA A OBUVI. Ľudia tam môžu prísť predať svoje oblečenie do kultúrneho domu. Bude takáto akcia aj v našom meste?

Dobrý deň, mesto Spišská Nová Ves neorganizuje takéto akcie. Zároveň doposiaľ neevidujeme ani žiadne ohlásenie o konaní takejto akcie.

Sopková Brigita
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
112 - prízemie
tel.: 053 4152 127

email.: brigita.sopkova@mestosnv.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.