Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Luboslava Hudáková

9.1.2023

Dobrý deň. mám veľmi zlú skúsenosť na pohotovosť pre dospelých na Mieri v Spišskej Novej Vsi pani doktorka ma odmietla ošetriť ,kým som jej nepovedala že sa budem na ňu sťažovať tak sa postavila zo stoličky .To som v živote takú skúsenosť nezažila .A ešte to kde ste videli aby chorý ľudia s teplotami čakali vonku na parkovisku veď tam je dnu čakáren pre chorých ľudí .Robím hore v nemocnici Svet zdravia na urgente na recepcii a počúvam veľa sťažnosti na pohotovosť pre dospelých od ľudí ktorý prídu a po mojej skúsenosti to môžem len potvrdiť .Skúste s tým niečo urobiť Ďakujem veľmi pekne

Dobrý deň, Váš podnet sme adresovali na prešetrenie Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré vydalo povolenie poskytovateľovi Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Šafárikovo námestie, Spišská Nová Ves, (NLSPP SNV, s. r. o.), taktiež u neho vykonáva dozor, a teda dohliada na to, či dodržuje svoje povinnosti. Z Ministerstva zdravotníctva SR nám bolo doručené nasledovné stanovisko: Po preštudovaní podnetu p. Ľuboslavy Hudákovej sme kontaktovali organizátora ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých NLSPP SNV, s. r. o., s miestom prevádzkovania Šafárikovo námestie 2351/3, 052 05 Spišská Nová Ves, ktorého stanovisko uvádzame nižšie: „Naša pohotovostná služba pre dospelých NLSPP SNV, s. r. o. (APS) poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. V zmysle citovaného zákona poskytuje v službe službukonajúci lekár adekvátnu potrebnú zdravotnú starostlivosť pacientovi lege artis. Pritom úzko spolupracuje s jednou zdravotnou sestrou. Vzhľadom k tomu, že bola nepriaznivá epidemiologická situácia, bola zavedená v súlade s nariadeniami telemedicína, ktorá sa využíva aj u nás na ambulancii APS aj vzhľadom na nový variant Covidu - 19 Kraken. Pacient pred vstupom na APS tak musí najprv zatelefonovať na telefónne číslo (0534597408), kde dostane ďalšie potrebné informácie. Potom podľa vyhodnotenia situácie zdravotná sestra otvorí vstupné dvere a vpustí pacienta iba s respirátorom FFP2 do čakárne a aj do ambulancie k lekárovi. U nás sa strieda 35 všeobecných lekárov pre dospelých, a preto od 10. 1. 2023 je na rozhodnutí konkrétneho ošetrujúceho lekára, ako sa rozhodne, či v deň služby budú dvere do čakárne otvorené voľne alebo, či bude používať telemedicínu tak, ako je opísané v predchádzajúcej vete. V niektorých prípadoch lekár alebo zdravotná sestra musí privolať príslušníkov mestskej polície alebo policajného zboru na zjednanie poriadku na APS, pokiaľ sa pacient správa neprístojne, je hlučný, kričí alebo sa vyhráža, prípadne jeho doprovod (zvyčajne mnohí rodinní príslušníci). V tomto konkrétnom prípade pre objektívne posúdenie ošetrenia pacientky dňa 7. 1. 2023 prikladáme vyjadrenia službukonajúcej lekárky MUDr. Lucie Škablovej a zdravotnej sestry Boženy Rakovej.“ Ing. Peter Čvapek, MBA generálny riaditeľ - poverený riadením Ministerstvo zdravotníctva SR Vyjadrenie službukonajúcej lekárky MUDr. Lucie Škablovej: "Dňa 7. 1. 2023 bola ošetrená pacientka Ľuboslava Hudáková. Pacientka bola ošetrená v poradí, v akom sa dostavila na APS. Uvádzala bolesti hrdla, zvýšené teploty, kašeľ, celkové zhoršenie stavu. Od pondelka 2. 1. 2023 mala cestou ambulancie ORL ordinovaný Amoksiklav. Vzhľadom na predtým ordinovaný Amoksiklav bola pacientka slušne poučená o štandardných odborných postupoch o nasadzovaní ďalšej ATB liečby pri zlyhaní predchádzajúcej empirickej liečby (Amoksiklav). Pri nezlepšení sa stavu na 3 - 4 deň sa pacient štandardne hlási na kontrolu u OL lekára. Odporúčané je odobrať cielené kultivačné vyšetrenie, a tak následne indikovať cielenú antibiotickú liečbu vzhľadom na stúpajúcu rezistenciu a výskyt nežiaducich účinkov. Objektívne pacientka bez dýchavice, oropharynx hyperemický. Stav vyhodnotený ako stabilizovaný, odporúčané pokračovať v predtým ordinovanej ATB a symptomatickej liečbe a následne doplniť kultivačné vyšetrenie - výter z hrdla, eventuálne spúta cestou obvodného lekára, pretože to nie je v možnostiach APS mimo štandardných pracovných hodín. Po opakovanom poučení pacientka nesúhlasí s navrhovaným postupom, dožaduje sa výmeny ATB liečby, čo je v tomto prípade non lege artis postup. Je verbálne agresívna, kričí, že ju "odmietame ošetriť a nechávame pacientov tak a ona pracuje na urgente na recepcii a ako má ísť do nočnej, keď nemá lieky". Vzhľadom na jej pracovisko pacientka následne poučená o možnosti konzultácie s lekárom urgentného príjmu o odbornom hľadisku problému, k čomu sa nevyjadrila. Po nátlaku a opakovanom nevhodnom dožadovaní sa pacientky na predpis antibiotickej liečby a pri počte pacientov čakajúcich na ošetrenie pacientke vydaný recept na zmenu ATB. Pacientka nespokojná odchádza. Zdravotná starostlivosť bola poskytnutá, pacientka bola vyšetrená. Pacientka nesúhlasila s odbornými odporúčaniami. Dňa 7. 1. 2023 bolo na APS ošetrených 57 pacientov. Štandardný čas na ošetrenie 1 pacienta je cca 15 minút. Pri ošetrení 57 pacientov to vychádza na 14 hodín a 25 minút čistého pracovného času vyšetrovania pacientov. Počas tejto pracovnej zmeny sme mali spolu prestávku 15 minút. Všetci pacienti, ktorí sa v daný deň dostavili na APS boli ošetrení. V minulosti po opakovaných skúsenostiach s agresívnymi pacientami alebo rodinnými príslušníkmi (s 1 pacientom prídu bežne 4 rodinní príslušníci, niekedy aj viac) a opakovanou nutnosťou volať príslušníkov policajného zboru na upokojenie situácie pri početnej prevahe rodinných príslušníkov nad personálom APS a vzhľadom na kapacitu čakárne bol zvolený z bezpečnostných dôvodov prístup triáže cez telefón a nevpúšťať rodinných príslušníkov do priestorov čakárne." Vyjadrenie zdravotnej sestry Boženy Rakovej: "Sťažnosť pacientky Ľuboslavy Hudákovej je neopodstatnená, pacientka bola 7. 1. 2023 riadne vyšetrená, bola poučená o ďalšom terapeutickom postupe, s ktorým nesúhlasila a trvala na predpise ATB. Jej vystupovanie bolo arogantné. Potvrdzujem slová MUDr. Lucie Škablovej. Prebiehalo to presne tak, ako to uviedla ošetrujúca lekárka v uvedený deň."

Mesto Spišská Nová Ves

Ivan

31.12.2022

Prosím bude sa niečo robiť s parkovaním na chodníkoch na Javorovej ulici? Je to strašne ako tam stoja auta tak, ze nechaju priestoch na prechod 30 - 40 cm. Ďakujem

Dobrý deň. Policajti Mestskej polície Spišská Nová Ves sa v rámci výkonu hliadkových služieb venujú dohľadu nad cestnou premávkou. Súčasťou výkonu služobnej činnosti je aj realizácia zistených priestupkov v rámci kompetencie mestskej polície. V lokalite Javorovej ul. v meste Spišská Nová Ves aj na základe Vášho podnetu budú vykonané hliadkové služby za účelom eliminácie a realizácie zistených priestupkov. Problematika parkovania vozidiel na Javorovej ul. je riešená aj v spolupráci so zhotoviteľom výstavby chodníkov a parkoviska v tejto lokalite. Zistený skutkový stav bude riešený aj formou založenia prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla (papuče). Parkovacej politike v rámci mesta Spišská Nová Ves je v rámci personálnych možností venovaná zvýšená pozornosť aj v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky. Vzhľadom na možnosti Mestskej polície Spišská Nová Ves a množstvo podnetov sú prioritne riešené telefonické oznámenia od občanov, kde sa rieši aktuálny zistený skutkový stav bez časového odstupu. Ďakujem za podnet.

Chroust Ľubomír, Mgr.
Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1
tel.: 053 4422 032

email.: lubomir.chroust@mestosnv.sk
Karol

18.12.2022

Zdravím. Neviem kto spravuje verejné osvetlenie (asi MEPOS), ale chcel by som upozorniť na nefunkčné verejné osvetlenie na Duklianskej ulici pred vchodmi č. 52,54,56,58 a tiež oproti kde sú garáže, chodník k Lidlu a autobusová zastávka. Tento stav trvá už niekoľko dní. Pri terajšom stave chodníkov je to dosť nebezpečné. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Porucha osvetlenia bola odstránená dňa 20. 12. 2022. K poruche došlo z dôvodu rekonštrukčných prác na trafostanici zo strany Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, a. s., ktorá pri rekonštrukcii odstránila rozvádzač verejného osvetlenia. Po zistení tejto skutočnosti sme VSDS, a. s., vyzvali k náprave, následne bol osadený a zapojený nový rozvádzač VO.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Miroslav

16.12.2022

Moju pripomienku smerujem na mestské služby MEPOS. Ak dobre tomu rozumiem, táto spoločnosť má na starosti mestské chodníky a ich údržbu. Bývam v SNV už 6 rokov. Prvé roky sme si sneh odhŕňali sami ako bytové spoločenstvo. Potom sa to zrušilo, vraj to zabezpečí mesto – výsledok je že niekto nám hodí pred dvere vrece soli a odhŕňam celý týždeň sám, aby som mohol prejsť do vchodu. Druhá vec, čo má viacej trápi je že aktuálne od nedele, kedy nasnežilo do štvrtka (aktuálne) sú mestské chodníky v hroznom stave. Kĺže sa na nich, slabo odhrnuté, a v prípade keď idem s kočíkom – v súčasnosti sa ani nedá prejsť. Pravdepodobne mi budete argumentovať na kapacitné možnosti MEPOSu a tak podobne. Ale reálne sa bavíme o Spišskej Novej Vsi a nie o Bratislave, o piatich dňoch. Taktiež MEPOS sa chválil krásnym ziskom, tak prosím Vás o vysvetlenie, prečo tento zisk neinvestuje do sezónneho zamestnania ľudí k odpratávaniu chodníkov. Podľa môjho názoru, vedenie MEPOSu nezvláda takéto situácie. Pamätám si situácie keď mesto s týmto nemalo problém a aj v noci som videl pracovníkov odhrňovať chodníky, aby ráno bolo všetko v poriadku. Čo sa stalo? Posledné dni som nevidel nikoho ani počas dňa. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň. Spoločnosť MEPOS SNV, s. r. o., zabezpečuje zimnú údržbu chodníkov na základe objednávky mesta SNV aktuálne tretiu zimnú sezónu. Každý rok spoločnosť investuje do strojného vybavenia. V najbližšej dobe plánujeme zakúpiť ďalší komunálny stroj. Aktuálne disponujeme 4 strojmi/vozidlami. Pre každé vozidlo je v pohotovosti 24 hodín jeden strojník. Okrem toho máme ďalších 15 zamestnancov určených na ručnú zimnú údržbu. Títo ľudia sú taktiež v pohotovosti a od prvých snehových zrážok sa každý deň venujú zimnej údržbe. Nakoľko boli však snehové zrážky mimoriadne výdatné, je aj ich údržba komplikovanejšia ako po minulé roky. Prioritne sa venujeme čisteniu schodísk, lávok, zastávok a šikmín. Prehľad o výkone strojov je zabezpečený pomocou GPS. Mesto si je vedomé svojich zákonných povinností, no musí prihliadať aj na svoje finančné možnosti. Rozvozom soli sme chceli občanom pomôcť, nie zbaviť sa zodpovednosti. Ak máte konkrétny podnet prosím kontaktujte ma a snáď ho budeme vedieť vyriešiť.

Tomáš Hamráček
riaditeľ / konateľ

MEPOS SNV, s.r.o.
tomas.hamracek@mepos.sk
Mob.: +421 951 407 907

Ján Furman

30.11.2022

Prosím o info, či budete dávať posypovú soľ aj do rodinných domov.

Dobrý deň, áno, tak ako aj po minulé roky bude posypová soľ rozvezená aj obyvateľom rodinných domov.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.