Rímskokatolícke bohoslužby

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
Nedeľa: 8.00, 9.15, 10.30, 18.30 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 6.45, 12.00, 18.30 h
Prvopiatkový týždeň: 6.45, 18.00 hod. (pon - so)
Mimo prvopiatkového týždňa: 6.45 h (pon - so), 18.00 h (pia a so)      

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (malý)
Nedeľa: 6.00, 7.30, 9.00 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 6.00, 17.00 h
Prvopiatkový týždeň: 6.00 h (pon - so), 16.30 h (pia za účasti detí)
Mimo prvopiatkového týždňa: 6.00 h (pon - so), 18.00 h (pon - št), 16.30 h
(piatok za účasti detí), 18.30 h (piatok pre mládež)

Sídlisko MIER - Kino Mier
Nedeľa: 8.00, 9.15, 10.30 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 17.00 h
Prvopiatkový týždeň: 17.00 h (utorok)
Mimo prvopiatkového týždňa: 17.00 h (utorok)

Novoveská Huta - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Nedeľa: 10.30 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 18.00 h
Prvopiatkový týždeň: 18.00 h (utorok, štvrtok, piatok)
Mimo prvopiatkového týždňa: 18.00 h (utorok a štvrtok)

Ferčekovce 
Nedeľa: 9.15 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 18.00 h
Prvopiatkový týždeň: 18.00 h (pon, str, pia)
Mimo prvopiatkového týždňa: 18.00 h (pon a str)

Domov dôchodcov
Nedeľa: 9.15 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 9.15 h

Nemocnica
V sobotu s nedeľnou platnosťou o 16.00 h
Viac informácií nájdete na www.fara.sk/snv 


Svätyňa Božieho Milosrdenstva, sídlisko Západ

Nedeľa: 9.00, 10.30 (pre deti), 15.30, 19.00 h
Pondelok - sobota: 15.30, 18.30 h
Každý deň je o 15.00 h pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu
Vždy v utorok a stredu o 16.00 h je polhodinová adorácia Sviatosti Oltárnej
a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Každý štvrtok 16.00 - 19.00 hod. je Vyloženie Sviatosti Oltárnej
a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Vždy od 1. - 9. dňa v mesiaci je svätá omša o 15.30 hod. obetovaná za ctiteľov
Božieho Milosrdenstva a dobrodincov
Viac informácií nájdete na www.rimkat-smizany.com 


Evanjelické bohoslužby

Evanjelický kostol: nedeľa: 9.00 h
Evanjelický kostol Smižany: nedeľa: 10.30 h

Viac informácií nájdete na www.ecavsnv.sk 


Gréckokatolícke bohoslužby

Chrám Premenenia Pána, Letná ul. 79
pondelok - piatok: 16.30 h
sobota: 8.00 h
nedeľa: 10.00 h
Aktuálne zmeny nájdete na www.grkatsnv.sk 


Pravoslávne bohoslužby

Chrám sv. Klimenta Ochridského, Zimná ul. 74
streda a piatok: 8.00, 18.00 h (v zime 17.00 h)
sobota: 18.00 h (v zime 17.00 h)
nedeľa: 7.30, 9.00, 18.00 h (v zime 17.00 h)
sviatky: ako v nedeľu

Duchovný správca: ThDr. Štefan Pružinský PhD.
Kontakt: 053/448 92 86
Viac informácií nájdete na www.pravoslaviesnv.sk  


Cirkev bratská

Bohoslužby - každú nedeľu o 9.30 h
Adresa: Duklianska 32, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail: spisskanovaves@cb.sk
Mobil: 0948 211 635
Viac informácií nájdete na www.cb.sk

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

Sála Kráľovstva - Jehovoví svedkovia, Chrapčiakova 448/40

Slovenský jazyk:
streda: 17.45 h
štvrtok: 18.15 h
nedeľa: 9.30, 17.15 h

Slovenský posunkový jazyk:
streda: 17.45 h
nedeľa: 9.30 h

Rómsky jazyk:
utorok: 18.00 h
nedeľa: 13.00 h
Viac informácií nájdete na  www.jw.org/sk 


Cirkev adventistov siedmeho dňa

Školská 440/22
Spišská Nová Ves
Bohoslužby: každú sobotu od 9.30 h
webová stránka: www.spisskanovaves.casd.sk