Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Sociálna pomoc

Chcem vybaviť

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Stravovanie dôchodcov SOS náramok Linka pomoci seniorom DOMKO-DSS - Služba včasnej intervencie OZ HANA - poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi pre ženy zažívajúce násilie a ich deti Sociálno-právna ochrana detí Národná linka na pomoc deťom v ohrození Opatrovateľská služba Odľahčovacia služba Umiestnenie v Dome humanity NÁDEJ Umiestnenie v domove dôchodcov Zaradenie žiadateľov do poradovníka žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov - kritéria Komunitné centrum Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú mestom Spišská Nová Ves

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.