Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Slobodný prístup k informáciam

Hľadám info

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Žiadosť o sprístupnenie informácií Informácie o podmienkach prijímania zásielok Postup mesta Spišská Nová Ves pri vybavení žiadosti žiadateľa Obmedzenie sprístupnenia informácií / nesprístupnenie informácií Opravné prostriedky Úhrada nákladov Ochrana osobných údajov Register zmlúv, faktúr, objednávok

Zákon č.   211/2000   Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), bol schválený dňa 17.5.2000 a nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2001. Zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.