Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Podnikateľ

Chcem vybaviť

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Dane a poplatky Dopravné záležitosti Dotácia Kúpa/predaj/prenájom nehnuteľností Prihlásenie/odhlásenie psa Malé zdroje znečisťovania ovzdušia Vodné stavby - žumpa, studňa Návštevu u primátora Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka Oznámenie o konaní podujatia Predajný a prevádzkový čas Pridelenie súpisného čísla Správne konanie Stavebný úrad Sťažnosti a petície Trvalý/prechodný pobyt Účasť na trhoch Umiestnenie atrakcií Umiestnenie prevádzky/proces územného konania Umiestnenie reklamného zariadenia Úver zo ŠFRB Výrub drevín Tlačivá

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.