Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Občan

Chcem vybaviť

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Bývanie Dane a poplatky Dopravné záležitosti Dotáciu Hrobové miesto Kúpa/predaj/prenájom nehnuteľností Malé zdroje znečisťovania ovzdušia Vodné stavby - žumpa, studňa Návštevu u primátora Občiansky pohreb/úmrtný list Ordinačné hodiny, záväzné stanoviská Osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín Oznámenie o konaní podujatia Pridelenie súpisného čísla Prijatie jubilanta Prihlásenie/odhlásenie psa Rodný list Rybársky lístok Sobáš Zmena/úprava mena/priezviska Správne konanie Stavebný úrad Sťažnosti a petície Trvalý/prechodný pobyt Umiestnenie atrakcií Úver zo ŠFRB Uvítanie dieťaťa Územné plánovanie Výrub drevín a správa verejnej zelene Vývoz komunálneho odpadu Osadenie, údržba lavičiek Tlačivá

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.