Etické pravidlá

Facebook

1. Diskutér vystupuje, resp. pristupuje k ostatným používateľom a diskutérom korektne, s úctou a rešpektom. Osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie budú mať za následok odstránenie takéhoto príspevku alebo diskusného konta. Osobné otázky na zamestnancov úradu je potrebné adresovať e-mailom, na e-mailovú adresu danej osobe prináležiacu.

2. Neprípustné sú príspevky obsahujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, rovnako ako príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy.

3. Zakázané je písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za zamestnanca, alebo správcu služby alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená. Prispievateľ by mal vystupovať pod svojím skutočným menom a nie pod prezývkou či anonymne, nakoľko jeho reálne meno dáva príspevku väčšiu dôveryhodnosť.

4. Neprípustné je znásobovanie diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je upútať naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami).

5. Zakázané je vkladať do diskusií, či príspevkov informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne.

6. Informácie v diskusných fórach a príspevkoch publikovaných používateľmi nie je možné charakterizovať ako vyjadrenia mesta Spišská Nová Ves. Pri posudzovaní získaných informácií na týchto fórach je potrebné brať do úvahy,  že môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Pred podniknutím akejkoľvek akcie je preto vhodné vopred zvážiť ich dôveryhodnosť.

7. Pri využívaní informácií zo stránky pri diskusii na sociálnej sieti Facebook je každý povinný dodržiavať súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a zákony Slovenskej republiky. Publikovanie odkazov na webový obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, je zakázané. Mesto Spišská Nová Ves nepreberá zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi, ani ich hodnotenie ostatnými diskutujúcimi.

8. Diskutujúci na stránke mesta Spišská Nová Ves na sociálnej sieti Facebook musia s týmto Kódexom súhlasiť a dodržiavať ho. Prístupom k uvedeným službám vyjadrujú diskutéri  svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzujú sa ich dodržiavať.  

9. Pokiaľ má ktokoľvek podozrenie, že diskutujúci nedodržiava pravidlá ustanovené v Kódexe,  bezodkladne informuje Mesto Spišská Nová Ves odoslaním e-mailovej správy na  mesto@spisskanovaves.eu.

10. Mesto Spišská Nová Ves si vyhradzuje právo tento Kódex kedykoľvek upraviť, preto odporúča návštevníkom portálu a stránky na sociálnej sieti do tohto Kódexu pravidelne nazrieť a ubezpečiť sa, či konajú v súlade s pravidlami, ktoré sú v ňom uvedené.