BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., 100 %

BIC SPIŠSKÁ NOVÁ VES, s. r. o.
BUSINESS & INNOVATION CENTRE 
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
Tel. +421 903 614 133
E-mail: bicnsv@bicsnv.sk 

http://www.bicsnv.sk


Delegovaní zástupcovia v obchodných spoločnostiach s účasťou mesta:

Valné zhromaždenie: Ing. Pavol Bečarik