Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Pridelenie súpisného čísla

Podnikateľ
Poplatky
  • Oznámenie o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla a orientačného čísla
    Bez správneho poplatku
  • Potvrdenie o súpisnom čísle sa podľa zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch spoplatňuje sumou 2,00 €.

Lehota vybavenia
30 dní

Potrebné doklady

- kolaudačné rozhodnutie (v prípade nekolaudovanej stavby stavebné povolenie);
- doklad o vlastníctve k pozemku (list vlastníctva);
- geometrický plán;
- zamerané adresné body;
- vyplnená žiadosť o pridelenie súpisného čísla.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.