Radošinské naivné divadlo: DETI DOBY

Typ podujatiaDivadlo

Obrázok podujatia Radošinské naivné divadlo: DETI DOBY

Popis

Trpko smiešna komédia, v ktorej chce autor a zakladateľ divadla podať celistvý javiskovo - poetický obraz života v našej krajine. Kde sa akoby náhodu od roku 1963 vyskytuje aj známe malé vidiecke divadlo. Predstavenie vzniklo pri príležitosti 60. výročia vzniku Radošinského naivného divadla. 

Na scéne sledujeme javiskovo štylizované slovenské päťdesiatročné životné osudy dvoch odlišných rodín od roku 1950 po rok 2000: osirelú rodinu neskôr ľahkovážneho dobrodruha a zástancu podozrivých životných spôsobov a riešení Vlada Piovarčiho a jeho krásnej sestry Terezy, a životný, no zároveň aj divadelný a intímny príbeh vidiečana Laca, ktorý sa vo svojom amatérskom divadelnom i ľudskom spôsobe života usiluje okrem iného uveriť tomu, že „dobrý človek stále niekde žije“. Priam v zrýchlenom filmovom strihu sledujeme na javisku od detských rokov až po rok 2000 pestré, no rozdielne dva životné a myšlienkové svety, ale aj prekvapivý vývoj, nečakané zvraty a názorové odlišnosti, zažijeme hľadanie i zrod lásky a trvalých vzťahov, spoznáme plastické a spletité rodinné príbehy našich dobových protagonistov. U Vlada Piovarčiho sledujeme jeho nekonvenčný až kontroverzný spôsob života, ktorý nemá ďaleko ku kriminálu, a u Laca zase umelecký svet, ktorý má od počiatku znaky budúceho naivného divadla. Obidvoch hlavných protagonistov život svojsky skúša, ale aj v mnohom pospája, aby svojím polstoročným kľukatým životným príbehom nepriamo podali správu o živote a divadle v našej krajine.

Mnoho tém a situácií v hre má autentický pôdorys, čo by malo novej javiskovej správe RND dodať na autentickosti a diváckej príťažlivosti. Štepkova smutno-smiešna komédia Deti doby obsahuje všetky poznávacie znaky poetiky 60-ročného RND, ako sú človečina, humor, dialekt, piesne a hlavne silný humánny odkaz.

Predpredaj vstupeniek: 
MKC – Reduta: 053/ 4463 249, 4299 251
MKC – Dom kultúry Mier: 053/ 442 87 66
 TIC – Letná 49: 053/ 429 82 93

Viac informácii o podujatí Radošinské naivné divadlo: DETI DOBY
Zdielať na Facebooku