Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Rekonštrukcia Koceľovej ul., od 22. 9. 2022

22.9.2022
Rekonštrukcia Koceľovej ul., od 22. 9. 2022

Vážení spoluobčania,

počnúc dňom 22. 9. 2022 začnú stavebné práce na rekonštrukcii Koceľovej ulice v Spišskej Novej Vsi. Keďže je v pláne postupne zrekonstruovať v celej dĺžke ulice chodníky, parkovacie miesta a komunikáciu, pre svoju finančnú náročnosť mesto pristúpilo k etapizácii stavebných prác na najbližšie roky.

V I. etape prebehne rekonštrukcia chodníkov v úseku od Kollárovej ulice po križovatku s Rastislavovou ulicou pozdĺž bytových domov č. 14 - 22 a 13 - 23 (viď obr.). Stavebné práce budú pozostávať z búracích prác - odstránenie pôvodných konštrukčných vrstiev chodníka vrátane odstránenia pôvodných betónových obrubníkov, z osadenia nových betónových obrubníkov do betónového lôžka; následne sa zrealizuje podkladná vrstva chodníka zo štrkopiesku a po zrealizovaní podkladných vrstiev sa pristúpi k realizácii asfaltového povrchu v chodníku. Okrem hlavných chodníkov budú opravené aj prístupové chodníky k jednotlivým vchodom a taktiež sa opraví a doplní chodník, ktorý bude navádzať chodcov na chodník na Kollárovej ulici.

Tak ako pri iných stavbách, aj v tomto prípade prosíme obyvateľov ulice o rešpektovanie obmedzení zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa Zmluvy o dielo vykonať stavebné práce v lehote max. 70 kalendárnych dní.

Tím OVaD, Mestský úrad Spišská Nová Ves

Zdielať na Facebooku

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.