Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.

Preskočiť na hlavný obsah
Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Prázdninová prevádzka materských škôl

21.5.2024
Prázdninová prevádzka materských škôl

Vážení rodičia,

letná prázdninová prevádzka v školskom roku 2023/2024 bude v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa prebiehať nasledovne:

Od 1. 7. do 31. 7. 2024 – prevádzka bude vo všetkých materských školách okrem MŠ J. Hanulu a MŠ Z. Nejedlého. Deti z týchto dvoch materských škôl budú rozdelené do MŠ Komenského, MŠ P. Jilemnického, MŠ. E. M. Šoltésovej a MŠ Lipová (rozpis bude dostupný v materských školách až po odovzdaní záväzných prihlášok).

Od 1. 7. do 31. 7. 2024 – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - ZSOD P. Jilemnického 2

Od 1. 8. do 23. 8. 2024 - MŠ J. Hanulu a MŠ Z. Nejedlého (rozpis bude dostupný v materských školách až po odovzdaní záväzných prihlášok).

V prípade záujmu o nahlásenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin prosíme zákonných zástupcov o vyplnenie záväznej prihlášky a jej odovzdanie v materskej škole, ktorú dieťa navštevuje najneskôr do 7. 6. 2024. Záväzná prihláška je k dispozícii v materskej škole, príp. na stránke https://www.spisskanovaves.eu - viď link vyššie.

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole počas mesiacov júl a august je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach vo výške 40 € za dieťa.

JUDr. Radka Romaňáková
riaditeľka

Zdielať na Facebook Zdieľať na Facebooku