Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.

Preskočiť na hlavný obsah
Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Oznámenie o zbere použitého šatstva

26.9.2023
Oznámenie o zbere použitého šatstva

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves termíny pre mobilný zber použitého šatstva z domácností v jednotlivých častiach mesta. Prinesené oblečenie musí byť kompletné, nepoškodené a nesmie byť znečistené.

Zber sa bude realizovať prostredníctvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená po dobu 20 alebo 40 minút na vybraných stanovištiach. Pri preberaní odpadu je potrebné sa riadiť pokynmi obsluhy mobilnej zberne. Obsluha zberne môže prinesené šatstvo odmietnuť. Odpad bude prevzatý len od občanov mesta. Zber šatstva  je bezplatný.


Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách mesta:

1. Nov. Huta – námestie (reštaurácia Poľovník)
9. 10. 
8:00 – 8:20
2. Nov. Huta – pri bývalom pionierskom tábore
9. 10.
8:30 – 8:50
3. m. č. Ferčekovce – križovatka Trenčianskej a Muráňskej
9. 10.
9:00 – 9:20
4. m. č. Ferčekovce – križovatka Považskej a Muráňskej
9. 10.
9:30 – 9:50
5. sídl. Tarča – parkovisko OD Družba, Lipová 20
9. 10.
10:00 – 10:40
6. Za Hornádom – parkovisko pri Športovej hale
9. 10.
10:50 – 11:10
7. pred Zimným štadiónom – hotel Šport
9. 10.
11:30 – 11:50
8. Hurbanova ul. – pri kotolni
9. 10.
12:30 – 12:50
9. sídl.Mier – parkovisko OD Prima (Šafárikovo nám.)
9. 10.
13:00 – 13:20
10. sídl.Mier – parkovisko za obchodom – Tr. 1. mája
9. 10.
13:40 – 14:00
11. Ing. O. Kožucha - parkovisko pred futbalovým štadiónom
9. 10.
14:20 – 14:40
12. Pod Tepličkou (pri moste)
10. 10.
8:00 – 8:20
13. Mlynská ul. – MPC – podniková predajňa
10. 10.
8:30 – 8:50
14. Slovenská 44 – pri kotolni
10. 10.
9:00 – 9:20
15. J. C. Hronského
10. 10.
9:30 – 9:50
16. Ing. O. Kožucha - parkovisko pred futbalovým štadiónom
10. 10.
10:00 – 10:20
17. sídl. Západ -  Stolárska/Strojnícka ul.
10. 10.
10:50 – 11:10
18. sídl. Západ -  Kolárska ul.
10. 10.
11:30 – 11:50
19. Bernoláková ul.
10. 10.
12:30 – 12:50
20. Kmeťova ul.- podjazd
10. 10.
13:00 – 13:20
21. m. č. Blaumont – parkovisko Filinského
10. 10.
13:40 – 14:00
22. Hviezdoslavova ul. – pri býv. „Kotolni“
10. 10.
14:20 – 14:40


Počas celého roka môžu občania mesta použité šatstvo bezplatne odovzdať na  Zbernom dvore na Sadovej ulici (Po - Pi v čase 8:00 - 16:00 hod. a v So 8:00 – 12:00).

MsÚ, oddelenie komunálneho servisu

Zdielať na Facebook Zdieľať na Facebooku