Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.

Preskočiť na hlavný obsah
Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - energetik mesta Spišská Nová Ves

31.5.2023
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - energetik mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves

so sídlom Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, zapísané v registri organizácií Štatistického úradu SR, IČO: 00 329 614, v zastúpení Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta

oznamuje,

že má v záujme obsadiť voľné pracovné miesto:
"energetik mesta Spišská Nová Ves".

Kvalifikačné predpoklady:
- min. stredoškolské vzdelanie s maturitou s praxou v oblasti min. 5 rokov (uprednostnení budú záujemcovia s vysokoškolským vzdelaním I. alebo II. stupňa v odbore energetika, elektro-energetika, elektrotechnika, stavebníctvo, strojárstvo s praxou v oblasti energetiky min. 3 roky),
- znalosť legislatívy v oblasti energetiky, energetických vyhlášok a technických noriem v predmetnej oblasti,
- vedenie projektových tímov pri riadení projektov zameraných na oblasť energetiky výhodou,
- práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),
- vodičský preukaz skupiny "B" (aktívny vodič),
- samostatnosť v rozhodovaní, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike, spoľahlivosť, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita,
- bezúhonnosť - splnenie predpokladov pre výkon práce vo verejnom záujme a bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti na pracovnej pozícii energetik:
- zabezpečuje koncepčnú, koordinačnú a metodickú činnosť v oblasti energetiky,
- spracováva systém Centrálneho systému monitorovania spotreby energií mesta z pozície administrátora,
- bilancuje, analyzuje a sleduje energetickú situáciu v objektoch mesta, navrhuje opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektov,
- zabezpečuje a aktualizuje strategické dokumenty mesta v oblasti energetiky, zabezpečuje realizáciu koncepcie mesta v oblasti energetiky, presadzuje princípy politiky smart city v komponente energetiky,
- plní povinnosti mesta v súlade s platnou legislatívou v oblasti energetiky,
- koordinuje správu objektov z pohľadu energetickej náročnosti,
- navrhuje, zabezpečuje realizáciu a vyhodnocuje efektívne opatrenia v oblasti energetiky a energetických úspor,
- zabezpečuje energetické audity a certifikáty pre nehnuteľnosti mesta a spoločnosti s majetkovou účasťou mesta,
- zabezpečuje podklady pre obchodné verejné súťaže týkajúce sa najmä energetiky, energetických auditov objektov a budov vo vlastníctve mesta a s tým súvisiace činnosti,
- vydáva stanoviská k projektom mesta, týkajúce sa energetiky a efektívneho nakladania s energiami,
- zastupuje mesto v odborných komisiách, koordinácia pri kontrolných dňoch, preberacích a kolaudačných konaniach na investičných akciách a projektoch vo veciach zmluvných a technických,
- zabezpečuje výber dodávateľov jednotlivých energií pre mestský úrad a spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, zúčastňuje na príprave podkladov pre verejné obstarávanie na dodávky energií pre odberné miesta mesta,
- komplexne zabezpečuje zmluvné vzťahy na dodávku energií pre objekty vo vlastníctve mesta,
- zabezpečuje spracovanie správ a štatistických zisťovaní v súlade s platnou legislatívou,
- sleduje vývoj trhu v oblasti energetiky a informuje o nových riešeniach vedenie mesta a zástupcov organizácií zriadených alebo založených mestom, poskytuje poradenskú činnosť pri riešení otázok súvisiacich s oblasťou energetiky,
- spolupracuje na tvorbe a implementácii projektov v oblasti energetiky.

Miesto výkonu práce:
mesto Spišská Nová Ves

Druh pracovného pomeru:
na dobu určitú v trvaní 1 roka s 3-mesačnou skúšobnou dobou, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Termín nástupu:
dohodou

Mzdové ohodnotenie:
základná mzda 1 500 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov, možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, 13. plat v závislosti od splnenia podmienok pre jeho priznanie, nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce a ďalšie zamestnanecké benefity.

V prípade záujmu o voľné pracovné miesto, za podmienky splnenia uvedených predpokladov, kontaktujte, prosím, Ing. Štefana Pohlyho, vedúceho odd. vnútornej správy MsÚ na tel. č.: 053/41 52 412, príp. mobil 0905 905 355 alebo na e-mail: stefan.pohly@mestosnv.sk.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (dokument PDF)

Zdielať na Facebook Zdieľať na Facebooku