Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Najúspešnejší športovci mesta za rok 2022

22.12.2022
Najúspešnejší športovci mesta za rok 2022

vyzývame vás na zasielanie návrhov na každoročné oceňovanie „Najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých športovcov a funkcionárov mesta za rok 2022“.

Vyplnené tlačivo „Návrh na zaradenie do hodnotenia o najúspešnejšieho športovca a športového kolektívu za rok 2022“ „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ (ak ide o nominovaného do 18 rokov, tlačivo musí byť podpísané zákonným zástupcom), ktoré doručte najneskôr do 16. 1. 2023!

- osobne do podateľne MsÚ, prízemie (obálku označte – ODDELENIE ŠKOLSTVA)
- e-mailom: ida.bdzochova@mestosnv.sk

Termín, miesto a spôsob oceňovania vám včas oznámime (predpokladaný termín je v polovici februára 2022).

Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová Ves (dokument PDF)

Zdieľať na Facebooku

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.