Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.

Preskočiť na hlavný obsah
Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Kosenie trávnatých plôch v meste SNV

5.6.2023
Kosenie trávnatých plôch v meste SNV

Mesto Spišská Nová Ves realizovalo na starostlivosť o zeleň, vrátane kosenia, verejné obstarávanie, do ktorého sa neprihlásil žiaden uchádzač, ani spoločnosť Brantner, ktorá tieto činnosti realizovala v predchádzajúcom období. Po zvážení všetkých rizík spojených s vypísaním novej súťaže, ako aj zisteného predbežného nezáujmu o túto činnosť zo strany dodávateľských firiem sa mesto rozhodlo túto činnosť objednať priamo u spoločnosti MEPOS, nakoľko tento spôsob nám umožňuje zákon o verejnom obstarávaní. Spoločnosť MEPOS sa musela týmto v krátkom čase vysporiadať s nákupom novej techniky, ako aj personálneho zabezpečenia tejto činnosti.  

V súčasnosti využíva spoločnosť MEPOS tak vlastné kapacity, ako aj kapacity subdodávateľov v medziach zákona o verejnom obstarávaní, keďže mestský podnik je zo zákona povinný riadiť sa rovnakými pravidlami v obstarávaní tovarov a služieb ako mesto. Z týchto zákonných dôvodov nie je možné navýšiť objem subdodávok, nakoľko v takomto prípade by muselo byť spustené nové verejné obstarávanie, ktoré by pri hodnote tejto služby a zákonných lehotách trvalo dlhšie ako do ukončenia jarnej kosby.

Do tejto situácie nám nepriaznivo zasiahlo aj počasie, kedy po studenom a daždivom období, kedy nebolo ešte možné kosiť, nastalo obdobie veľmi teplých dní, čo spôsobilo veľmi rýchly rast vegetácie.

V tejto veci je potrebné uviesť aj fakt, že rozpočet mesta je aj vzhľadom k vysokým cenám energií, rastúcej inflácii, ako aj zníženým príjmom zo strany štátu pod veľkým tlakom a nie len mestu Spišská Nová Ves, ale aj iným mestám o obciam chýbajú finančné prostriedky na pokrytie bežných činností v meste, do ktorých spadá aj samotné kosenie. Tieto finančné dopady sa samozrejme následne odzrkadľujú aj v horšej dostupnosti služieb, ktoré mestá poskytujú, ako tomu bolo v minulosti.  Z médií, ako aj sociálnych sieti je zjavné, že tento problém sa týka aj iných miest, či už je to Nitra, Zvolen alebo iné.  

Záverom by som chcel dodať, že momentálne sú v meste nasadené všetky dostupné kapacity, do kosenia je zapojených 46 zamestnancov firmy MEPOS vrátane subdodávateľov, ako aj všetka dostupná technika. Týmto by som chcel zároveň poprosiť o trpezlivosť, nakoľko v súčasnej situácii už nedokážeme kosenie urýchliť, no snažíme sa urobiť maximum pre to, aby bola jarná kosba ukončená v čo najskoršom možnom termíne.


Ing. Peter Hamrák, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Zdielať na Facebook Zdieľať na Facebooku