Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Testovanie a očkovanie proti ochoreniu Covid-19

Hľadám info

OČKOVANIE PROTI OCHORENIU COVID-19

Harmonogram očkovania v Spišskej Novej Vsi

Výjazdová očkovacia služba Košického samosprávneho kraja

bude očkovať jednodávkovou vakcínou Janssen (Johnson & Johnson) a vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech) nasledovne:

25. 11. 2021 štvrtok OC Madaras (prízemie, kója č. 1.14 pri predajni Orsay)
aj bez registrácie 9.00 – 17.00, obedná prestávka 12.30 – 13.00
Janssen (Johnson & Johnson)
alebo  Pfizer/BioNTech

26. 11. 2021 piatok OC Madaras (prízemie, kója č. 1.14 pri predajni Orsay)
aj bez registrácie 9.00 – 17.00, obedná prestávka 12.30 – 13.00)
Janssen (Johnson & Johnson)
alebo  Pfizer/BioNTech 

Veľkokapacitné očkovacie centrum
telocvičňa Hotelovej akadémie, Markušovská cesta 8

29. 11. 2021 pondelok
Moderna * 10.00 – 15.00
Janssen (Johnson & Johnson) * 15.00 - 17.00  


Vakcinačné centrum Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves sa môžete prihlásiť online prostredníctvom národného portálu https://korona.gov.sk/ alebo môžete prísť bez registrácie vo vyhradenom čase.
​​​​​​​Očkuje sa vakcínou Pfizer/BioNTech.

Pondelok až piatok 7.15–12.00 a 12.45 - 14.10 (bez registrácie 8.00 - 11.45)

Očkovanie detí (vek 12 – 17 rokov) * 25. 11. 2021 štvrtok   12.45  – 13.30 (aj bez registrácie)

Potrebné informácie získate na telefónnom čísle: 0908 768 522

Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, nájdete tu:
https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie

Aktuálne informácie nájdete tiež tu >>
h ​​​​​​​ttps://www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-s-poliklinikou-spisska-nova-ves-s/

*****

INDIVIDUÁLNE OČKOVANIE IMOBILNÝCH OBČANOV

Imobilní občania majú v prípade záujmu o očkovanie možnosť po vyplnení tlačiva  predložiť svoju požiadavku o očkovanie imobilnej osoby v domácnosti osobne na MsÚ, oddelenie soc. vecí, Štefánikovo nám. 1, SNV (prízemie, č. dv. 101) alebo e-mailom na adresu  julia.jancurova@mestosnv.sk .

Je potrebné vyplniť tlačivo Požiadavka o individuálne očkovanie imobilného občana - viď nižšie, Mestský úrad požiadavku občana spracuje a predloží ju Košickému samosprávnemu kraju ako požiadavku o poskytnutie mobilnej výjazdovej služby. 

  Požiadavka na zabezpečenie poskytnutia individuálnej výjazdovej očkovacej služby - pdf

                                                      *****
  ​​​​​​​

  TESTOVANIE NA COVID-19 * AG antigénové a PCR testy           

  * Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14 (pri supermarkete Tempo Jednota)

  Otváracie hodiny 
  pondelok - piatok:         7.00 - 11.30 *  12.00 - 15.30 h (posledný odber 15.15 h)
  ​​​​​​​nedeľa  28. 11. 2021        13.00 - 17.00 h (posledný odber 16.45 h)          
  Sobota a počas sviatkov testovanie neprebieha.

  Cena AG testu: 10 € (v cene je aj potvrdenie v anglickom jazyku)
  Cena PCR testu: 50 €

  Testovanie prebieha aj bez objednania.
  V prípade otázok kontaktujte:    0940 603 766 

  Termín si môžete rezervovať tu: ​​​​​​​ https://www.mepos.sk/testovanie/


  * Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 
  člen siete nemocníc Svet zdravia
  Jána Jánskeho 1, SNV

  Mobilné odberové miesto - antigénové testovanie,  AG MOM:
  Ordinačné hodiny  
  pondelok – piatok:       7.30 - 15.30 h
  sobota a nedeľa:          7.30 - 11.30 h
  Cez sviatky Ag MOM zatvorená.
  Posledný odber vykonáva 15 minút pred ukončením otváracích hodín.
  Potvrdenie v slovenskom + anglickom jazyku alebo SMS.
  Pozn.: Na testy sa  nie je potrebné objednávať.
  ​​​​​​​
  Cena Ag testu:  5 €

  ​​​​​​​ Mobilné odberové miesto - testovanie PCR - PCR MOM:
  Ordinačné hodiny
  pondelok – piatok:       7.30 – 14.30 h
  sobota:                            7.30 – 11.30 h
  Posledný odber sa vykonáva 15 minút pred ukončením ordinačných hodín.
  ​​​​​​​ Nedeľa, štátne sviatky netestujeme.
  Na PCR testovanie je potrebné sa objednať  prostredníctvom portálu  https://korona.gov.sk/.
  Samoplatcovia pre PCR testovanie sa objednávajú na stránke   https://lab.online/


  * Mobilné odberové miesto na Sídlisku gen. Svobodu (Tarča)
  Lipová 20 (pri OC Družba z bočnej strany budovy)

  Otváracie hodiny
  pondelok - piatok:    8.00 - 13.00 h
  ​​​​​​​sobota:                        9.00 - 13.00 h
  nedela:                        po telefonickom dohovore

  ​​ Bez objednania a bez čakania.
  V prípade potreby  akútneho otestovania po pracovnej dobe je možné dať sa otestovať po telefonickom dohovore  na tel. č.: 0910 972 574.

  Cena Ag testu: 
  10 €
  certifikát aj v anglickom alebo nemeckom jazyku + SMS

  PCR testy - ako samoplatca, ale aj s indikáciou od lekára zadarmo   (preplatí zdravotná poisťovňa). ​​​​​​​
  ​​​​​​​Cena PCR testu: 
  65 €


         Mobilné odberové miesta Košického samosprávneho kraja nájdete TU >>>                                                                   *****

         ​​​​​​​
         ČO ROBIŤ V PRÍPADE OCHORENIA COVID-19?

                 ​​​​​​​ ČO SI KÚPIŤ NA DOMA Z LEKÁRNE?:
                 * Oxymeter na meranie hladinu kyslíka v krvi (saturácia)
                    Merať na viacerých prstoch, opakovane a v pokoji. Pozor, môže vykazovať zlé meranie pri dlhých nechtoch, pri laku na nechty a slabých bater­kách.
                 * Tlakomer - vždy si urobte 3 merania a z 2. a 3. urobte priemer.
                 * Teplomer
                 * Vitamíny - denné dávky po konzul­tácii s lekárom
                 Po jedle:
                 Vitamín C / 2 g u infiko­vaného (rozdelené do 2 - 3 dávok),   ako prevencia 1 g (rozdelené do 2 dávok)
                 Vitamín D / 1 000 IU
                 Zi­nok / 15 - 25 mg - 1x denne

                 DOMÁCA LIEČBA, LIEKY DOSTUPNÉ Z LEKÁRNE:
                 - v maximálnej miere dodržujte karanténu,
                 - psychika je dôležitá (tre­ba sa upokojiť),
                 - pri bolesti hrdla podávať kvapky/tabletky na bolesť hrdla,
                 - pri miernom kašli kvapky alebo sirup na vykašliavanie,
                 - pri nádche sprej do nosa, pri teplote Paralen/Acylpyrin a iné...,
                 - pozor, dôležité je piť veľmi veľa tekutín a konzumovať ľahkú stravu,
                 - potrebné sú vitamíny a podpora imunity. 
                 Všetky voľne dostupné lieky vždy len po kon­zultácii s lekárnikom alebo lekárom.

                 KEDY URČITE KONTAKTOVAŤ LEKÁRA?:
                 - teplota nad 38 °C trvá viac ako 3 dni
                 - pri boles­ti na hrudníku pri kašli
                 - zhoršujúce sa dýchanie
                 - keď začnete menej prijí­mať stravu a tekutiny, keď začnete menej močiť
                 - keď vám nezaberajú lieky z lekárne

                 KEDY VOLAŤ 112?:
                 - keď máte pri bežných aktivitách nedostatok vzduchu (telefonovanie, cesta na WC)
                 - pri tlaku na hrudi
                 - keď vykašliavate krv, máte modré pery, ste bledý
                 - keď oxymeter opakova­ne ukazuje hodnotu pod 92 % (ráno hneď po pre­budení môže byť saturá­cia nižšia, preto merať s časovým odstupom a po rozdýchaní)

                 ČO ROBIŤ PO LIEČBE?:
                 - pri ukončení karantény/PN treba lekárovi pove­dať všetky pretrvávajúce príznaky (kašeľ, slabosť, a pod.)
                 - vždy podľa priebehu (ťažký, stredný) choroby a po dohode s lekárom sa určí rekonvalenscencia
                 U rizikových (najmä príznakových) paci­entov (viaceré ocho­renia súčasne, obezi­ta, sklon k zvýšenej zrážanlivosti krvi a ďalšie) je vhodné po konzultácii s ošetruj­úcim lekárom urobiť rozbor krvi (parame­tre zrážania a iné).

                 DÔLEŽITÉ ZÁSADY:
                 Vždy si píšte poznámky o zdravotnom stave pre lekára a RZP:
                 - teplota (2x denne)
                 - saturácia (2 - 3x denne) – meranie oxymetrom
                 - tlak a pulz (2x denne)
                 Majte pripravený zoznam liekov, ktoré uží­vate (aj voľnopredajných).

                 DUŠEVNÁ POHODA
                 - nebáť sa rozprávať o pro­blémoch s rodinou,
                 - stále vetranie a dýchanie čers­tvého vzduchu cez okno, na balkóne,
                 - v rámci rodiny stála kontrola starších, komu­nikácia a pomoc.

                 Pripravené v spolupráci s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD., hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo
                 zdroje obr.: https://www.freepik.com/vectors/heart macrovector, vector_ corp vector_corp