BRANTNER NOVA, s. r. o., Spišská Nová Ves, 8 %
Brantner Nova, s. r. o.
Sadová 13
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 00421 53 41 66 211
 - spojovateľ
E-mail: nova@brantner. sk
http://www.brantnernova.sk/

Delegovaní zástupcovia v obchodných spoločnostiach s účasťou mesta:

Valné zhromaždenie:  Ing. Pavol Bečarik