Mestské výbory

 • Mapa mestských výborov, dokument PDF
 • Mestský výbor č. 1 – Novoveská Huta

  Predseda: Oliver Búza
  Podpredseda: Ing. Ivan Schlosser
  Členovia:
  MUDr. Alena Pekarčíková
  Mgr. Roman Brežný
  Mgr. Aneta Beťková
  Matúš Koch
  Ing. Ľubomír Pastiran
  Ing. Jozef Perháč
  Ing. Ján Novák
  Gestor a zapisovateľ: PhDr. Dana Ilkovičová
  Ulice: Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná, Dúhová, Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Medená, Rudná, Sadrovcová, Železná, Stražanská

  Mestský výbor č. 2 – Sídlisko gen. Svobodu 

  Predseda: Mgr. Rastislav Javorský
  Podpredseda: Ľuboš Šuca
  ​​​​​​​ Členovia:
  JUDr. Ing. Igor Geletka
  Miroslav Riš
  Mgr. Miroslav Majerčák
  Ing. Jozef Perháč
  Ing. Peter Hamrák
  Ing. Vladimír Jančík
  Ing. Anna Šimková
  Gestor a zapisovateľ: ​​​​​​​Ing. Peter Hamrák
  Ulice: Topoľová, Brezová, Gaštanová, Lipová, Dubová, Agátová, Javorová, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok, Jazdecká cesta

  Mestský výbor č. 3 – Ferčekovce

  Predseda: Ing. Ľubomír Pastiran
  Podpredseda: Bc. Eva Karaffová
  Členovia:
  Ing. Marián Užák
  Valter Retter
  MUDr. Alena Pekarčíková
  PaedDr. Branislav Tkáč, MBA
  Ing. Ladislav Vastuško
  Mgr. Patrik Dluhoš
  Mgr. Judita Iľašová
  Gestor a zapisovateľ: Ing. Štefan Pohly
  Ulice: Karpatská, Šarišská, Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, Muráňska, Gemerská,
  Liptovská, Turčianska, Oravská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, Pohronská,
  Detvianska, Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, Predná Huta, Dunajská, Laborecká,
  Inovecká, Trnavská, Tatranská

  Mestský výbor č. 4 – sídlisko Mier

  Predseda: Mgr. Andrej Cpin
  Podpredseda: Ing. Jozef Gonda
  Členovia:
  MUDr. Iveta Fulková
  Ing. Andrea Bosáková
  Mgr. Ľubica Bednárová
  Marek Marchyn
  Mgr. Judita Iľašová
  Ľuboš Šuca
  Mgr. Rastislav Javorský
  Gestor a zapisovateľ: ​​​​​​​Ing. Peter Susa
  Ulice: J. Wolkera, P. Jilemnického, Trieda 1. mája, Bezručova, Z. Nejedlého, Krčméryho, Štúrovo nábrežie, Komenského, J. Matušku, Šafárikovo námestie, Medza, lokalita nákupné centrum Kaufland, Duklianska 19, 19 A

  Mestský výbor č. 5 – sídlisko Západ

  Predseda: Adnan Akram
  Podpredseda: Miroslav Hnát
  Členovia:
  Mgr. Andrej Cpin
  Slavomír Vyšňovský
  Mgr. Monika Tkáčová
  Juraj Jurčišin
  Ing. Ladislav Lučivjanský
  Martin Bartoš
  Mgr. Peter Bednár
  Gestor a zapisovateľ: ​​​​​​​Mgr. Oľga Olejníková
  Ulice: Hutnícka, Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, Kováčska, Hrnčiarska, Zámočnícka, Stolárska, Strojnícka, Kamenárska, Kolárska, Tkáčska

  Mestský výbor č. 6 – Staré mesto (juh)

  Predseda: PaedDr. Dávid Demečko, PhD.
  Podpredseda: Mgr. Peter Formela
  Členovia:
  JUDr. Ing. Igor Geletka
  Ing. Peter Pekarčík
  Ing. Anna Marhefková
  Mgr. Jozef Kačenga
  Ing. Pavol Čekovský
  Ing. Juraj Soták
  Ing. Martin Žipaj
  Gestor a zapisovateľ: ​​​​​​​Bc. Viera Nováková
  Ulice: Za Hornádom, Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bottu, Kukučínova, Obrancov mieru, Borovského, Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská, Lesná, Potočná, Tehelná, Borodáčova, F. Urbánka, Palárikova, R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera (rodinné domy), T. Vansovej, Slobody, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Šestnástka, Za Šestnástkou, Hurbanova, J. Kostru, Záborského, Smreková, Limbová, Jedľová, Borovicová, Červená, Jarková, Košiarna

  Mestský výbor č. 7 – Staré mesto (východ)

  Predseda: Ing. Oskár Gonda
  Podpredseda: Mgr. Peter Bednár
  Členovia:
  Mgr. Andrej Cpin
  Marek Baláž
  Mgr. Erik Smik
  Bc. Ing. Janka Brziaková
  Mgr. Jozef Cvengroš
  Mgr. Peter Potenga
  Ing. Radomír Habas
  Gestor a zapisovateľ: ​​​​​​​Ing. arch. Katarína Leskovjanská
  Ulice: Mlynská, Brusník, Drevárska, Zimná, Fraňa Kráľa, J. Hanulu, Čsl. armády, Rázusova, Ing. O. Kožucha, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Konrádova, Banícka, Sadová, Podskala, Hájik, Pod Tepličkou, Tepličská cesta, Radničné námestie

  Mestský výbor č. 8 – Staré mesto (sever)

  Predseda: Ing. Jozef Gonda
  Podpredseda: Peter Hadidom
  Členovia:
  MUDr. Alena Pekarčíková
  Lukáš Goduš
  ​​​​​​​Mgr. Monika Tkáčová
  Ing. Lukáš Lesňák
  RNDr. Ladislav Ruttkay
  Ing. Branislav Rusiňák
  Marek Baláž
  Gestor a zapisovateľ: ​​​​​​​Ing. Jana Valkošáková
  Ulice: Námestie SNP, Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho, B. Němcovej, Ing. Straku, Odborárov, Duklianska 1 - 57, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Orlia, Jesenského, Tolstého, J. C. Hronského, Mišíkova, Puškinova, Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, Koceľova, Letná, Štefánikovo námestie, Markušovská cesta, Levočská, Gorazdova, Školská, Moravská, Starosaská, Česká, Odorínska cesta, Cintorínska, Slnečné nábrežie, Nad Medzou, Stará cesta, Nábrežie Hornádu

  Mestský výbor č. 9 – Telep, Modrý vrch

  Fb:  https://www.facebook.com/groups/595012587579032/
  Predseda: Mgr. Peter Potenga
  Podpredseda: Mgr. Tomáš Cehlár
  Členovia:
  Ľubomír Slaninka
  Júlia Maniaková
  Bc. Slavomír Harmata
  Ing. Rastislav Leskovjanský
  MUDr. Iveta Fulková
  Ivan Geletka
  Ing. Andrej Šimko
  Gestor a zapisovateľ: ​​​​​​​Ing. Ivan Jacko
  Ulice: Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Radlinského, Filinského cesta, Harichovský chodník, Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, Narcisová, Nezábudková