Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zloženie a zoznam ulíc MsV

Mestské výbory
 • Mapa mestských výborov, dokument PDF
 • Mestský výbor č. 1 – Novoveská Huta

  Predseda: Eva Kopperová, DiS. art. 
  Podpredseda: Ing. Ivan Schlosser
  Členovia:
  Ing. Slavomír Slivka
  Ing. Milan Varga
  Ing. Ján Novák
  Rudolf Mikolaj
  RNDr. Daniela Sláviková
  Jozef Jurík
  Branislav Pivovarník
  Ulice: Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná, Dúhová, Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Medená, Rudná, Sadrovcová, Železná, Stražanská

  Mestský výbor č. 2 – Sídlisko gen. Svobodu 

  Predseda: Mgr. Rastislav Javorský
  Podpredseda: Ing. Vladimír Jančík
  ​​​​​​​ Členovia:
  Valter Retter
  Anna Havašová
  Eva Kopperová, DiS. art.
  JUDr. Ing. Igor Geletka
  Mgr. Miroslav Majerčák
  Ing. Peter Hamrák
  Mgr. Andrea Gromovská
  Ulice: Topoľová, Brezová, Gaštanová, Lipová, Dubová, Agátová, Javorová, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok, Jazdecká cesta

  Mestský výbor č. 3 – Ferčekovce

  Predseda: Valter Retter
  Podpredseda: Mgr. Radovan Marcinčin
  Členovia:
  PaedDr. Branislav Tkáč, MBA.
  Ing. Ladislav Vastuško
  Ing. Ondrej Majerník
  Ing. Marián Užák
  Ing. Helena Tomková
  Ľubomír Vaic
  Ing. arch. Mária Kleinová
  Ulice: Karpatská, Šarišská, Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, Muráňska, Gemerská,
  Liptovská, Turčianska, Oravská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, Pohronská,
  Detvianska, Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, Predná Huta, Dunajská, Laborecká,
  Inovecká, Trnavská, Tatranská

  Mestský výbor č. 4 – sídlisko Mier

  Predseda: PaedDr. Dávid Demečko
  Podpredseda: Ing. Ľubomír Pastiran
  Členovia:
  PhDr. Róbert Kočiš
  Ing. Marek Magač
  Marek Marchyn
  Mgr. Jozef Kačenga
  Ing. Peter Vyparina
  Mgr. Jozef Para
  Mgr. Radovan Marcinčin
  Ulice: J. Wolkera, P. Jilemnického, Trieda 1. mája, Bezručova, Z. Nejedlého, Krčméryho, Štúrovo nábrežie, Komenského, J. Matušku, Šafárikovo námestie, Medza, lokalita nákupné centrum Kaufland, Duklianska 19, 19 A

  Mestský výbor č. 5 – sídlisko Západ

  Predseda: Adnan Akram
  Podpredseda: Mgr. Peter Bednár
  Členovia:
  Bc. Miroslav Kubík
  Ján Petrík
  Mgr. Tomáš Cehlár
  Mgr. Andrej Cpin
  Juraj Jurčišin
  Ing. Ladislav Lučivjanský
  Peter Šimko
  Ulice: Hutnícka, Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, Kováčska, Hrnčiarska, Zámočnícka, Stolárska, Strojnícka, Kamenárska, Kolárska, Tkáčska

  Mestský výbor č. 6 – Staré mesto (juh)

  Predseda: Ing. Zuzana Záborská
  Podpredseda: Ing. Michal Beharka
  Členovia:
  Ing. Pavol Kubičár
  Ing. Peter Pekarčík
  Mgr. Peter Formela
  MUDr. Peter Zelený, MPH
  Ing. Pavol Čekovský
  Patrik Brezovaj
  JUDr. Ing. Igor Geletka
  Ulice: Za Hornádom, Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bottu, Kukučínova, Obrancov mieru, Borovského, Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská, Lesná, Potočná, Tehelná, Borodáčova, F. Urbánka, Palárikova, R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera (rodinné domy), T. Vansovej, Slobody, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Šestnástka, Za Šestnástkou, Hurbanova, J. Kostru, Záborského, Smreková, Limbová, Jedľová, Borovicová, Červená, Jarková, Košiarna

  Mestský výbor č. 7 – Staré mesto (východ)

  Predseda: Bc. Ing. Janka Brziaková
  Podpredseda: Mgr. Andrej Cpin
  Členovia:
  Mgr. Milan Kudrik
  Mgr. Erik Smik
  Mgr. Rastislav Javorský
  Ing. Vasil Kolesár
  Mgr. Jozef Cvengroš
  Ing. Branislav Rusiňák
  Mgr. Ing. Tibor Tarbaj
  Ulice: Mlynská, Brusník, Drevárska, Zimná, Fraňa Kráľa, J. Hanulu, Čsl. armády, Rázusova, Ing. O. Kožucha, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Konrádova, Banícka, Sadová, Podskala, Hájik, Pod Tepličkou, Tepličská cesta, Radničné námestie

  Mestský výbor č. 8 – Staré mesto (sever)

  Predseda: Ing. Jozef Gonda
  Podpredseda: MUDr. Alena Pekarčíková
  Členovia:
  Martin Bartoš
  RNDr. Ladislav Ruttkay
  Adnan Akram
  Marcel Franko
  Ing. Stanislav Susa
  Bc. Lýdia Novoroľníková
  Oliver Búza
  Ulice: Námestie SNP, Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho, B. Němcovej, Ing. Straku, Odborárov, Duklianska 1 - 57, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Orlia, Jesenského, Tolstého, J. C. Hronského, Mišíkova, Puškinova, Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, Koceľova, Letná, Štefánikovo námestie, Markušovská cesta, Levočská, Gorazdova, Školská, Moravská, Starosaská, Česká, Odorínska cesta, Cintorínska, Slnečné nábrežie, Nad Medzou, Stará cesta, Nábrežie Hornádu

  Mestský výbor č. 9 – Telep, Modrý vrch

  Fb:  https://www.facebook.com/groups/595012587579032/
  Predseda: Mgr. Tomáš Cehlár
  Podpredseda: MUDr. Ján Pukluš
  Členovia:
  Ľubomír Slaninka
  Ivan Geletka
  Marcela Barteľová
  Júlia Maniaková
  Bc. Slavomír Harmata
  Mgr. Gustáv Krajči
  Ing. Eduard Hudy
  Ulice: Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Radlinského, Filinského cesta, Harichovský chodník, Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, Narcisová, Nezábudková

  Vážime si vaše súkromie

  Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.