Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Ťačiv / Ukrajina

Partnerské mestá

Poloha:  Zakarpatská oblasť
Počet obyvateľov:  9 043 (2016)
Prvá písomná zmienka: rok 1329, štatút kráľovského mesta s privilégiami

Partnerské mestá:

 • Nagykalló (Maďarsko) 2004
 • Baktalórántháza  (Maďarsko) 2008
 • Jászberény (Maďarsko) 2009
 • Vác  (Maďarsko) 2011
 • Balmazújváros (Maďarsko) 2015
 • XVIII. obvod Budapešti  (Maďarsko) 2016
 • Bucha (Ukrajina) 2006
 • Bardejov (Slovensko) 2006
 • Negresti-Oas (Rumunsko) 2006
 • Tuszyn (Poľsko) 2016
 • Jablunkov (Česká republika) 2017
 • Náchod  (Česká republika) 2019
 • Chotěboř (Česká republika) 2019

Prvé písomné zmienky o meste sa viažu k 14. storočiu, keď uhorský kráľ Karol Róbert dal tamojším kolonistom výsady. Obyvatelia Ťačiva intenzívne participovali na živote uhorského kráľovstva, zúčastnili sa Dóžovho povstania (1514) i kuruckých vojen (1703- 1713). Počas stáročí mal Ťačiv svoju samosprávu, ktorú reprezentovala pečať s vyobrazením orla. Hlavou mesta bol starosta, ktorý predsedal mestskej rade a mal aj súdne právomoci. Po prvej svetovej vojne sa Ťačiv stal súčasťou Československa a počas tohto obdobia malo mesto intenzívne hospodárske kontakty so zahraničím a to až so západnou Európou (Anglicko, Holandsko, Nemecko) kam sa vyvážali jablká. S obdobím Československa je spätý aj rast vzdelania spojený so zvýšeným počtom škôl. V období socializmu v meste rástol priemysel, ktorý reprezentovala napríklad továreň na konzervy, na tehly či rôzne stavebné podniky. Keď bola v r. 1991 vyhlásená samostatnosť Ukrajiny, Ťačiv sa stal súčasťou nového štátu.

Dnes predstavuje jedno z miestnych centier Zakarpatskej oblasti, ktorá zahŕňa aj obce Ruské Pole, Ťačovka a Lazy. Mesto sa nachádza vo vzdialenosti 800 km od Kyjeva a 150 kilometrov od Užhorodu, pri hranici s Rumunskom na pravom brehu rieky Tisa. Tá sa v minulosti často krát vyliala a spôsobovala povodne. Na začiatku 21. storočia však bola postavená priehrada a odvtedy záplavy nepredstavujú pre mesto ťažkosti. Železničný most cez rieku Tisa, ktorý bol čiastočne zničený počas druhej svetovej vojny, dnes predstavuje zaujímavé historické svedectvo.

Územie mesta pokrýva 5,17 km². Obyvateľstvo je mnohonárodnostné. Najväčšiu časť tvoria Ukrajinci a Maďari, ale žijú tu aj Rusi a iné národy. Cez mesto prechádza významná cesta Mukačevo – Rohatin a železničné spojenie Ľvov – Solotvino a Solotvino - Kyjev.

Centrum mesta krášlia mnohé kostoly, z ktorých najstarší je protestantský, postavený v 12. storočí ako rímskokatolícky chrám. Zaujímavosťou je, že pôvodný oltár sa zachoval do dnešných čias. Rímskokatolícky kostol sv. Štefana zas upúta maľovaným ciferníkom hodín. V centre sa tiež nachádza aleja pamätníkov obetí 1. a 2. svetovej vojny a celému mestu dodáva špecifickú atmosféru veľké množstvo čerešňových stromov. Ťačiv sa pomaly stáva moderným európskym mestom s rozvinutou infraštruktúrou či bohatou ponukou trávenia voľného času.

Slávnostné podpísanie partnerskej zmluvy so Spišskou Novou Vsou:  4. 11. 2019

Partnerská spolupráca je zameraná do oblasti umeleckého školstva, kultúry, cestovného ruchu a podnikateľských aktivít.
Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.