Kisújszállás

Kisújszállás leží vo východnom Maďarsku, v údolí rieky Tisy, v nadmorskej výške 82-86 metrov. Mesto má rozlohu 205 km2 s počtom obyvateľov 13.600 a je obývané 4-5 tisíc rokov. Obývané je od stredoveku. Po tatárskom vpáde 1243-1246 ho osídlili Kunovia - potomkovia dnešných obyvateľov. Osídlenie volali v roku 1395 Kisszállás, v roku 1470 bolo v kráľovskej listine spomenuté ako Kisújszállás.  Školstvo bolo na patričnej úrovni. Gymnázium spomínajú už v roku 1717.

Dnes sú tu dve stredné a dve základné školy. V roku 1970 sa dali do prevádzky menšie priemyselné podniky, (textilka, drevárska výroba, kovovýroba, tehelňa atď.), ale rozhodujúce ostalo poľnohospodárstvo. Cestujúcich zaujíma kostol z roku 1788, radnica z roku 1900, pekné parky a termálne kúpele.

Partnerská spolupráca: Vzťahy medzi partnerskými mestami prebiehajú ako na oficiálnej úrovni, tak na úrovni občianskej, predovšetkým vo sfére kultúry a športu a samosprávneho riadenia.

Ďalšie informácie o meste na internete: www.kisujszallas.hu

Oslavy 740. výročia - reportáž TV KISÚJ

Reportáž TV Kisúj z partnerského maďarského mesta Kisújszállás z 28. 11. 2008 o oslavách 740. výročia 1. písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves, po maďarsky, nájdete na:  http://www.muvhazkisujszallas.hu/ .

Zvoľte hore TV KISÚJ - pod obrazovkou vyberte reportáž "A 740 éves Iglón jártunk".

Kisújszállás - erb
Kisújszállás - partnerská listina