Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Kisújszállás / Maďarsko

Partnerské mestá

Kisújszállás leží vo východnom Maďarsku, v údolí rieky Tisy, v nadmorskej výške 82-86 metrov. Mesto má rozlohu 205 km2 s počtom obyvateľov 13.600 a je obývané 4-5 tisíc rokov. Obývané je od stredoveku. Po tatárskom vpáde 1243-1246 ho osídlili Kunovia - potomkovia dnešných obyvateľov. Osídlenie volali v roku 1395 Kisszállás, v roku 1470 bolo v kráľovskej listine spomenuté ako Kisújszállás.  Školstvo bolo na patričnej úrovni. Gymnázium spomínajú už v roku 1717.

Dnes sú tu dve stredné a dve základné školy. V roku 1970 sa dali do prevádzky menšie priemyselné podniky, (textilka, drevárska výroba, kovovýroba, tehelňa atď.), ale rozhodujúce ostalo poľnohospodárstvo. Cestujúcich zaujíma kostol z roku 1788, radnica z roku 1900, pekné parky a termálne kúpele.

Partnerská spolupráca: Vzťahy medzi partnerskými mestami prebiehajú ako na oficiálnej úrovni, tak na úrovni občianskej, predovšetkým vo sfére kultúry a športu a samosprávneho riadenia.

Ďalšie informácie o meste na internete:  www.kisujszallas.hu


Oslavy 740. výročia - reportáž TV KISÚJ

Reportáž TV Kisúj z partnerského maďarského mesta Kisújszállás z 28. 11. 2008 o oslavách 740. výročia 1. písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves, po maďarsky, nájdete na:  http://www.muvhazkisujszallas.hu/ .

Zvoľte hore TV KISÚJ - pod obrazovkou vyberte reportáž "A 740 éves Iglón jártunk".Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.