Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Richtári mesta

Osobnosti a ocenenia mesta

Richtári mesta Spišská Nová Ves

ROK

MENO RICHTÁRA

1384 - 1393

Ján  KNOL

1394 - 1395

Ján  UNGEROTEN

1396 - 1399

ANDREJ

1400 - 1404

Ján KNOL

1405 - 1407

Peter  GAAZ

1408 - 1411

Juraj  BESTELLER

1412 - 1415

Žigmund  REUBER

1416

Gašpar  HULBOCH

1417 - 1418

Žigmund  REUBER

1419 - 1425

Juraj  BESTELLER

1426 - 1427

AMBROSIUS

1428 - 1429

Mikuláš  HABERMAN

1430

ARNOLD

1431 - 1434

Mikuláš  HABERMAN

1435

Filip  STOCKEL

1436

Vavrinec  WECHPROT

1437 - 1443

Ladislav  NIKONDEY

1444

Peter  MESSERSCHMIT

1445 - 1448

Ján  STOJAN

1449 - 1453

Valent  RUMP

1454 - 1468

Mikuláš  STREMCHIN

1469 - 1483

Kristian  RAB

1484 - 1487

Juraj  SNEYDER

1488 - 1496

Ján  SCHALER

1497 - 1499

Michal  KLUGEL

1500 - 1507

Andrej  GRAUMAN

1508 - 1510

Koloman SARTOR

1511 - 1515

Andrej  GRAUMAN

1516 - 1518

Klement  SCHULER

1519 - 1521

Bartolomej SCHELPFENIG

1522 - 1523

Andrej  GRAUMAN

1524 - 1526

Michal  SCHUSTER

1527

Tobiáš  GRUSSEL

1528 - 1529

Klement  SCHNEIDER

1530

Michal SCHUSTER

1531 - 1532

Klement  SCHNEIDER

1533 - 1534

Martin  PAUCZT

1535

Klement  SCHNEIDER

1536 - 1537

ACHACIUS

1538 - 1539

Valent  GRAUMAN

1540 - 1541

Klement  SARTOR

1542

Gašpar  MARIANMUNC

1543

Benedik  SCHULER

1544 - 1546

Valent  GRAUMAN

1547

Gregor  HECHT

1548

Benedik  GRUSSEL

1549

Valent  GRAUMAN

1550

Štefan  KOPPERSCHMIT

1551

Benedik  SALAMON

1552

Valent  GRAUMAN

1553

Michal  TOTSCHMAN

1554

Benedik  GRUSSEL

1555

Štefan  KOPPERSCHMIT

1556

Gašpar  MARIANMUNC

1557

Michal  TOTSCHMAN

1558

Benedik  GRUSSEL

1559

Štefan  KOPPERSCHMIT

1560

Benedik  GRUSSEL

1561

Anton   OMES

1562 - 1564

Benedik  GRUSSEL

1565 - 1567

Anton  OMES

1568

Štefan  KOPPERSCHMIT

1569

Anton  OMES

1570

Benedik  GRUSSEL

1571

Anton OMES

1572 - 1573

Benedik  GRUSSEL

1574

Anton  OMES

1575 - 1576    

Jakub  POLÁK

1576 - 1577

Peter  DIRNER

1578

Benedik  GRUSSEL

1579 - 1580

Peter DIRNER

1581 - 1583

Anton  OMES

1584 

Peter  DIRNER

1585 - 1586

Ján  DIRNER

1587 - 1588

Gregor  KILIAN

1589 - 1590

Anton  OMES

1591

Ján  DIRNER

1592

Gregor  KILIAN

1593

Ján  MILETER

1594

Gregor  KILIAN

1595

Valent  LEPESCH

1596

Ján  MILETER

1597

Ján  SALAMON

1598

Anton  OMES

1599

Michal  LECEL

1600

Ján  DIRNER

1601

Ján  SALAMON

1602 - 1604

Wolfgang   FEUCHTER

1605

Ján  MILETER

1606

Wolfgang  FEUCHTER

1607 - 1609

Ján  MILETER

1610 - 1611

Šimon  OMES

1612 - 1613

Wolfgang  FEUCHTER

1614 - 1615

Ján  DIRNER

1616

Wolfgang  FEUCHTER

1617

Ján  MILETER

1618 - 1619

Wolfgang  FEUCHTER

1620

Ján  MILETER

1621 - 1622

Tobiáš  DIRNER

1623 - 1624

Benedik  ROXER

1625 - 1626

Tobiáš  DIRNER

1627 - 1628

Ján  MILETER

1629 - 1630

Pavol  SEYS

1631 - 1632

Benedik  ROXER

1633 - 1636

Pavol  SEYS

1637 - 1640

Štefan  DIRNER

1641 - 1642

Jakub   MUM

1643 - 1645

Štefan  DIRNER

1646 - 1647

Ján  MILETER

1648 - 1649

Ján  DIRNER

1650

Juraj  MILETER

1651 - 1652

Ján  REIS

1653 - 1654

Ján  DIRNER

1655 - 1656

Juraj MILETER

1657 - 1658

Ján  DIRNER

1659 - 1660

Ján REIS

1661 - 1662

Juraj  MILETER

1663 - 1664

Melichar  NOVÁK

1665 - 1666

Pavol  SONTAG

1667

Juraj  MILETER

1668

Melichar  NOVÁK

1669 - 1672

Ján  MILETER

1673 - 1674

Pavol  SONTAG

1675

Ján  MILETER

1676

Ján  MOLNÁR

1677

Ján  MILETER

1678

Ján  MOLNÁR

1679 - 1680

Pavol  REIS

1681

Klement  TITTEL

1682

Ján  TOMÁŠ

1683 - 1684

Pavol  SONTAG

1685

Ľudovít  GRUNBLAT

1686

Pavol  REIS   

1687

Ján  MILETER

1688

Ján  MARCI

1689 - 1690

Pavol  REIS

1691 - 1692

Ján  MARCI

1693

Ján  TOMÁŠ

1694

Pavol  REIS

1695

Ján  MARCI

1696 - 1702

Pavol  REIS

1703

Ján  POLC

1704

Pavol  REIS

1705 - 1709

Martin HOLTZSCHUER

1710 - 1716

Daniel  SCHMIT

1717

Samuel  PULSKY

1718 - 1721

Ján  SONTAG

1722 - 1725

Daniel  ENGLBERT

1726 - 1727

Juraj  CECHNER

1728 - 1733 Ľudovít GRUNBALT

1734 - 1735

Daniel ENGLBERT

1735 - 1741 Gašpar  GRUNBLAT

1742 - 1743

Michal  SONTAG

1744 - 1758

Tobiáš JONY

1759 - 1773

Martin PALTZMAN

1774 - do augusta 1783  

Samuel  LIEDEMAN

od septembra 1783 - 1788 

Samuel  BENIGNY

1789 - do apríla 1793   

Andrej   HAAS

máj  1793 - 1798

Samuel   KOHLER

1799 - 1804

Ján  Michal  TRANGOUS

1805 - 1810

Matej  JAGER

1811 - 1830

Andrej  HUSKO

1831 - 1839

Martin  KOHLER

1841 - 1845

Ján  SOLTZ

1846 -

Andrej  KSENSIG  …chýbajú pramene
1861 - 1862

Albert MÁRIÁSSY

1862 - 1867

Ede SZONTÁGH

1868 - 1887

Vincent SCHERTL

1887 - 1889

Ján BUKOVINSZKY

1889 - 1892

Viliam SCHOLCZ

1893 (15 dní)

Alexander FABINYI

1893 - 1898

Dr. Július NOSZ

1899 - 1919

Kornel FOLGENS

1920 - 1922

Elemír VOLLAY

1922 - 1923

Ing. Václav HOLÝ

1923 - 1924

Martin FAITH

1924 - 1926

JUDr. Alexander HORKA

1926 - 1930

Jozef BACSÁNYI

1930 - 1938

Rudolf DRAHOVSKÝ

1938 - 1945

Jozef KUCHÁR

1945

Viktor BUČEK

1945

Jozef František BAJTOŠ

1945 - 1946

Alexander HUBA

1946 - 1948

Ladislav RUSNÁK

1948

Pavol MIHALÍK

1948 - 1950

Ľudovít TRÉGER

1950 - 1952

Jozef VYTYKAČ

1953 - 1954

Gustáv KAVALEC

1954 - 1957

František BARTKO

1957 - 1960

Gustáv ŠVÁBOVSKÝ

1960 - 1971

Juraj MIŽÍK

1971 - 1976

František KOČÍK

1976 - 1989

PaedDr. František PUKLUŠ

1989 - 1990

Ing. Ján BOROVSKÝ

1990 - 1994

Ing. Rastislav JACÁK

1994 - 2002

Ing. Karol MITRÍK

2002 - 2006

Mgr. Anna FEDOROVÁ

2006 - 2018

PhDr. Ján VOLNÝ, PhD.

2018 -

Ing. Pavol BEČARIK

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.