Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Cenník

Informátor - IČKO

Prenájom plochy na uverejnenie v kultúrno-spoločenskom mesačníku Informátor

Prenájom plochy - riadkový

Spomienky a poďakovania
rozsah maximálne 90 slov a maximálne 2 fotografie

* bez fotografie     15 €
* s fotografiou       17 €
* s 2 fotografiami  19 €


​​​​​​​Svadobné oznámenia
rozsah maximálne 90 slov

* bez fotografie            15 €
* s fotografiou              17 € 


Drobné riadkové príspevky    
s rozsahom maximálne 25 slov

* občianske (predám, kúpim)                                                             1 €
* podnikateľské, resp. občianske s ponukou služieb (rôzne)       7 €

​​​​​​​ Prenájom plochy - plošný, grafické formáty (v rámčeku)

Vonkajšia zadná strana obálky - farebne
formát A4              665 €
formát A5              370 €

Vnútorná strana obálky - farebne
formát A4              530 €
formát A5              300 €
formát A6              150 €

Vnútro – čiernobiele
formát A4              330 €
formát A5              200 €
formát A6              110 €
formát A7                60 €
formát A8                35 € 

* Uvedené ceny spoplatňovaných príspevkov a prenájmu plochy na uverejnenie plošných, grafických formátov platia za jedno uverejnenie.
* Ceny sú konečné. 
* Nie sme platiteľmi DPH.
​​​​​​​

Zľavy za opakovanie plošných, grafických formátov

3 - 5 x                       5 %
6 - 8 x                       7 %
9 - 11 x                      15 %
      12 x                     20 % 
​​​​​​​

Rozmery plošných, grafických formátov (šírka x výška v mm)

formát A4                    186 x 252 mm
formát A5                    190 x 130 mm
formát A6                      92 x 130 mm
formát A7                      60 x   90 mm, príp. obrátene
formát A8                      60 x   45 mm, príp. obrátene
​​​​​​​

Grafický návrh plošného formátu
je potrebné:
spracovať
v pomere 1 : 1 k požadovanému rozmeru v mm
vo formáte jpgtif alebo pdf
s minimálnym rozlíšením 300 dpi

a dodať hotový
napr. na USB kľúči (inom nosiči) alebo
doručiť e-mailom
​​​​​​​

Poplatok za uverejnenie

je možné uhradiť
​​​​​​​* v hotovosti
v pokladni redakcie Ička - Radnica, Radničné námestie č. 7,
   I. poschodie vpravo - úradné hodiny tu >>

* prevodom na účet mesta
    IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
   (v správe pre prijímateľa, prosíme uviesť Vaše meno + predmet platby)


Redakčná uzávierka - 15. deň v kalendárnom mesiaci
V prípade, že deň redakčnej uzávierky pripadne na víkend (sobotu, nedeľu), sviatok alebo deň pracovného pokoja posledným dňom na podanie podkladov je najbližší skorší pracovný deň.

Náklad
14 000 výtlačkov

Distribúcia:
​​​​​​​Slovenská pošta

Vychádza
1x mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci
Vydávané a rozširované na území mesta Spišská Nová Ves.
Nepredajné.
​​​​​​​

Kontakt

Ing. Marcela Baluchová
Tel. č.: 053/417 66 27
E-mail: marcela.baluchova@mestosnv.sk

Fakturačné údaje
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7
052 70 Spišská Nová Ves

DIČ:                  2020717875
IČO:                  00329614
Číslo účtu:      3400422003/5600
IBAN:                    SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC:                   KOMASK2X
Účet vedený v: Prima banka Slovensko, a. s. - pobočka Spišská Nová Ves
Nie sme platiteľmi DPH.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.