Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Parkovacia známka

Dopravné záležitosti

CELOROČNÁ PARKOVACIA ZNÁMKA

Informácia pre motoristov

Motoristi majú možnosť zakúpenia ročných parkovacích známok, ktoré sú platné pre všetky spoplatnené parkoviská na území mesta Spišská Nová Ves.

Výška jednorazového parkovného, resp. celoročného parkovného je v zmysle platného VZN č. 05/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel.

Výška parkovného (ročná parkovacia známka)  je:
pre fyzické osoby,  pre právnické osoby a pre podnikateľov  - 50 EUR/rok.

Upozorňujeme, že pri kúpe parkovacej známky v pokladni MsÚ je potrebné  predložiť platný technický preukaz!

Miesto predaja parkovacej známky:

  • ​​​​​​​pokladňa Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 1, prízemie vpravo, č. dv. 105

Parkovaciu známku je potrebné: 

  • nalepiť na ľavú stranu bočného (dverového) alebo zadného skla motorového vozidla.

Platnosť celoročných parkovacích známok:

  • časovo neobmedzená v príslušnom roku,
  • 31. január nasledujúceho roka.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.