Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Daň za užívanie verejného priestranstva

Dane a poplatky
 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia;
 • umiestnenie stavebného zariadenia;
 • umiestnenie skládky;

 • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií;

 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto)


 • Oddelenie vnútornej správyMestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves

  Brigita Sopková,  t. č. 053 4152 127, č. dv. 114, brigita.sopkova@mestosnv.sk

  1.   umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia,

  2. umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií.
 • Oddelenie výstavby a dopravy, Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves
  Ing. Eva Mačáková, t. č. 053 4152 328, kancelária č. dv. 315,  eva.macakova@mestosnv.sk

 • Ing. Ivan Jacko, t. č. 053 4152 331, kancelária č. dv. 319,  ivan.jacko@mestosnv.sk

 1. umiestnenie stavebného zariadenia,
 2. umiestnenie skládky,
 3. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto).

Tlačivá

 • na MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 114, kancelária č. dv. 315, kancelária č. dv. 319

 • na tejto stránke - sekcia Chcem vybaviť / Občan / Tlačivá,
  na tejto stránke - sekcia Chcem vybaviť / Podnikateľ / Tlačivá,  


Predmetom dane sú:

 • zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia,
 • stavebné zariadenia,
 • umiestnenie skládok,
 • zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií,
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Ohlásenie záberu verejného priestranstva, sadzby, spôsob povolenia a vyrubenia dane, ako aj oslobodenia od tejto dane je uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves


Daň je možné zaplatiť:

 • bankovým prevodom na účet  IBAN SK16 5600 0000 0034 0042 2003
  vedený v Prima banka, a. s., alebo
 • v hotovosti alebo bezhotovostne  platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.