Všetko o dani za úživanie verejného priestranstva

 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia;
 • umiestnenie stavebného zariadenia;
 • umiestnenie skládky;

 • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií;

 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto)


Oddelenie vnútornej správy, Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1,
Spišská Nová Ves
​​​​​​​Brigita Sopková, t. č. 053 4152 127, č. dv. 114 brigita.sopkova@mestosnv.sk

 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia,

 • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií.

  Oddelenie výstavby a dopravy, Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1,
  Spišská Nová Ves
  ​​​​​​​Ing. Eva Mačáková, t. č. 053 4152 328, kancelária č. dv. 315,  eva.macakova@mestosnv.sk

  Ing. Ivan Jacko t. č. 053 4152 331, kancelária č. dv. 319,  ivan.jacko@mestosnv.sk

   • umiestnenie stavebného zariadenia,

   • umiestnenie skládky,

   • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto).

    Tlačivá

    • na MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 114, kancelária č. dv. 315, kancelária č. dv. 319

    • na tejto stránke - sekcia Chcem vybaviť / Občan / Tlačivá,
     na tejto stránke - sekcia Chcem vybaviť / Podnikateľ / Tlačivá,  

    Predmetom dane sú:

    • zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia,
    • stavebné zariadenia,
    • umiestnenie skládok,
    • zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií,
    • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

    Ohlásenie záberu verejného priestranstva, sadzby, spôsob povolenia a vyrubenia dane, ako aj oslobodenia od tejto dane je uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves

    Daň je možné zaplatiť:

    • bankovým prevodom na účet IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003 vedený v Prima banka, a. s., alebo

    • v hotovosti alebo bezhotovostne  platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

      Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.