dnes je 24.11.2017, meniny má Emília
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Stavebný úrad > Povolenie zmeny stavby pred dokončením

Povolenie zmeny stavby pred dokončením

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením sa vydáva podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní primerane v zmysle ustanovení §-ov 60 - 65  stavebného zákona.Vydáva sa na základe žiadosti stavebníka pred uskutočnením zmien na rozostavanej stavbe.

Vybavuje:

Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. poschodie:

 

Ing. Júlia Sadová, 053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Anna da Cruzová,
053/4152 322, anna.dacruzova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková, 053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustíniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk<//a><//a>

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením na:
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
 
 

Žiadosť musí obsahovať:

spolu s prílohami náležitosti, uvedené v § 11 odst. 1 vyhlášky vyhlášky č. 453/2000 Z. z.:

  • projektovú dokumentáciu ( 2, príp. viac vyhotovení), spracovanú v rozsahu, ktorý je uvedený v § 11 odst. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Správny poplatok:

  • 23 EUR na  zmeny  stavieb  na  bývanie  alebo individuálnu  rekreáciu  pred dokončením;
  • 16,50 EUR na zmeny stavieb, ktoré plnia doplnkovú  funkciu rodinného domu, slúžiacich na podnikateľskú činnosť  na  pozemkoch rodinných domov, prípojok  na existujúcu verejnú rozvodnú sieť, garáží s jedným alebo dvoma miestami, pred dokončením;
  • na zmeny ostatných stavieb pred dokončením pri predpokladanom  rozpočtovom náklade:
  • 49 790,50 EUR vrátane: 16,50 EUR,
  • 49 790,50 EUR do 99 581,50 EUR vrátane: 23 EUR,
  • 99 581,50 EUR do 331 939,00 EUR vrátane: 33,00 EUR,
  • od 331 939,00 EUR do 3 319 391,50 EUR vrátane: 66,00 EUR,
  • nad 3 319 391,50 EUR: 99,50 EUR.

Oslobodenie od správneho  poplatku:

  • občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo  ZŤP-S   a  preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.