dnes je 23.05.2015, meniny má Želmíra
 
   Spišská Nová Ves
Radošinské naivné divadloTýždeň modrého gombíkaSpomienky na detstvoStála expozícia: Jozef Hanula
Rodinný balíček

Aktuality

Pozvánka na zasadnutia mestských výborov

Pozývame občanov mesta na verejné zasadnutia **** MsV č. 3, Ferčekovce - 28. 5. 2015 o 17.30 h **** MsV č. 5, sídl. Západ I - 29. 5. 2015 o 16.00 h

Bezplatná ponuka kurzov

Modulové vzdelávacie programy sú určené zamestnaným klientom, resp. SZČO vo veku 18 - 64 rokov a budú sa realizovať v Sp. Novej Vsi.

Výberové konania na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Centra voľného času ADAM, SNV a miesta riaditeľa/- ky Materskej školy so sídlom I. Krasku 3, SNV

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Centra voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová VesPrimátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v Spišskej Novej Vsi bude pre odberné miesto:

Verejná obchodná súťaž na dočasné užívanie nehnuteľného majetku počas 60. Spišského trhu

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na dočasné užívanie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Vesnachádzajúceho sa na...

Týždeň modrého gombíka, 18. - 24. 5. 2015

UNICEF už po jedenásty krát v týždni od 18. mája do 24. mája 2015 organizuje v uliciach slovenských miest zbierku zameranú na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách.

Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015, hlasovanie do 31. 10. 2015

Od 1. 4. 2015 prebieha na stránke www.slovakregion.sk hlasovanie o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015. Hlasovať môžete aj za Spišskú Novú Ves do 31. 10. 2015.

Informátor máj 2015