dnes je 20.09.2017, meniny má Ľuboslav(a)
 
   Spišská Nová Ves
Slovenské divadlo tanca Bratislava: Richard IIISvetový deň cestovného ruchuGraffiti Spiš XGotika na dotyk

Aktuality

Oznam o verejnej dražbe - 5. 10. 2017, 10.00 hod.


Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, súdny exekútor JUDr. Michal Kešeľak, Mlynská 2,Spišská Nová Ves oznamuje, že 5. 10. 2017 o 10.00 hod. sa uskutoční predaj hnuteľných vecí formou verejnej dražby.

Deň mobility - PRE NEPRIAZNIVÉ POČASIE PODUJATIE PRESUNUTÉ NA 28. 9. 2017! MHD ZADARMO 21. 9. 2017!

Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility a zároveň vyzvali svojich obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu...

Víťazstvá, ktoré pomáhajú - BIELA PASTELKA

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä...

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Lipová 21

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone...

Pozvánka na zasadnutie mestských výborov

Mestský výbor č. 1 - Novoveská Huta, 7. 9. a 2. 11. 2017 o 17.00 h
Mestský výbor č. 4 - sídl. Mier, 11. 9. 2017 o 16.30 h
Mestský výbor č. 6 - staré mesto - juh, 11. 9. 2017 o 15.00
Mestský výbor č. 2 - sídl. gen. Svobodu, 12. 9. 2017...

Služba včasnej intervencie

je služba na podporu rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a oneskoreným vývinom, poskytovaná od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku 7 rokov dieťaťa. Je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom rodinnom...

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta október 2017

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných...