Mesto Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves: Portál pre návštevníkov mesta
 
   Spišská Nová Ves
Vianoce s folklóromMikuláš v našom mesteVoda, duša ZemeKam za kultúrou v meste Spišská Nová Ves

Aktuality

SPIŠSKÁ BIBLICKÁ JESEŇ 2017

Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána. Ten, kto má múdre srdce, bude vyhlásený za rozumného; a prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť.
(Prís 16, 20-21)

27. vianočný trh, 8. - 10. 12. 2017

Obyvatelia i návštevníci mesta si môžu počas druhého decembrového víkendu užiť nefalšovanú predsviatočnú atmosféru na tradičnom vianočnom trhu.

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - november, december 2017

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných...

Pozvánka na zasadnutie mestských výborov

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce, 23. 11. 2017 o 17.00 h
Mestský výbor č. 7 - staré mesto východ, 28. 11. 2017 o 14.00 h
Mestský výbor č. 8 - staré mesto sever, 28. 11. 2017 o 15.00 h

Nový odbor na SOŠ ekonomickej

Trh práce neustále preukazuje nedostatok kvalifikovanej stredoškolsky vzdelanej pracovnej sily na ekonomické, účtovnícke a administratívne pozície v oblasti verejnej správy. Práve preto SOŠ ekonomická v Spišskej Novej Vsi...