Dnes je 25.08.2019, meniny má Ľudovít
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Vybrané odkazyInformátor > Cenník

Cenník

Prenájom plochy na uverejnenie v kultúrno-spoločenskom mesačníku Informátor

Spomienky a poďakovania

- rozsah maximálne 90 slov a maximálne 2 fotografie

 • bez fotografie            15 EUR  
 • s fotografiou              17 EUR 
 • s 2 fotografiami          19 EUR

 

Svadobné oznámenia

- rozsah maximálne 90 slov

 • bez fotografie            15 EUR  
 • s fotografiou              17 EUR 

 

Drobné riadkové príspevky         
 • občianske s max. počtom 25 slov                 1 EUR 
 • podnikateľské, resp. občianske 
  s ponukou služieb s max. počtom 25 slov      7 EUR 


Prenájom plochy - plošné, grafické formáty

Vonkajšia zadná strana obálky - farebná
formát A4              665 EUR
formát A5              370 EUR

Vnútorná strana obálky - farebná
formát A4              530 EUR
formát A5              300 EUR
formát A6              150 EUR

Vnútro - čiernobiele
formát A4              330 EUR
formát A5              200 EUR
formát A6              110 EUR
formát A7                60 EUR
formát A8                35 EUR 

UVEDENÉ CENY
spoplatňovaných príspevkov a prenájmu plochy na uverejnenie plošných, grafických formátov platia ZA JEDNO UVEREJNENIE.
Ceny sú konečné.
Nie sme platiteľmi DPH.

Zľavy za opakovanie plošných, grafických formátov
3 -   5 x                         5 %
6 -   8 x                         7 %
9 - 11 x                        15 %
     12 x                        20 % 

Rozmery plošných, grafických formátov (šírka x výška v mm)
A4                               186 x 252 mm
A5                               186 x 124 mm
A6                                 90 x 124 mm
A7                                 60 x   90 mm, príp. obrátene
A8                                 60 x   45 mm, príp. obrátene

Grafický návrh plošného formátu
je potrebné:

spracovať

 • v pomere 1 : 1 k požadovanému rozmeru v mm,
 • vo formáte jpgtif alebo pdf
 • s minimálnym rozlíšením 300 dpi

a dodať hotový

 • napr. na USB kľúči (inom nosiči)
 • alebo doručiť e-mailom.

Poplatok za uverejnenie
v mesačníku Informátor je možné uhradiť:

 • v hotovosti v pokladni redakcie Ička na Radnici, Radničné námestie č. 7,
  I. poschodie vpravo - úradné hodiny tu >>
 • prevodom na účet mesta
  IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003

  (v správe pre prijímateľa, prosíme uviesť Vaše meno + predmet platby)

Redakčná uzávierka - 15. deň v kalendárnom mesiaci
V prípade, že deň redakčnej uzávierky pripadne na víkend (sobotu, nedeľu), sviatok alebo deň pracovného pokoja posledným dňom na podanie podkladov je najbližší skorší pracovný deň.

Náklad
13 700 výtlačkov

Distribúcia
do domácností na území mesta Spišská Nová Ves

Kontakt
Ing. Marcela Baluchová

Tel. č.: 053/417 66 27
E-mail: marcela.baluchova(at)mestosnv.sk

Fakturačné údaje

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7
052 70 Spišská Nová Ves

DIČ:                      2020717875
IČO:                      00329614
Číslo účtu:            3400422003/5600
IBAN:                    SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC:                       KOMASK2X
Účet vedený v:     Prima banka Slovensko, a. s. - pobočka Spišská Nová Ves
Nie sme platiteľmi DPH.