Dnes je 06.12.2019, meniny má Mikuláš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľaÚradné oznamy > Stavebný úrad

Stavebný úrad

Odstránenie systémovej poruchy loggií na bytovom dome Štúrovo nábrežie 14, Spišská Nová Ves

Teplička - chaty - úprava NN a DP na pozemkoch rekreačnej lokality Pod Tepličkou v katastrálnom území Teplička a na pozemkoch parc. č. KN - 9632/1, 9632/2, 9631, 9629/1 v katastrálnom území Spišská Nová Ves

Umiestnenie líniovej stavby s názvom „Optická prípojka pre Embraco Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves“

Odvolanie proti územnému rozhodnutiu č. 20-2607-4/2018-Ľo zo dňa 4. 10. 2019 o umiestnení stavby "Spišská Nová Ves - 9 krokov/E.1.2 Východ/časť"

Rozšírenie distribučnej siete NN, pre navrhovateľa VSD, a. s., Mlynská 31, Košice

Stavebné úpravy bytu č. 9, Komenského 13, Spišská Nová Ves

Stavebné úpravy bytu č. 30, Banícka 16, Spišská Nová Ves

Rozšírenie záhradkárskej osady - výmena trafostanice a elektronické rozvody NN siete 

Spišská Nová Ves - 9 krokov