Dnes je 19.09.2019, meniny má Konštantín
Mesto Spišská Nová Ves

Kontakty

Radnica, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Faxová prípojka: 053 44 269 80

e-mail: radnica(at)mestosnv.sk


Primátor mesta

Bečarik Pavol, Ing.
053 4176 611
pavol.becarik(at)mestosnv.sk
prízemie vľavo


Zástupca primátora
1. zástupca primátora

Volný Ján, PhDr., PhD.
053 4176 626
jan.volny(at)mestosnv.sk
prízemie vpravo

2. zástupca primátora

Ing. Jozef Gonda
053 4176 628
jozef.gonda(at)mestosnv.sk
I. posch. vpravo

Sekretariát primátora

Husová Mária
053 4176 610
maria.husova(at)mestosnv.sk
prízemie vľavo

Nováková Viera, Bc.
053 4176 622
viera.novakova(at)mestosnv.sk
prízemie vľavo

                                                         ****

Hlavný kontrolór

Biskup Peter, Ing.
053 4176 632
peter.biskup(at)mestosnv.sk

2. poschodie vpravo

Hudáčeková Alena, Ing.
053 4176 634
alena.hudacekova(at)mestosnv.sk

2. poschodie vpravo

                                                         ****


Kancelária primátora

Jančíková Andrea, Ing. - vedúca oddelenia
053 4176 613
andrea.jancikova(at)mestosnv.sk
2. poschodie vľavo

Informátor

Staňa Ján
053 4176 616
prízemie

Referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov

Sedláková Barbora
053 4176 621
barbora.sedlakova(at)mestosnv.sk
1. poschodie

Dutková Mária, Mgr.
053 4176 635
maria.dutkova(at)mestosnv.sk
2. poschodie

Barbuščáková Jana, Ing.
053 4176 636
jana.barbuscakova(at)mestosnv.sk 
2. poschodie

Referát kultúry

Kleinová Zuzana, Mgr.
053 4176 625
zuzana.kleinova(at)mestosnv.sk
1. poschodie

Baluchová Marcela, Ing.
053 4176 627
marcela.baluchova(at)mestosnv.sk
1. poschodie vpravo

Pracovník pre styk s médiami

Repčiak Tomáš
053 4176 624
tomas.repciak(at)mestosnv.sk
1. poschodie

Turistické informačné centrum

Letná 49
tic(at)mestosnv.sk
tic(at)spisskanovaves.eu

Barč Matej
053 4298 293
053 4152 913
matej.barc(at)mestosnv.sk

Štefániková Veronika
053 4298 293
053 4152 913
veronika.stefanikova(at)mestosnv.sk

Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves

Faxová prípojka: 053 446 36 54

Prednosta

Kellner Marián, Ing.
053 4152 243
marian.kellner(at)mestosnv.sk
225 - 1. poschodie

 

Sekretariát prednostu MsÚ
(oddelenie vnútornej správy - referát vnútornej správy)

Čmeľová Monika
053 4152 316
monika.cmelova(at)mestosnv.sk

306 - 2. poschodie

Fornaiová Lucia
053 4152 340
lucia.fornaiova(at)mestosnv.sk
306 - 2. poschodie

                                                        ****

Referát rozvoja mesta

Paveleková Darina, Ing.
053 4152 416
darina.pavelekova(at)mestosnv.sk
309 - 2. poschodie

Valkoššáková Zuzana, Ing.
053 4152 414
zuzana.valkossakova(at)mestosnv.sk
310 - 2. poschodie

Zummerová Martina, Ing.
053 4152 415
martina.zummerova(at)mestosnv.sk
310 - 2. poschodie


                                                        ****

Oddelenie právne 

Štrauch Peter, JUDr. - vedúci oddelenia
053 4152 311
peter.strauch(at)mestosnv.sk
307 – 2. poschodie

Právny referát

Romaňáková Radka, Mgr.
053 4152 312
radka.romanakova(at)mestosnv.sk

308 - 2. poschodie

Personálny referát

Vikartovská Anna
053 4152 218
anna.vikartovska(at)mestosnv.sk
205 - 1. poschodie

Matrika a evidencia obyvateľov

Matrika
Biroš Pavol, Mgr.
053 4152 123
pavol.biros(at)mestosnv.sk
108 - prízemie

Sedlačková Mária

053 4152 124
maria.sedlackova(at)mestosnv.sk
109 - prízemie 

Šmihulová Katarína
053 4152 125
katarina.smihulova(at)mestosnv.sk
108 - prízemie 

Čechová Janka
053 4152 126
janka.cechova(at)mestosnv.sk
109 - prízemie

Evidencia obyvateľov

Kellnerová Lýdia, Bc.

053 4152 131
lydia.kellnerova(at)mestosnv.sk
118 - prízemie

Bartošová Mária
053 4152 132
maria.bartosova2(at)mestosnv.sk
118 - prízemie

Súpisné čísla

Romaňáková Radka, Mgr.
053 4152 312
radka.romanakova(at)mestosnv.sk
308 - 2. posch.

Referát osvedčovacej agendy

Loyová Jana, Bc.
053 4152 119
jana.loyova(at)mestosnv.sk

111 - prízemie 

Slobodová Monika
053 4152 120
monika.slobodova(at)mestosnv.sk

111 - prízemie


                                                       ****


Oddelenie sociálnych vecí

Ondrejčíková Iveta, Mgr. - vedúca oddelenia
053 4152 113
iveta.ondrejcikova(at)mestosnv.sk
102 - prízemie

Referát sociálnych služieb a bytov

Ilkovičová Dana, PhDr.
053 4152 130
dana.ilkovicova(at)mestosnv.sk
117 - prízemie

Referát sociálnych služieb

Mikolajová Viera
053 4152 114
viera.mikolajova(at)mestosnv.sk
103 - prízemie

Tomajková Ivana, PhDr.
ivana.tomajkova(at)mestosnv.sk
053 4152 129
116 - prízemie

Terénni sociálni pracovníci

Geletková Viera, Mgr.
053 4152 133
128 – prízemie

Hagovská Daniela, Mgr.
053 4152 134
128 - prízemie

Novák Dominik, Mgr.
053 4152 135
128 - prízemie

Terénni pracovníci

Čonková Anežka
053 4152 133
128 - prízemie

Šutyová Elena, Bc.
053 4152 134
128 - prízemie

Lučivjanská Anna, Bc.
053 4152 135
128 – prízemie

                                                        ****

 

Oddelenie vnútornej správy

Pohly Štefan, Ing. - vedúci oddelenia
053 4152 412
stefan.pohly(at)mestosnv.sk
21 - 2. poschodie

Referát informačných technológií

053 4152 245
053 4152 246
informatika(at)mestosnv.sk
233 - 1. poschodie

Referát vnútornej správy

Kuzl Peter
053 4152 111
peter.kuzl(at)mestosnv.sk
Informátor - prízemie

Borská Ľuboslava
053 4152 117
luboslava.borska(at)mestosnv.sk
106 - prízemie

Sopková Brigita
053 4152 127
brigita.sopkova(at)mestosnv.sk
114 - prízemie

Masaryková Zlatica
053 4152 300
zlatica.masarykova(at)mestosnv.sk

115 - prízemie

Čuj Ján, Ing.
053 4152 417
jan.cuj(at)mestosnv.sk

319 - 2. poschodie

Referát krízového riadenia PO a BPP

Klein Peter
053 4152 329
peter.klein(at)mestosnv.sk
316 - 2. poschodie

Mačáková Eva, Ing.
053 4152 328
eva.macakova(at)mestosnv.sk
315 - 2. poschodie

Referát bytov a nebytových priestorov

Krotký Miroslav, Ing.
053 4152 242
miroslav.krotky(at)mestosnv.sk
317 - 2. poschodie

Jackovič Zdeno, Ing.
053 4152 242
zdeno.jackovic(at)mestosnv.sk
317 - 2. poschodie
053 429 90 66
jackovic.zdeno(at)ipark.snv.sk

Priemyselný park

Pižemová Natália
053 4152 240
natalia.pizemova(at)mestosnv.sk

317 - 2. poschodie

Hric Michal
053 4465 183
michal.hric(at)mestosnv.sk
sklad MsÚ - Topoľová 19                                                       ****


Oddelenie finančné

Topoliová Iveta, Ing. - vedúca oddelenia
053 4152 223
iveta.topoliova(at)mestosnv.sk
210 - 1. poschodie

Referát rozpočtu a účtovníctva

Proksová Oľga, Mgr.
053 4152 115
olga.proksova(at)mestosnv.sk
104 - prízemie

Svetkovská Ľuboslava
053 4152 116
luboslava.svetkovska(at)mestosnv.sk

105 - prízemie

Erika Erhardtová
053 4152 211
erika.erhardtova(at)mestosnv.sk
105 - prízemie

Valkošáková Jana, Ing.
053 4152 212
jana.valkosakova(at)mestosnv.sk
202 - 1. poschodie  

Kiššáková Helena
053 4152 213
helena.kissakova(at)mestosnv.sk
202 - 1. poschodie 

Martinková Erika
053 4152 219
erika.martinkova(at)mestosnv.sk
205 - 1. poschodie 

Zacharová Alena, Ing.
053 4152 237
alena.zacharova(at)mestosnv.sk
209 - 1. poschodie

Alexievová Žaneta, Ing.
053 4152 239
zaneta.alexievova(at)mestosnv.sk
202 - 1. poschodie


                                                       ****

Oddelenie správy daní a poplatkov

Košalko Pavol, Ing. - vedúci oddelenia
053 4152 224
pavol.kosalko(at)mestosnv.sk
215 - 1. poschodie

Referát daní a poplatkov

Zekuciová Alexandra, Ing.
053 4152 210
alexandra.zekuciova(at)mestosnv.sk
204 - 1. poschodie

Beharková Alena
053 4152 214
alena.beharkova(at)mestosnv.sk
203 - 1. poschodie

Lačná Katarína
053 4152 215
katarina.lacna(at)mestosnv.sk
203 - 1. poschodie

Ďuríková Mária, Mgr.
053 4152 222
maria.durikova(at)mestosnv.sk

206 - 1. poschodie

Macejáková Mária
053 4152 226
maria.macejakova(at)mestosnv.sk
211 - 1. poschodie

Biskup Tadeáš, Ing.
053 4152 226
tadeas.biskup(at)mestosnv.sk
211 - 1. poschodie

Andrassyová Erika

053 4152 227
erika.andrassyova(at)mestosnv.sk
211 - 1. poschodie

Referát exekučného konania

Bartošová Mária, Ing.
053 4152 221
maria.bartosova(at)mestosnv.sk

207 - I. poschodie

Tulisová Mária, Ing.
053 4152 216
maria.tulisova(at)mestosnv.sk
208 - 1. poschodie                                                       ****


Oddelenie správy majetku

Kellner Marián, Ing. - vedúci oddelenia
053 4152 243
marian.kellner(at)mestosnv.sk
223 - 1. poschodie

Šimková Mária, Ing.
053 4152 244
maria.simkova(at)mestosnv.sk
224 - 1. poschodie

Tkáčová Alena, Ing.
053 4152 241
alena.tkacova(at)mestosnv.sk

221 - 1. poschodie

Andráš Ľubomír, Ing.

053 4152 251
lubomir.andras(at)mestosnv.sk

222 - 1. poschodie                                                       ****


Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Štubňa Teodor, Ing. arch. - vedúci oddelenia
053 4152 335
teodor.stubna(at)mestosnv.sk
22 - 2. poschodie

Referát územného plánovania

da Cruz Anna, Ing.
053 4152 322
anna.dacruzova(at)mestosnv.sk
23 - 2. poschodie

Referát stavebného poriadku

Sadová Júlia, Ing.
053 4152 325
julia.sadova(at)mestosnv.sk

330 - 2. poschodie

Augustiniová Katarína, Ing.
053 4152 320
katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
311 - 2. poschodie

Koršalová Tatiana, Mgr.
053 4152 321
tatiana.korsalova(at)mestosnv.sk
311 - 2. poschodie

Ľorková Gabriela, Ing.
053 4152 323
gabriela.lorkova(at)mestosnv.sk
313 - 2. poschodie

Sad Juraj, Ing., PhD.
053 4152 324
juraj.sad(at)mestosnv.sk
312 - 2. poschodie

Krajňáková Zuzana, Ing.
053 4152 326
zuzana.krajnakova(at)mestosnv.sk
313 - 2. poschodie

Referát životného prostredia

Krajňáková Iveta, Ing.
053 4152 327
iveta.krajnakova(at)mestosnv.sk
314 - 2. poschodie

Kočišová Miroslava
053 4152 336
miroslava.kocisova(at)mestosnv.sk
24 - 2. poschodie

Kardošová Viera
053 4152 339
viera.kardosova(at)mestosnv.sk
24 - 2. poschodie                                                       ****


Oddelenie výstavby a dopravy

Susa Peter, Ing. - vedúci oddelenia
053 4152 333
peter.susa(at)mestosnv.sk
26 - 2. poschodie

Referát výstavby a rozvoja bývania

Mucha Milan, Ing.
053 4152 332
milan.mucha(at)mestosnv.sk

25 - 2. poschodie

Sanetrik Štefan, Ing.
053 4152 334
stefan.sanetrik(at)mestosnv.sk
320 - 2. poschodie

Slebodník Ján, Ing.
053 4152 341
jan.slebodnik(at)mestosnv.sk
320 - 2. poschodie

Referát dopravy

Jacko Ivan, Ing.
053 4152 331
ivan.jacko(at)mestosnv.sk
26 - 2. poschodie


                                                       ****


Oddelenie komunálneho servisu

Hamráček Tomáš - vedúci oddelenia
053 4152 228
tomas.hamracek(at)mestosnv.sk
214 - 1. poschodie

Referát verejnoprospešných prác

Krieger Slavomír, Ing.
053 4152 217
slavomir.krieger(at)mestosnv.sk
204 - 1. poschodie

Neuvirth Pavol
053 4152 231
pavol.neuvirth(at)mestosnv.sk
212 - 1. poschodie

Bobko Tomáš, Ing.
053 4152 232
tomas.bobko(at)mestosnv.sk

212 - 1. poschodie

Referát správy cintorínov a WC, Slovenská ulica č. 1

Klaciková Lívia, Mgr.
053 4152 917

livia.klacikova(at)mestosnv.sk

Bartková Adriana
053 4152 914

adriana.bartkova(at)mestosnv.sk 

Marchyn Marek
053 4152 914

marek.marchyn(at)mestosnv.sk

 

                                                       ****                                                                        

Oddelenie školstva

Mrnková Dana, Ing. - vedúca oddelenia
053 4152 225
dana.mrnkova(at)mestosnv.sk
218 - 1. poschodie

Kováčová Dana, Mgr.
053 4152 233
dana.kovacova(at)mestosnv.sk
216 - 1. poschodie

Štubňová Eva, Ing.
053 4152 234
eva.vargova(at)mestosnv.sk
217 - 1. poschodie

Bdžochová Ida, Ing.
053 4152 235
ida.bdzochova(at)mestosnv.sk
219 - 1. poschodie

Šimko Štefan, PaedDr.
053 4152 236
stefan.simko(at)mestosnv.sk

219 - 1. poschodie

Oltznauerová Viera, PaedDr.
053 4152 238
viera.oltznauerova(at)mestosnv.sk
219 - 1. poschodie

                                                     

Mestský úrad - ďalšie zariadenia


Dom humanity

Tehelná ulica

053 44 275 19

 

Komunitné centrum

Potočná 9

0948 417 034

Vrátnica DOS

Levočská 16

0917 639 043


Sklad MsÚ

Topoľová 19

053 4152 911

Sklad MsÚ - OKS

053 4152 912


                                                       ****

 

Mestská polícia

Školská 1

Tiesňová linka - 159

Stála služba

053 4422 030
stala.sl(at)mestosnv.sk

Komara Michal, JUDr., PhD. - náčelník MsP
053 4422 032

michal.komara(at)mestosnv.sk

Boroň Andrej - zástupca náčelníka MsP
053 4422 032
andrej.boron(at)mestosnv.sk

Olejníková Oľga, Mgr. - sekretariát
053 4422 032
olga.olejnikova(at)mestosnv.sk

 

                                                       ****

 

Ďalšie inštitúcie

Mestské kultúrne centrum

Radničné námestie 4

Vrátnica
053 44 632 49
mkcsnv(at)stonline.sk

Ing. Emil Labaj - riaditeľ
053 42 992 50
labaj(at)mkc.snv.sk

Magdaléna Kráľová - zástupca riaditeľa
053 42 992 51
kralova(at)mkc.snv.sk


Administratíva
053 44 256 52
Fax: 053 44 671 52
informacie(at)mkc.snv.sk

Kino Mier
Šafárikovo námestie 7
053 44 287 66
kinomiersnv(at)stonline.sk


 

                                                      ****


TV Reduta

Radničné námestie 4

053 44 272 41
tvreduta(at)tvreduta.sk

TV Videotext
053 44 113 73
teletext(at)tvreduta.sk

Redaktori
redakcia(at)tvreduta.sk                                                  
                                                      ****


Domov dôchodcov

Brezová 32

053 417 72 11
domovdochodcov(at)ddsnv.sk

                                                       ****


Správa školských zariadení

Štefánikovo námestie 1

Ďuríková Markéta, Ing. - riaditeľka

053 4152 425
marketa.durikova(at)mestosnv.sk
405 - 3. poschodie

Merčáková Renáta
053 4152 421
renata.mercakova(at)mestosnv.sk
402 - 3. poschodie

Kollárová Oxana
053 4152 422
oxana.kollarova(at)mestosnv.sk
402 - 3. poschodie

Frankovičová Alena, Ing.
053 4152 423
alena.frankovicova(at)mestosnv.sk
404 - 3. poschodie

Hamráková Monika
053 4152 424
monika.hamrakova(at)mestosnv.sk
404 - 3. poschodie

                                                      ****


Správa telovýchovných zariadení - STEZ

Za Hornádom 15

053 41 663 32
stez(at)stez.sk

                                                      ****


Zoologická záhrada SNV

Sadová 6

053 44 626 31
zoosnv(at)zoosnv.sk                                                       ****

Multifunkčné banícke a energetické centrum

Nábrežie Hornádu 14

053 4152 916


                                                       ****

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, d. p. SNV

Zimná 48

053 4152 915