Dnes je 05.07.2020, dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová Ves
Kultúrne leto 2020Večer o vzťahochZdolaj Vrchárske koruny Spiša Daruj krv

Aktuality

Výplata dôchodku z Českej republiky

Ukončenie zjednodušeného spôsobu zasielania potvrdenia o žití v období mimoriadnej pandemickej situácie (COVID-19) k 1. 7. 2020.

Letný turistický bus do Slovenského raja

Novinkou je prevádzka aj počas pracovného týždňa a cyklostojan pre 14 bicyklov.

DOBRÁ VEC – výzva na predkladanie projektov

financovaných z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2020 z programu Dotačná politika mesta a grantový program č. 5. 2. 4

Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a. s.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Spišská Nová Ves, so sídlom Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves ako zakladateľ obchodnej spoločnosti...

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny - júl 2020

v lokalitách na území nášho mesta

Otváranie prevádzok trhoviska, detského ihriska a tenisového areálu

V rámci 1. fázy oživovania ekonomiky mesto od soboty 25. 4. 2020 spúšťa prevádzku trhoviska, tenisového areálu od 27. 4. 2020 a detského dopravného ihriska od 4. 5. 2020.

Pozor zmena - Daň z nehnuteľností, daň za psa– doručovanie rozhodnutí

 
Od 23. 4. 2020 Slovenská pošta zabezpečuje doručovanie úradných zásielok do vlastných rúk štandardne za podmienok dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.
Na základe týchto...