Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Spišiaci otvárajú zrekonštruovaný atletický štadión

22.9.2022
Spišiaci otvárajú zrekonštruovaný atletický štadión

Otestovať ho prídu ako prví žiaci 3. ročníkov základných škôl, pre ktorých sa tento deň začne o 9.00 h spoločnou rozcvičkou. Následne si 400 žiakov bude môcť preveriť  svoju pohybovú zdatnosť, šikovnosť aj rýchlosť v štyroch športových disciplínach (z desiatich). „Takýmto atraktívnym spôsobom pomôžeme základným školám splniť svoju povinnosť vykonať testovanie pohybových predpokladov žiakov 3. ročníkov podľa Organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023, ktoré vyplýva zo zákona o športe,“ uviedla vedúca oddelenia školstva MsÚ Dana Mrnková.  O 11.00 h prebehne samotné slávnostné otvorenie atletického štadióna za prítomnosti vedenia mesta a pozvaných hostí, ktorí zároveň ocenia najlepších žiakov v jednotlivých športoch.

V júni 2022 bola ukončená rekonštrukcia Atletického štadióna Tatran v hodnote viac ako 1 mil. eur. Atletický ovál a technické sektory by mali spĺňať pravidlá a štandardy Medzinárodnej atletickej federácie. Atletický štadión bol postavený v roku 1964. Odvtedy na ňom vyrástlo množstvo skvelých atlétov. Avšak zub času sa podpísal aj na ňom. Rekonštrukčné práce na štadióne začali ešte v máji v roku 2021. Najprv bola zbúraná stará tribúna kvôli nevyhovujúcemu stavu. Rozšíril sa atletický ovál, aby spĺňal požiadavky atletického zväzu. „Vytvorila sa osemdráhová rovinka a šesťdráhový ovál. Zároveň sa odstránil pôvodný škvarový povrch a podklad pod atletickým oválom. Natiahol sa nový atletický povrch a vytvoril nový štrkový podklad a tiež sektory technických disciplín,“ priblížil primátor mesta Pavol Bečarik

Okrem uvedených prác sa urobila aj nová elektrická prípojka pre areál. Vybudovaná bola nová elektroinštalácia pre časomieru, osadili sa kamery a stĺpy umelého osvetlenia. Keďže bol celý areál veľmi podmočený, musel byť oddrenážovaný.

Celkové náklady na rekonštrukciu boli vyčíslené na 1 341 213,07 €. Mestu sa podarilo získať od Slovenského atletického zväzu externé zdroje vo výške 250-tis. €. Zvyšok hradilo mesto zo svojho rozpočtu. Mesto začalo s dobudovaním zázemia štadióna. V rámci neho by tu mala pribudnúť budova so šatňami, sociálnym zázemím a priestormi pre správcu. Pre tréningové atletické centrum získalo aj dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške takmer 209-tis. €.


Program - pozvánka (dokument PDF):
9.00 h – spoločná rozcvička žiakov
9.10 h – 11.00 h – športové súťaže žiakov 3. ročníkov ZŠ
od 11.00 h – otvorenie atletického štadióna

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informácie: www.spisskanovaves.eu, Pavol Bečarik, 053 4176 611

Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva, dana.mrnkova@mestosnv.sk, 053 4152 225,

Edita Gondová, edita.gondova@mestosnv.sk, 053 4176 622


Zdielať na Facebooku

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.