Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Letná prázdninová prevádzka v materských školách a zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku v šk. roku 2021/2022

7.4.2022
Letná prázdninová prevádzka v materských školách a zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku v šk. roku 2021/2022

OZNAM

Prázdninová prevádzka

Vážení odičia,  letná prázdninová prevádzka v školskom roku 2021/2022 bude   v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a    v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa prebiehať nasledovne:

* Od 1. 7. do 29. 7. 2022 – prevádzka bude vo všetkých materských školách  okrem MŠ P. Jilemnického a MŠ S. Tomášika. Deti z týchto dvoch materských škôl budú rozdelené do MŠ Z. Nejedlého a MŠ Komenského (rozpis bude dostupný v materských školách).

* Od 1. 7. do 29. 7. 2022 – Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ZSOD Stolárska 2 a ZSOD Z. Nejedlého 5)

* Od 1. 8. do 19. 8. 2022 - MŠ P. Jilemnického a MŠ S. Tomášika (rozpis bude dostupný v materských školách).

V prípade záujmu o nahlásenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin prosíme zákonných zástupcov o vyplnenie  záväznej prihlášky a jej odovzdanie v materskej škole, ktorú dieťa navštevuje najneskôr do  31. 5. 2022.

Záväzná prihláška je k dispozícii v materskej škole alebo tu >>
*   Záväzná prihláška, dokument RTF

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole počas mesiacov júl a august je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach vo výške 40 € za dieťa.

JUDr. Radka Romaňáková
riaditeľka Správy školských zariadení

Zdielať na Facebooku

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.