Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Letná prázdninová prevádzka v materských školách a detských jasliach

9.5.2023
Letná prázdninová prevádzka v materských školách a detských jasliach


Prázdninová prevádzka

Vážení rodičia,

letná prázdninová prevádzka v školskom roku 2022/2023 bude v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa prebiehať nasledovne:

Od 3. 7. do 28. 7. 2023 – prevádzka bude vo všetkých materských školách okrem MŠ Stolárska, MŠ Komenského a MŠ E. M. Šoltésovej. Deti z týchto troch materských škôl budú rozdelené do MŠ Z. Nejedlého, MŠ P. Jilemnického a MŠ Lipová (rozpis bude dostupný v materských školách až po odovzdaní záväzných prihlášok).

Od 3. 7. do 28. 7. 2023 – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ZSOD P. Jilemnického 2)

Od 31. 7. do 18. 8. 2023 - MŠ Komenského a MŠ E. M. Šoltésovej (rozpis bude dostupný v materských školách až po odovzdaní záväzných prihlášok).


V prípade záujmu o nahlásenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin prosíme zákonných zástupcov o vyplnenie záväznej prihlášky a jej odovzdanie v materskej škole, ktorú dieťa navštevuje najneskôr do 9. 6. 2023. Záväzná prihláška je k dispozícii v materskej škole, prípadne na webovej stránke - viď nižšie. 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole počas mesiacov júl a august je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach vo výške 40,00 € za dieťa.


JUDr. Radka Romaňáková
riaditeľka
​​​​​​​

Zdieľať na Facebooku

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.