Dnes je 06.08.2020, meniny má Jozefína
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanÚradná tabuľa > Výberové konania

Výberové konania

Výberové konanie na zastupovanie počas PN / jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka Komunitného centra v SNV

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 21. 8. 2020 (piatok) do 14.00 hod.


Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, adresa Komunitného centra: Potočná č. 9, 052 01 Spišská Nová Ves

vyhlasuje

výberové konanie na zastupovanie počas PN

                 jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka
                                 Komunitného centra v Spišskej Novej Vsi

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 26/08/2020 o 8:30 hod. v priestoroch
malej zasadačky č. dv. 304, na druhom poschodí Mestského úradu,
Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu:

Mestský úrad Spišská Nová Ves)
Štefánikovo nám. č. 7
052 01 Spišská Nová Ves.
Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“  

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 21/08/2020 do 14:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.