Dnes je 26.01.2021, meniny má Tamara
Mesto Spišská Nová Ves

Aktuality

Január 2021


Nové banícke publikácie.

 

1. Banícke uniformy

Publikácia vznikla v autorskej koncepcii Zuzany Denkovej, zapĺňa biele miesto v poznaní rozmanitosti kultúrno – historických hodnôt baníetva. Autorka komplexne spracovala doposiaľ nepovšimnutú tému odievania baníkov a na 280 stranách zhŕňa a prezentuje výsledky dlhodobého výskumu. Banícky odev analyzuje a hodnotí v časovom vývoji. 

Kniha Banícke uniformy v cene 5,- eur bude dostupná v Informačnom centre na Námestí Sv. Trojice č. 6, Banská Štiavnica a na predajných miestach expozícií Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. V prípade záujmu knihu zasielame aj poštou, kontaktujte nás prostredníctvom iniciativazazivemesto(at)gmail.com.  

 

 

2. Nová kniha o Dobšinej

 Banská a hutnícka činnosť v okolí Dobšinej

 

V  prvej časti knihy, sú dve básničky „Grubenfee“  a „Glick Auf“, s ich prepisom do nemčiny a básnicky aj do slovenčiny, Dozviete sa kto boli osadníci  „Bulineri“, ktorí sa prisťahovali v 13. a 14. storočí do Dobšinej.

V druhej časti knihy sú prezentované mnohé nové údaje o banskej a hutníckej  činnosti formou mapových a fotografických dokumentov v počte 152 (121 je farebných),  s vysvetľujúcim komentárom o tejto činnosti okolí Dobšinej. . Fotografiami sú zobrazené ťažené rudy a v detailnom zobrazení nádherné sekundárne minerály v starých banských dielach. Z banských diel sa podarilo zachrániť a fotograficky dokumentovať i rôzne náradia a pomôcky, ktoré sa vtedy pri razení štôlní používali.

 

Záujemcovia o kúpu knihy v cene 22 Eur + poštovné

kontaktujte tel. na  čis. :                                     0905 730 687

alebo elektronicky na:                    mariana.rozloznikova(at)gmail.com.

tiež na autora knihy:                           rozloznik.o(at)gmail.com

  

alebo kontaktovať vydavateľa na TIC Dobšiná, ktoré ju v tej istej cene predáva

http://www.dobsina.sk/knihy-mapy-a-suveniry.phtml?id3=84821).

 

  

Vážení členovia a priatelia Baníckeho spolku Spiš.

  

Na začiatku Nového roka 2021, ktorý je 14 rokom činností BSS, Vám vedenie spolku všetkým praje, aby ste boli v prvom rade zdraví, šťastní a spokojní v kruhu svojich najbližších. Nech sa nám všetkým  darí objavovať vnútorný pokoj, pretože len tak ho dokážeme rozdať i ostatným.

Pred pár dňami sme ukončili rok 2020, jeden z najťažších našich rokov tak v rodine, práci i v činnosti spolku. Celý svet prežíva túto krízu, ktorá postihla každého jedného z nás. V minulom roku sa ukázalo, že hoci dokážeme mnoho vo všetkých oblastiach ľudskej činností, stále sa nevieme rýchle a účinne ubrániť neviditeľnému vírusu - koronavírusu.

Preto rok 2020 bol i v spolkovom živote Baníckeho spolku Spiš značne poznačený prítomnosťou pandémie COVIDu – 19. Zatvorenie výstavných priestorov znemožnilo uskutočniť plánované výstavy. V závere roka sa nemohli uskutočniť ani plánované prednášky, ako i ďalšie plánovité aktivity (napr. Barborské slávností), ktoré si spolok uložil prijatím Kalendária na rok 2020.

Začal sa rok 2021 a my veríme, že sa nám podarí v spoločností konečne prekonať koronavírus, a že sa nám zdarne bude dariť plniť úlohy Kalendária 2021, ktorý chceme predložiť na Valnom zhromáždení spolku na 2021, na ktorom budene voliť, v zmysle stanov spolku, i nové predsedníctvo spolku.

 V prvom rade však musí spolok definitívne doriešiť otázku „Baníckej expozície Spiša“, a tým i činností spolku v priestoroch „Banícko – energetického centra Barborka“.

Predsedníctvo BSS Vám  predkladá návrh „Kalendária na rok 2021“ s tým, že očakávame pripomienky, ako i ďalšie návrhy na činnosť spolku, čo očakávame na E-mail: banicke.centrum.snv(at)gmail.com, prípadne osobne.

Vážení členovia  a priaznivci spolku,

                                                               dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali  za vašu prácu, priazeň a ochotu v predošlých rokoch, za množstvo úspešných akcií pre  dobrú činnosť spolku.

Dovoľte nám ,  aby sme Vám pre rok 2021 zaželali hlavne pevné zdravie, pohodu a radosť z dobre vykonanej práce, so želaním, aby bolo možné splniť všetky úlohy, ktoré Vám priložene prekladáme pre Vaše posúdenia.

                                                                                                        ZDAR  BOH !

December 2020

 

 

Vážení členovia a priaznivci Baníckeho spolku Spiš.

Sviatky pokoja, lásky, porozumenia, najkrajšie sviatky v roku, čarovný čas Vianoc, je za dverami. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty.  Pripravujeme dobroty na štedrú večeru, vyzdobujeme stromček a balíme darčeky. Predsviatočné prípravy ustanú, a my by sme si mali  sadnúť k spoločnému sviatočnému prestretému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Tohtoročné sviatky však budú iné ako po iné roky. Povolené  stretnutia sú len v úzkom kruhu.

Tento rok, poznačený koronavírusom  bol pre nás všetkých neľahkým obdobím, kedy sme sami častokrát siahali aj na dno svojich síl. Celý svet prežíva túto krízu, ktorá postihla každého jedného z nás. No nesmieme zabúdať na to, že po každej zime príde jar, že vyjde hrejivé slnko, že sa podarí prekonať  i toto nepriaznivé obdobie, ako sa podarilo prekonať podobné situácie Slovákom i v historických dobách. Napriek všetkému, čo sa deje buďme naďalej ľuďmi, ktorí si s láskou i v tejto ťaživej situácií  pomáhajú.

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás, i v tomto neľahkom období, znamená začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2021 chceli uskutočniť v súkromnom, pracovnom i spolkovom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli, alebo nemohli urobiť. Rok 2020 bol i v spolkovom živote Baníckeho spolku Spiš poznačený prítomnosťou pandémie COVIDu – 19. Zatvorenie výstavných priestorov znemožnilo uskutočniť plánované výstavy. V závere roka sa nemohli uskutočniť ani plánované prednášky.

Rok 2020 bol i rokom ďalších veľkých problémov. Bolo to napr. nedostatok finančných prostriedkov pri zriadení vonkajšej expozície, čo spolok riešil i vyhlásením zbierky na tento účel. Veľkým problémom pre spolok bolo ukončenie a vypovedanie zmluvy STM Košice o Baníckej expozícií Spišská Nová Ves. Veríme, že táto nepríjemná a nečakaná situácia sa v krátkom čase dorieši,  že expozícia bude prístupná pre školy, občanov i návštevníkov mesta,  o čom Vás budeme informovať.

V poslednom období sa BSS podarilo vydať 1. číslo občasníka „Banícke slovo“, ktoré sme dali i na náš WEB. Ďalšie číslo 2 by sme chceli vydať k Valnému zhromaždeniu 2021, ktoré veríme, že budeme môcť uskutočniť 23.2.2021.  Taktiež veríme, že sa nám podarí uskutočniť všetky úlohy, ktoré v súčasností pripravujeme do „Kalendária 2021“.

Pri tejto príležitosti vám chceme, vážení členovia  a priaznivci spolku, poďakovať za vašu prácu a priazeň  v tomto roku, za množstvo vykonanej práce pri fungovaní činností spolku. Preto nám dovoľte,  aby sme Vám zaželali radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov 2020.

Do Nového roku 2021 Vám želáme aby sme sa rozlúčili s COVIDom - 19, aby sa splnili všetky Vaše a naše priania, očakávania a predsavzatia, aby sme mali  pevné zdravie, pohodu a úspechy v práci i v spolku.

ZDAR  BOH !

 

Vyšlo 1. číslo občasníka „BANÍCKE SLOVO“

(pdf)

 

 

Príhovor predsedu združenia baníckych spolkov a cechov Slovenka

Vážený pán predseda, vážení zástupcovia výborov a rád baníckych a hutníckych spolkov, cechov, bratstiev, občianskych združení a neziskových organizácií, spektábiles, honorábiles, vzácni partneri a bergkameráti, akademickí funkcionári, 

dovoľte mi v mene výkonného výboru Združenia pripomenúť nám spoločne sviatok patrónky baníkov sv.Barborky a v tomto už od dnes zimnom decembrovom čase srdečne Vám zapriať  príjemné predvianočné dni. 

Zároveň určite si viacerí pripomíname akurát v piatok 4.12. na tradičné akademické Barbory v Košiciach, spolkové v Spišskej Novej Vsi a v Pezinku a ďalších spolkoch, ale hlavne aj na slávnych semestrov organizátorov a najslávnejšie prezídiá, aj keď máte dnes oddychovku, ďakujeme za Vaše a naše spoločné pekné šachtágy.

 

Prajem Vám veľa zdravia, šťastia a pekné chvíle v kruhu najbližších.

 

Aj pri tejto chvíli poprosíme svätú Barboru, aby ochraňovala slávny banícky stav!

 

S úctou a našim srdečným pozdravom Zdar Boh!

SIng. Erik Sombathy

predseda Združenia

 

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

Kammerhofská 20

969 01 Banská Štiavnica

Slovenská republika