Dnes je 29.03.2020, meniny má Miroslav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Výstavba ihrísk - Tarča

Zuzana, 1. 12. 2011:

Už sú to dva roky, keď som sa pýtala na výstavbu detského ihriska na sídlisku Tarča. Prvú odpoveď som dostala jar 2010. Nič sa nedialo, tak presne takto pre rokom som sa pýtala opäť, a dostala som odpoveď jar 2011. Ale bohužiaľ je tu už jeseň a stále nič. Ešte aj jediný kolotoč, bol v máji demontovaný a predpokladám, že vzatý na opravu, ale do dnešného dňa sa nevrátil. Je mi veľmi ľúto, že som 6 rokov na MD a moje deti sa hrajú na katastrofálnych preliezkach na ktorých som sa hrala ešte aj ja. Pritom na oveľa mladších sídliskách sú aj 2 detské ihriská. Je smutné, že mladé mamičky musia chodiť a platiť si ZOO aby sa mali ich detičky kde pohrať.

Odpoveď:

Po výstavbe detských ihrísk na sídlisku Západ, Mier, pri predajni Lidl a v ZOO sa malo v nasledujúci rok pokračovať vo výstavbe detských ihrísk na sídlisku Tarča a Východ. Obmedzené množstvo finančných prostriedkov donútilo Mesto k uprednostneniu iných stavieb v meste. Veríme, že v roku 2012 sa nám aspoň čiastočne podarí naplniť plány v oblasti výstavby a údržby detských ihrísk.  

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Jarné upratovanie

Stanislav, 1. 12. 2011:

Mestská časť NH má už pomenované ulice, preto by bolo vhodné, podobne ako v iných častiach mesta, miesto pristavenia kontajnera označiť ulicou a orientačným číslom domu, namiesto súpisného čísla domu, ktoré okrem majiteľa nepozná nikto iný v NH.

Odpoveď:

Pri jarnom upratovaní a pristavovaní kontajnerov budeme požiadavku rešpektovať.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ 

 

 

Trávnik v centre mesta

Eva, 1. 12. 2011:

S nepochopením pozerám na pokládku umelého trávnika v okolí evanjelického kostola v centre mesta. Ešte som sa s takýmto riešením nestretla v žiadnom meste. Vyrúbeme stromy, kríky, to čo nášmu životu dáva kyslík. Všetko zabetónujeme a ešte aj umelá tráva. To už vôbec našej zemi nedáme dýchať? Kto a prečo navrhol takého umelé riešenie v centre meste, v pásme pamiatkovej zóny, ktorá dýcha históriou, ku ktorej umelá tráva nepatrí.

Odpoveď:

Projekt regenerácie námestia v Spišskej Novej Vsi, ktorý zahŕňa aj riešenie sadových úprav v časti parku, ktorú opisujete, je spracovaný v svojej oblasti renomovaným spracovateľom Ateliérom pre konzultačnú, expertíznu a projektovú činnosť v oblasti architektúry a urbanizmu A P Bratislava, autorky Doc. Ing. arch. J. Lalkovej, PhD. a kolektívu. Pred samotnými zásahmi v parku dalo mesto z vlastnej iniciatívy navyše spracovať inventarizáciu drevín s posúdením ich zdravotného stavu a návrhom na úpravy, takže výsledné riešenie má svoj odborný podklad, je ale pochopiteľné, že výsledný efekt sa nemusí páčiť každému. Doteraz sme sa však stretli naopak, skôr s pozitívnymi ohlasmi . Čo sa týka trávnatých plôch, sú dve možnosti ich zakladania a to výsevom alebo položením rolovaných trávnikov, realizovala sa druhá možnosť, ktorá je dnes už bežná a rozhodne nejde o umelú trávu (polievame a kosíme ju) aj keď jej kvalita tak navonok pôsobí.

Ing. Jela Bednárová, vedúca odboru výstavby, územného plánovania a dopravy, MsÚ

Autobusový spoj do B. Bystrice

Študentka, 1. 12. 2011:

Chcela by som sa opýtať či neplánujete zaviesť autobusový spoj do Banskej Bystrice? Myslím si, že tento spoj by bol dostatočne nevyťažený, lebo je dosť veľký problém dostať sa do Banskej Bystrice a späť.

Odpoveď:

V súčasnosti sú takéto diaľkové "žiacke" linky (komerčné - nedotované) vysoko stratové. Stratovosť vyplýva z toho, že cestovné pre žiakov a študentov je prakticky iba polovičné, pričom spoje by boli využité vždy iba jedným smerom (nedeľa - pondelok do B. Bystrice (Zvolena) a späť prakticky prázdne, vo štvrtok a piatok do B. Bystrice (Zvolena) by išli prázdne, využité by boli iba z B. Bystrice (Zvolena), aj keď z hľadiska študentov by spoje boli "využité" do posledného miesta. Strata na požadovanom spojení by bola vo výške cca 0,50 - 0,60 € na každý ubehnutý km (jeden pár spojov zo Sp. N. Vsi do B. Bystrice má cca 310 km, do Zvolena cca 350 km). Z uvedených dôvodov neuvažujeme o zavedení požadovaného spojenia a ovplyvniť iných dopravcov nie je v našich možnostiach.

Ing. Peter Koreň, vedúci odb. os. dopravy, eurobus, a. s. – DZ Sp. Nová Ves 

Verejný poriadok - Západ

Michal, 1. 12. 2011:

Kedy si konečne naši mestskí policajti začnú robiť svoju prácu poriadne?!!! Prepáčte, ale pokutovanie za nesprávne parkovanie nie je pomoc verejnému poriadku. Uvediem názorný príklad. Bývam na sídl. Západ 1. Vídavam našich ochrancov zákona, ako sa s autíčkom premávajú po sídlisku. Toto je stráženie verejného poriadku? Čo môžu vidieť z auta? Čo takto zaparkovať na 30 minút a prevetrať sa v častiach sídliska, ktoré z autíčka nevidno. Je mi až do plaču, ak vidím hliadku v aute a o necelých 50 metrov za bytovkami (okolo Brúsnika, na „Dračáku“) sa zgrupujú skupinky faganov, ktorí tam veselo popíjajú od rána a robia bordel najmä v podvečerných hodinách. Na túto situáciu netreba upozorňovať nakoľko sú tam každý deň... všade je sklo po rozbitých fľašiach od alkoholu.

Odpoveď:

Ďakujem za upozornenie. Vieme, že k porušovaniu verejného poriadku dochádza čoraz častejšie aj v iných častiach mesta. Iste ste zaregistrovali, že hliadky permanentne monitorujú aj sídlisko Západ, ale ak sú v Novoveskej Hute, tak nemôžu byť aj na sídlisku. Ak budete mať v budúcnosti takéto poznatky, prosím zavolajte na bezplatnú telefónnu linku 159 a stála služba nasmeruje hliadku ihneď na sídlisko. Je to však aj otázka na rodičov a ich výchovu, keď často krát ani nevedia, ani sa nezaujímajú, čo robia ich deti. Dám pokyn na zvýšenie pochôdzkovej činnosti hliadok.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Sp. Novej Vsi

Uzavretie ulice

Monika, 1. 12. 2011:

Kto schválil uzavretie ulice Rojkovičova v oboch smeroch? Táto ulica bola vždy prechodná a neviem o tom, žeby patrila súkromnej osobe. Ak si niekto zmyslí, že si neželá, aby mu popod okná chodili autá, tak dá cestu uzavrieť? To kde žijeme? Zaujímalo by ma, či nikto z tejto ulice nemá auto alebo k nemu nepríde návšteva na aute, ako sa dostane do domu, keď je tam zákaz vjazdu. Aj ich pokutujú policajti? Veď je tam zákaz vjazdu? Ja si neželám, aby po našej ulici chodili autá poraďte mi na koho sa mám obrátiť aby som uspela.

Odpoveď:

Zmena dopravného značenia na ul. Rojkovičovej sa uskutočnila na základe podnetu občanov a po súhlase Dopravnej polície.  Kontrolu dodržiavania pravidiel v cestnej premávke zabezpečuje Dopravná polícia a Mestská Polícia.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Poďakovanie seniorom

PhDr. Veronika Vasilová z Bratislavy, 16. 11. 2011:

Vážené seniorky a vážení seniori v meste Spišská Nová Ves,pri príležitosti mesiaca úcty k starším Vás touto cestou pozdravujem a zároveň Vám chcem úprimne poďakovať za možnosť navštíviť kluby dôchodcov vo Vašom meste ešte v mesiaci február. Vďaka patrí za rozhovory  s vedúcimi i členmi klubov dôchodcov v prímestskej časti Novoveská Huta, na Fabíniho ulici, na Levočskej ulici, Klubu Komenský ako aj za poskytnuté informácie zamestnancami Mestského úradu, kultúrnych inštitúcií, spolkov i združení pôsobiacich v meste. Rozmanitými aktivitami prispievajú k zvyšovaniu kvality života seniorov na Spiši.Zároveň chcem svoju vďaku vysloviť pani Márii Pižemovej (Klub dôchodcov Fabíniho ulica), ktorá ma prijala ako svojho člena, sprostredkovala stretnutia a poskytla večernými rozhovormi dôležité informácie.Seniori – ako vybraná cieľová skupina mojej výskumnej práce, ma veľmi srdečne prijali a ochotne poskytli informácie na vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej dizertačnej práce. Svojimi darmi, pohostinnosťou a rozhovormi mi tak odovzdali kúsok zo svojich životných ciest, svoju minulosť, jedinečné rady, humorné príbehy  a múdrosti skúsených.Pri príležitosti tohto sviatku Vám všetkým želám veľa zdravia, psychickej pohody ako aj chuť tvoriť, angažovať sa a odovzdávať jedinečné dedičstvo mladším generáciám.Ďakujem Vám zo srdca, ste moji priatelia na Spiši. Stretnutia s Vami boli a sú pre mňa jedinečné a nezabudnuteľné. Veľmi ste mi pomohli a inšpirovali ma k ďalšej činnosti.

Odpoveď:

Osadenie lavičiek

Emil, 12. 10. 2011:

Chcel by som sa opýtať, či mesto neplánuje dať k chodníkom lavičky na oddych v smere Mier – Kaufland. Všimol som si, že starší ľudia s ťažkými nákupmi, najmä tí starší a ivalidní sa nemajú kde zastaviť, posadiť sa a oddýchnuť. V smere obchodný dom Kaufland – Hypernova – Mier. A tak pokračovať peši domov. Na Mier. Je paradoxné, že pri blokoch na Ul. Nejedlého je päť lavičiek na malom priestore. Dva z nich tesne pod oknami bývajúcich rodín s deťmi, kde sa vo večerných a nočných hodinách sústreďujú mládenci a dievčatá. Robia hluk a rušia pokoj bývajúcich. A robia neporiadok odhadzovaním fliaš.

Odpoveď:

Na spomínaný úsek osadíme lavičku v hornej časti pod Kaufland. Osadzovanie a odstraňovanie lavičiek na sídliskách robíme spravidla po prerokovaní konkrétnej požiadavky na príslušnom MsV, teda po dohode všetkých dotknutých obyvateľov nie na základe požiadavky jedného.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Chodník okolo Hornádu

Viktor, 22. 9. 2011:

Chcel by som sa opýtať kompetentných, či v najbližšej dobe nie je v pláne zrekonštruovať, opraviť alebo aspoň vyasfaltovať chodník okolo Hornádu, medzi Lidlom a Coopom. Som vozíčkar a každú nerovnosť pociťujem.

Odpoveď:

Predpokladáme, že ide o pôvodný panelový chodník vedúci pozdĺž Hornádu v spomínanom úseku. Ako iste viete toto územie je už dlhodobo rozostavané bytovou výstavbou. Naša snaha je postupne sa dostávať do definitívnych povrchových úprav spevnených plôch, ale nemôžeme dopustiť aby sa existujúcou výstavbou donekonečna poškodzovali. Predmetný chodník považujeme za dočasné riešenie, ktorý po ukončení rozostavaných bytových objektov dobudujeme o cyklochodník a definitívne ukončíme spevnené plochy na Nábreží Hornádu. Vzhľadom na rozostavanosť objektov a ich súčasné schopnosti objekty ukončiť nevieme Vám určiť termín definitívnych úprav.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Bezpečnosť detí pri ZŠ Lipová

Denisa, 20. 9. 2011:

Chcem sa opýtať, či vôbec sa bol niekto pozrieť na to, ako ,super‘ vyriešil problém s bezpečnosťou detí pri dochádzaní do školy na ZŠ Lipovú? Kto má na zodpovednosti riešenie tohto problému? To čo sa tam urobilo, nemá nič spoločné s daným problémom! Asi je lepšie sa postarať o vodičov pred školou, ako o to, aby deti došli bezpečne do školy aj domov?

Odpoveď:

Zmena dopravného značenia pre ŽS na Lipovej ulice vzišla z požiadavky občanov /rodičov/ a zo strany ZŠ. Návrh bol prejednaný s Dopravnou políciou a následne zrealizovaný. Jasne definuje plochy pre pohyb vozidiel, pre parkovanie a pohyb chodcov. Vieme, že oproti pôvodnému stavu ide o podstatnú zmenu, na ktorú si treba zvyknúť, ale je to v záujme bezpečnosti detí v tejto lokalite. 

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Živý plot na námestí

Ferko, 20. 9. 2011:

Prečo pri rekonštrukcii námestia sa neodstráni ten neskutočne starý a škaredý živý plot?

Odpoveď:

Živý plot je asi starý, ale určite nie škaredý. Keďže poznáme našich občanov ponechali sme živý plot v pôvodnom stave ako ochranu novovytvorených častí námestia. Na jar bude pekne zostrihaný na výšku cca 20 - 30 cm a takto zmladený už nebude pôsobiť ako starý.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Prejazd nákladných áut cez sídlisko

Stano, 20. 9. 2011:

Ako zakázať prejazd nákladných áut cez sídl. Tarča? Za 10 minút som narátal 17 nákladiakov s návesom, ktoré pri prejazde retardérom robia neskutočný hluk a ktoré si len skracujú cestu cez sídlisko. Značka im zakazuje prejazd od 22.00 do 6.00 hod. Samozrejme, nikto ju nerešpektuje. Vidím to z okna, keďže tu bývam. Policajti asi v noci spia. Keby sa pri retardéri merala hlučnosť v čase od 5.30 do neurčito, verím, že prekročí stanovené hodnoty.

Odpoveď:

Tak, ako uvádzate, dopravnou značkou je zakázaný pohyb nákladných vozidiel po sídlisku Tarča v čase od 22.00 do 6.00 hod. Kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky je oprávnená vykonávať Dopravná polícia a Mestská polícia. Umiestnenie retardéra (spomaľovača) na Brezovej ulici bolo na základe požiadavky občanov a súhlase Mestského výboru (MsV). Ak existuje požiadavka na jeho likvidáciu je potrebné nájsť podporu širšej skupiny zainteresovaných obyvateľov a po súhlase MsV k zmene osadenia tohto dopravného zariadenia môže dôjsť. Podstatné informácie z Vášho príspevku v súvislosti s kontrolnou činnosťou odovzdáme Mestskej polícii v Spišskej Novej Vsi.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Osadzovanie dopravných značiek je v kompetencii cestného správneho orgánu a dopravnej polície. Mestská polícia nemá možnosť a ani kompetencie na meranie hlučnosti, ale v rámci svojich možností zameria hliadkovú činnosť na kontrolu dodržiavania dopravného značenia. Zároveň budeme informovať o situácii aj dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP v Sp. Novej Vsi

Parkovanie

Anna, 19. 9. 2011:

Prečo mestskí policajti nepokutujú bezohľadných vodičov, ktorí zaberú dve parkovacie miesta za panelákom na Tkáčskej ul. 11, 12, 13. Vo večerných hodinách sa tu nedá zaparkovať.

Odpoveď:

Na parkoviskách v obytných zónach, kde  je  bezplatné parkovanie a parkovanie nie je obmedzované dopravnými značkami a zariadeniami nie je možné ukladať pokuty.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka, MsP v SNV

Zľavy ZŤP

Marián, 19. 9. 2011:

Chcel by som vedieť všetky zľavy, ktoré dáva mesto Spišská Nová Ves držiteľom preukazov ZŤP.

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle schválených Všeobecne záväzných nariadení platných v roku 2011 zníži ročnú daň o 50 % daňovníkom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP-S v týchto prípadoch:

Na dani z nehnuteľností:

- zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

- z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občana s ťažkým zdravotným postihnutí, alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Žiadosti s dokladmi na uplatnenie zníženia dane predložia občania spolu s daňovým priznaním k dani z nehnuteľností.

Na dani za psa:

- občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu občana s  ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym občanom.

Zníženie dane mesto prizná len na jedného psa na základe žiadosti daňovníka. Žiadosti je potrebné doručiť MsÚ do 15. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ing. Pavol Košalko, vedúci oddelenia správy daní a poplatkov, MsÚ

Odpad v časti Šulerloh

Marek, 19. 9. 2011:

Rád by som poukázal na situáciu ohľadom odpadu v časti nazývanej Schulerloch, na čistine pri malom kostolíku. Často tam zájdeme, a táto časť vyzerá byť dosť vyhľadávaná nielen na vychádzky do prírody, ale aj na víkendové opekačky (BBQ).  V praktickej rovine to však  prináša aj množstvo odpadu a smeti, ktoré tam ľudia po sebe zanechávajú. Kartóny od nápojov, PVC fľaše, rôzne obaly atď.  Vietor a zver sa následne postarajú o ich ‘distribúciu’ po celej čistine. Nejde mi o plošnú, dekonštruktívnu kritiku ľudského správania a nerešpektu voči prírode a ostatným ako také, to konanie jednotlivcov  zo dňa na deň nezmení.  Chcem sa iba opýtať  aké sú možnosti na riešenie tejto situácie. T.j. či je možné napr. osadenie tabúľ s výzvami na udržiavanie poriadku a istoty, alebo zavedenie plastových odpadkových vriec atď. Nechávam na zváženie.

Odpoveď:

Na uvedenom území vykonáme obhliadku a podľa zistenia navrhneme systém starostlivosti o vzniknutý odpad.

Ing. Jela Bednárová, vedúca odb. výstavby, územ. plán. a dopravy, MsÚ 

Výrub stromov

Alena, 19. 9. 2011:

Chcela by som sa opýtať zodpovedných ľudí v meste, kto im dal mandát vyrúbať stromy na Ul. Hutníckej č. 3 a 5. Keď sme si chceli vyrúbať v minulosti jediný strom, ktorý výrazne tienil v oknách paneláku, urobili sme si podpisovú akciu, aby sme si boli istí komplet zákonnosťou. Teraz sa nás nikto nepýtal, či sa tie stromy môžu vyrúbať, veľmi pochybujem, že by ich boli tí, čo ich rúbali aj sadili. Pýtal sa niekto mamičiek s kočiarmi či im to nebude vadiť? Boli ste sa niekto na tom chodníku pozrieť ako vynikajúco stromy v lete tienili? Okrem iného vytvárali prirodzenú bariéru medzi chodníkom a cestou. Je mi veľmi ľúto a iste nielen mne, že pre pár parkovacích miest sa takto nerozumne hospodári so zeleňou.

Odpoveď:

K polemike o potrebnosti vytvárania nových parkovacích miest na úkor zelene na sídlisku Západ. Nedostatok parkovacích miest je všeobecný problém, ktorý sa bezprostredne sa dotýka i nášho mesta. V existujúcej zástavbe vytvárať  nové plochy na parkovanie je možné iba na úkor existujúcich plôch, ktoré sú väčšinou osadené málo udržiavanou zeleňou. Nájsť optimálny kompromis medzi požiadavkami občanov na parkovanie a požiadavkami ochrancov zelene je ťažká úloha. Treba však povedať, že všetky stavebné aktivity v území sa uskutočňujú na základe požiadavky občanov a hlavne pre občanov, ktorí tam bývajú. Zosúladiť názorové spektrum je problematické, ale väčšinou sa nám to darí riešiť za pomoci príslušného mestského výboru.  Aj táto aktivita je na základe požiadavky Mestského výboru a občanov zo sídliska Západ. Výrub stromov v tejto lokalite bol povolený príslušným orgánom a na realizáciu prác bola uzatvorená zmluva o dielo. Je možné, že výsadba stromov a kríkov bola v minulosti realizovaná z iniciatívy občanov, ale predpokladáme, že starostlivosť a údržbu zabezpečoval MsÚ.  Po ukončení stavebných prác bude v lokalite zrealizovaná náhradná výsadba zelene. Stáva sa, že individuálne požiadavky Mestských výborov a samotných občanov sa nezhodujú s názorom pracovníkov MsÚ, ale záujem väčšiny je pri dodržaní predpisov pre úrad záväzný. Možno, že je to recept i pre Vás ako s touto činnosťou nesúhlasiť, ale v plnom rozsahu ju rešpektovať.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ 

Cestovné v MHD

Katarína, 19. 9. 2011:

Prosím, aby ste mne, aj ostatným cestujúcim MHD Spišská Nová Ves, vysvetlili, prečo žiaci základných a študenti stredných škôl bez preukážky musia platiť cestovné ako dospelý človek (0,50 €)? To sa nestačí preukázať napr. občianskym preukazom? Veď predsa polovičný lístok bez čipovej karty stojí 0,25 €. Stretla som sa už s prípadom, kedy naozaj malému dieťaťu dali celý lístok, a to mi už správne nepríde. Nie každý predsa musí mať preukážku na to, aby bol dospelý, a tí, čo ju majú, používajú predsa čipovú kartu... Predsa len, je to až dvojnásobný rozdiel v cene.

Odpoveď:

1. Podľa Prepravných podmienok MHD v Spišskej Novej Vsi (PP MHD), čl. 10, ods. 1) platí:

Cestujúci je povinný za jednotlivú jazdu zaplatiť cestovné stanovené tarifou. Ak cestujúci uplatňu­je právo na zľavnené cestovné, je povinný svoje právo bez vyzvania preukázať. Tarifa stanoví, za ktoré batožiny je cestujúci povinný zaplatiť dovozné.

2. Podľa Tarifných podmienok MHD v Spišskej Novej Vsi (TP MHD), čl. 2, ods. 1) dopravca poskytuje zľavu:

a) deťom

b) žiakom a študentom od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku

c) držiteľom preukazov ŤZP, ŤZP-S,

d) osobám alebo psom, ak sú sprievodcom držiteľa preukazu  ŤZP-S,

e) starobným dôchodcom a osobám v predčasnom starobnom dôchodku,

f) občanom po dovŕšení 70. roku veku.

3. Podľa TP MHD v Spišskej Novej Vsi, čl. 4, ods. 1 - 3) platí:

1) Splnenie podmienky veku preukazuje osoba, ktorá príslušný nárok u dopravcu uplatňuje.

2) Ak vodič autobusu usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavu zo základného cestovného alebo osobitné cestovné, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, prepravovanému dieťaťu nárok na zľavu alebo osobitné cestovné vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom, na ktorom je fotografia dieťaťa a dátum jeho narodenia alebo rodné číslo.

3) Žiaci a študenti preukazujú nárok na zľavnené cestovné bezkontaktnou čipovou kartou so zeleným logom vydanou dopravcom, žiackym – študentským preukazom na zľavnené lístky pre prímestskú alebo diaľkovú dopravu na čipovej karte, platným kmeňovým listom pre MHD, platným medzinárodným študentským preukazom ISIC alebo iným vierohodným dokladom.

4. Deti do 15 rokov nemajú OP, nemôžu sa teda ním preukázať. Ak nemajú žiacky preukaz, podľa citovaného čl. 4, ods. 2) TP MHD mali by mať preukaz o veku. Deti nad 15 rokov síce majú OP, avšak nemusia už byť žiakmi, preto nárok na zľavu preukazujú žiackym – študentským alebo iným preukazom podľa citovaného čl. 4, ods. 3) TP MHD.

Pani Katarína nemá pravdu v tom, že „Nie každý predsa musí mať preukážku na to, aby bol dospelý,“ naopak, podľa citovaného čl. 10, ods. 1) PP MHD v Spišskej Novej Vsi každý nárok na zľavu sa musí preukázať príslušným dokladom; v prípade detí do 15 rokov, ak nemajú žiacky preukaz napríklad preukazom o veku, ktorý sa dá vybaviť v pokladni na AS v Sp. N. Vsi.

Ing. Peter Koreň, vedúci odb. osobnej dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

Dopravné značenie

Maroš, 19. 9. 2011:

Je úplne nemysliteľné, akí sú vodiči v dnešnej dobe neohľaduplní a necharakterní. Nemôžem povedať, že som úplne super, ale toto, čo ukazujú na časti mesta Kozí Vrch, je katastrofa! Jedna vec, že z hora z Ul. Palárikovej je hlavná cesta, hore nie je najlepšie riešenie, ale musíme sa s tým zmieriť, keď ináč to nejde. Druhá vec, ktorá ma dosť štve a je aj dôvodom, pre ktorý Vám píšem, je križovatka Ul. I. Stodolu a F. Urbánka. Je to dosť rozlohou veľká križovatka, ale vodiči smerujúci od škôlky nevidia dop. značku Daj prednosť a nejeden krát sa mi stalo, že som musel dať prednosť ja, čo som šiel po hlavnej! Jedenkrát, na moju smolu, som nedokázal predísť dop. nehode a bol som mesiac bez auta! Mal som to uhradené, ale cena auta pri predaji mi klesla a tým pádom strácam. Chcem týmto požiadať kompetentných, aby nastriekali dop. značenie na cestu a minimálne by som tam dal „Stopku“. Je to lepšie riešenie. Býva neďaleko jeden z poslancov. Mal by tú križovatku poznať a hlavne ráno o 7.00 je s tým problém.

Odpoveď:

Celú problematiku, tak ako ju popisujete poznáme z jednania s dopravnou políciou. Máme návrh dopravného riešenia pozostávajúceho z vodorovného a zvislého dopravného značenia.  Je nám ľúto, že nedisciplinovanosťou niektorých spoluobčanov nášho mesta prichádzame o prostriedky, ktoré by sme mohli využiť na výstavbu nových chodníkov, spevnených plôch a ciest. Medzi tieto prípady sa zaraďuje i Vaša požiadavka. Keďže poznáme technické riešenie, budeme sa snažiť Vašej požiadavke vyhovieť.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Rozbité zrkadlo

Adulienka, 19. 9. 2011:

Viac ako 10 mesiacov v roku chodím každý deň do práce smerom k Nemocnici s poliklinikou, samozrejme, popod podjazd a musím konštatovať, že už viac ako rok je rozbité zrkadlo, ktoré umožňuje chodcom bezpečne prechádzať cez cestu v neprehľadnom úseku. Denne tam prejdú (dovolím si tvrdiť) stovky chodcov - keďže tadiaľ chodievajú aj študenti do školy. Preto sa pýtam, či bude toto zrkadlo vymenené, aby spĺňalo to, čo spĺňať má, aby nedošlo k tragédii.

Odpoveď:

Cesta je v majetku KSK. Podľa našich informácií zrkadlo v tejto lokalite bolo v minulosti vymenené už viac krát. Ako vidíte vandali, tiež občania nášho Mesta, nám tieto pomôcky ničia a správca komunikácie to nestačí opravovať. O stave zrkadla sme informovali Správu ciest KSK.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Rozostavaná stavba

Žilavý, 19. 9. 2011:

Chcem sa opýtať, či sa niečo plánuje s rozostavanou stavbou (myslím, že to mal byť mäsokombinát) pri ceste do Markušoviec a zároveň chcem upozorniť, že v barákoch pri tejto stavbe sa začínajú udomácňovať Rómovia. Dúfam, že nechceme, aby pri našom meste vyrástla ďalšia osada. Bolo by vhodné tieto stavby odstrániť.

Odpoveď:

Objekt je v majetku súkromnej spoločnosti, ktorá si zabezpečuje i stráženie objektu. Mesto sa viackrát usilovalo o využitie nedostavaného objektu, ale zatiaľ neúspešne.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ