Dnes je 29.03.2020, meniny má Miroslav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Kontrola MHD

Peter, 1. 12. 2011:

Chcel by som poprosiť o väčšiu kontrolu MHD. Príde mi to, že vodiči si už robia, čo chcú. Moja osobná skúsenosť z nedele 6. 11. - autobus č. 8 mal odchádzať zo zastávky Madaras o 14:48. Na zastávke som bol cca 14:45. Na mieste, kde by mala stáť „osmička“ stal odstavený autobus, bez vodiča. Až neskôr som si všimol, že autobus č. 8 stojí o jeden pruh vedľa, takže bol akoby „schovaný“ za odstavený, autobusom. Napriek tomu som doň nenastúpil, pretože nebol nijako označený! Mal zrejme nefunkčný alebo nepripravený displej, navyše odchod bol 14:46! Narobilo mi to pekne problémy, a to som tam nebol sám! Bol by som rád, aby v budúcnosti autobusy stáli riadne na vyznačených miestach, boli riadne označené a odchádzali podľa cestovného poriadku.

Odpoveď:

Na autobusovej zastávke Madaras je miesto pre prestoj 3 autobusov. Šetrením sme zistili, že pri nástupnom ostrovčeku stál autobus linky MHD č. 5, ktorý odchádzal až po 15:00 hod. a vedľa neho autobus linky MHD č. 8. Nemal funkčnú svetelnú tabuľu, preto mal byť označený číselným označením. Skutočný odchod tohto autobusu bol o 14:47:47 hod., teda o 13 sekúnd skôr, ako odchod podľa cestovného poriadku. V autobuse bolo v čase odchodu 6 cestujúcich. Vodiči v tomto prípade pochybili tak, že nesprávne pristavili autobusy ku nástupnému ostrovčeku a vodič autobusu na linke MHD č. 8 odišiel o 13 sek. skôr. Za tieto pochybenia budeme voči nim postupovať v zmysle Pracovného poriadku našej spoločnosti a ZP. Za tieto pochybenia sa Vám, aj ostatným cestujúcim hlboko ospravedlňujeme.

Ing. Peter Koreň, vedúci odboru osobnej dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

Krajnice

Lucia, 18. 1. 2012:

Chcela by som sa opýtať, či sa plánujú na ceste medzi SNV a Tepličkou maľovať čiary, resp. krajnice. V tomto úseku sa vyskytujú časté hmly a nakoľko je nová vozovka čierna, stáva sa úsek cesty nebezpečný. Čiary by určite v tomto prípade pomohli.

Odpoveď:

Cesta je v majetku KSK a v správe SC KSK. Keďže nemáme informácie o týchto prácach, nasmerujte prosím svoju otázku na majiteľa, resp. správcu komunikácie.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Prístupová cesta na Duklianskej ul.

Tomáš, 1. 12. 2011:

Už niekoľko krát sme žiadali o úpravu prístupovej cesty k našim domom na Duklianskej ul. a doposiaľ sa nič nestalo. Teraz tam chodia aj nákladné autá, ktoré tú cestu ešte viac ničia. Nemáme dokonca ani pouličné osvetlenie, napriek tomu, že tam už niekoľko krát došlo k prepadu. To ku každej oprave treba napísať plagát ako pri OC Madaras? 

Odpoveď:

Vážime si Váš opakovaný záujem o úpravu verejnej účelovej komunikácie, ktorá sa nachádza v blízkosti Vášho bydliska. Naša snaha vychádzať v ústrety požiadavkám občanov sa riadi určitými pravidlami. Požiadavky občanov triedime a podľa množstva finančných prostriedkov ich postupne zaraďujeme do návrhu rozpočtu mesta. Pri požiadavkách občanov sa riadime i stanoviskom Mestského výboru, ktorý si stanoví priority pre príslušnú časť mesta. Keďže v súčasnosti Mesto nemá dostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu MK a Vaša požiadavka nie je medzi prioritami MsV nemôžeme Vašej požiadavke vyhovieť.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ 

Verejný poriadok

Marcela, 1. 12. 2011:

Chcela by som upozorniť na problém, ktorý je v zadnej časti Gorazdovej ul. za obchodom Fresh a rekl. agentúry. Pri odpad. košoch sa schádzajú denne bezdomovci, Rómovia a iní asociáli, ktorí tam celý deň presedia, popíjajú víno, robia si tam potreby rôzneho druhu (močenie, veľká potreba, atď.), okoloidúcich otravujú a žobrú peniaze. Z odpad. košoch vyberajú odpad, ktorý konzumujú a rozhadzujú. Proste je tam smrad, smrad a bordel. Môžu roznášať nečistoty, baktérie a choroby. Raz za čas príde MsP, skontrolujú ich a to je všetko. Niečo by sa malo s tým robiť! Je to hrozné.

Odpoveď:

Vieme o probléme, zakázať sa zdržiavať nie je možné, napriek tomu zintenzívnime hliadkovú činnosť v tejto lokalite. V prípade, že problém sa bude opakovať, prosíme zavolať na bezplatnú tel. linku 159, aby sme mohli promptne zasiahnuť. Ďakujeme za podanie informácie.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Sp. Novej Vsi

Uzamykanie kontajnerov

Rastislav, 1. 12. 2011:

Viete mi povedať zmysel zamykania kontajnerov na separovaný odpad? Myslím si, že zmysel to malo v začiatkoch separovania pred 15-timi rokmi, keď ľudia možno nerozlišovali tieto nádoby od bežných nádob. Som presvedčený, že v tejto dobe s tým nie je problém. Viď kontajnery na Topoľovej ulici, ktoré nie sú uzamknuté a odpad je aj tak vzorne vytriedený. Tieto kontajner sa aj rýchlejšie napĺňa, a to si myslím, že svedčí o záujme ľudí o neuzamknuté nádoby. Je to dosť stupídne od občanov vyžadovať, hlavne ak sa to týka väčšieho odpadu, ako sú kartóny, aby tento odpad rezali, trhali a venovali mu dlhší čas, len kvôli tomu, že chcú odpad separovať a niekto si ventiluje svoje „úchylky“ na zamykaní všetkého, čo je len možné. Aj keď to nemá zmysel a časť separovaného odpadu určite skončí v bežnom komunálnom odpade. Viď rýchlejšie napĺňanie nádob pri Požiarnej zbrojnici.

Odpoveď:

Kontajnery na separovaný zber boli uzamknuté na základe skúseností z nášho i z iných miest, kde nedisciplinovanosťou ľudí dochádzalo k znečisťovaniu už vyseparovaných zložiek zvyškovým komunálnym odpadom. Uzatvorenie kontajnerov jednoznačne prispelo  k vyššej čistote druhotnej suroviny a menej zaťažuje  separačnú linku.

Ing. Slavomír Krieger, referát verejnoprospešných prác, MsÚ

 

Porucha verejného osvetlenia

Ľubka, 1. 12. 2011:

Chcela by som sa opýtať a zároveň upozorniť na pouličné osvetlenie na Svätoplukovej ulici, kde osvetlenie v pravidelných intervaloch (30 sekúnd) vypína a zapína celú dobu. Je možné to nejako v blízkej budúcnosti opraviť?

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie, okamžite urobíme nápravu. Rýchlejšie sa urobí oprava VO ak občania nahlásia poruchu priamo na tel. číslo 053/416 62 22, ktoré je uvedené na internetovej stránke mesta a v Ičku v sekcii dôležité kontakty – pohotovostné služby -poruchy VO, kde je potrebné nahlásiť ulicu a číslo stĺpa.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Cesta ku Priemyselnej zóne

Igor, 1. 12. 2011:

Ako je doriešená cesta ku novostavbe Priemyselná zóna Spišská Nová Ves Podskala - mám na mysli pravú stranu cesty za železn. podjazdom, kde sa vylieva voda z pravej priekopy, ktorá bola nepremyslene zasypaná. Teraz v zime sa tam vytvára klzisko na ceste.

Odpoveď:

Nedostatky, ktoré vznikli na uvedenej komunikácii sú nám známe. V súčasnosti ich riešime s dodávateľom PZ Podskala.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ 

Úprava cesty, kontajner

Sisa, 1. 12. 2011:

Prečo sa nedokončili práce na úprave cesty smerom na Potočnú a Lesnú ulicu, ale sa ukončili pri zberných surovinách. Videl, prosím Vás, niekto cestu smerom ku rómskej osade? Tadiaľ sa už autom ani nedá prejsť. Je tam jama pri jame a nie sú malé! Druhá otázka: Prečo sa zobral kontajner na smeti, čo bol pri moste. Viete kde teraz Rómovia sypú smeti? Keď nie, tak sa prosím unúvajte prísť pozrieť na smetisko okolo cesty smerom na Červený jarok. Igelitové tašky plné smetí sú často porozhadzované aj po ceste, nielen okolo nej. Čo chce s tým urobiť mesto? Zase nič ako je to zvykom? Máme si na to zvyknúť?

Odpoveď:

Vysprávky MK sme ukončili v jarnom období. Ďalšie požiadavky na opravu komunikácií v tejto lokalite sme neobdŕžali. Väčšie opravy týchto komunikácii vzhľadom na prebiehajúcu investíciu do IBV Červený jarok realizovať nebudeme, keďže je predpoklad poškodenia komunikácii stavebnou činnosťou.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Kontajner na smeti sme nezobrali. Podľa našich zistení si ho obyvatelia svojvoľne premiestnili. Premiestnenie na pôvodné miesto sme zabezpečili.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Parkovanie na Z. Nejedlého

Júlia, 1. 12. 2011:

Nebolo by možné osadiť značku so zákazom státia na Ulici Z. Nejedlého na strane pozdĺž činžiakov. Viem, že mi to tamojší obyvatelia budú mať za zlé, ale pozdĺžne parkovanie na tejto ceste výrazne obmedzuje priechod áut v tom i opačnom smere a pri preberaní detí zo a do školy je tým pádom prejazd touto cestou úplne nemožný, nehovoriac o čase, keď tadiaľ prechádza MHD. Naviac, pri vjazde na tuto ulicu z Wolkerovej ulice hrozí zrážka s protiidúcim vozidlom, keďže kvôli parkujúcim autám a nutnosti vojsť do protismeru prichádzajúce auto nevidieť. Tamojší obyvatelia majú pri škole parkovisko, ďalšie je parkovisko pri škôlke, ktoré ale pravidelne využíva len cca 3 - 5 áut. Asi je tamojším obyvateľom dvoch bytoviek zaťažko urobiť o 50 krokov viac, ako stáť pozdĺž cesty. Bolo by to bezpečné riešenie a vyhovujúce pre plynulú cestnú premávku. Tiež chcem upozorniť, že na tejto ceste pravidelne parkujú cez víkendy aj nákladné autá!

Odpoveď:

V spolupráci s MsV na sídlisku Mier by sme radi v roku 2012 vytvorili na Ul. Z. Nejedlého pred ZŠ nové parkovacie miesta mimo komunikáciu. Na ceste navrhujeme DZ zákaz státia tak, aby sa uvoľnila komunikácie pre potreby nastúpenia a vystúpenia detí, ktoré dovážajú, resp. odvážajú rodičia. Realizácia bude závislá od množstva voľných finančných prostriedkov na MK.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Kontrola vodičov MHD

Cestujúci, 1. 12. 2011:

Je realizovaná nejaká kontrola pre vodičov MHD? Pretože neraz som si všimol, že vodiči na spoji č. 4 nedávajú lístky rómskym občanom, len od nich vezmú peniaze.

Odpoveď:

Aj pre cestujúcich (vodičov) MHD je realizovaná kontrola. V MHD denne vypravíme 306 autobusových spojov, v prímestskej doprave 767 autobusových spojov. Z toho je zrejmé, že kontrolóri nemôžu byť od rána do večera iba na linke MHD č. 4, ale majú aj inú prácu. Od občanov by sme však veľmi ocenili, keby nám takéto prípady nahlasovali telefonicky priamo z autobusu, keď máme možnosť ihneď zasiahnuť.

Ing. Peter Koreň, vedúci odboru osobnej dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

Premávka na Z. Nejedlého

Hodad, 1. 12. 2011:

Nebolo by možné zjednosmerniť premávku na ulici Z. Nejedlého, t.j. pred ZŠ? Súčasná situácia je tu neúnosná a je to len otázka času, kedy dôjde k havárii alebo zraneniu.

Odpoveď:

Máme záujem presunúť parkovanie áut mimo komunikáciu. Radi by sme v roku 2012 vytvorili nové parkovacie miesta v existujúcej zeleni. Za pomoci vodorovného a zvislého DZ usmernime motorové vozidlá na nové parkovacie plochy. Po dosiahnutí týchto aktivít bude pohyb chodcov a prejazd motorových vozidiel bezpečnejší. Veľa však závisí od možností , ktoré nám poskytne mestský rozpočet v roku 2012.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Vyhradené parkovacie miesto

Miroslav, 1. 12. 2011:

Chcel by som sa opýtať či by bolo možné získať vyhradené parkovacie miesto pred obytným blokom ako fyzická osoba?

Odpoveď:

Je nám ľúto, ale pre nedostatok parkovacích miest vyhradené parkovacie miesta neprenajímame.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Psy v osadách

Nikol, 1. 12. 2011:

Kedy prestanete zatvárať oči pred realitou a začnete riešiť nie len problémy nás ľudí, ale aj problémy nemých tvárí. Každý z nás má doma psa či mačku. Milujeme ich, dávame im všetko ale čo psy v cigánskych osadách? Máte vôbec tušenie aký život majú? Za ten krátky čas čo tam strávia sa k nim správajú horšie ako si viete predstaviť. Všetci pred tým zatvárate oči. Buď preto, že si poviete, že to aj tak nezmeníte alebo preto, že sú vám ľahostajný. Chcela by som si predstaviť ako sa pozeráte na to ako pred vašimi očami mlátia psy palicami až kým neumrú. Ten obraz by ste mali pred očami stále.

Odpoveď:

Ďakujem Vám za Váš postreh. V dohľadnom čase zrealizujeme opatrenie smerujúce k náprave tohto nežiaduceho javu. Kedy a akým spôsobom sa to stane, bude verejnosť dostatočne informovaná, samozrejme, až po vykonaní akcie.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Sp. Novej Vsi

Odstávky teplej vody

Richard, 1. 12. 2011:

Z akého dôvodu sa vypína v nočných hodinách teplá voda, keďže vstávam skoro ráno a mám problém sa ráno osprchovať pred prácou.

Odpoveď:

V zmysle zmlúv o dodávke a odbere tepla a TV, ktoré má naša spoločnosť uzatvorené s príslušnými správcovskými spoločnosťami, SVB a ostatnými odberateľmi, dodávame teplo a TV pre jednotlivé odberné miesta v čase od 6.00 hod do 22.00 hod. Takýchto odberných miest máme v okruhu jednej kotolne cca 15 a na každé z nich je napojených cca 25 - 30 bytov. V prípade záujmu o dodávku tepla v inom režime, je potrebné sa obrátiť s takouto požiadavkou na správcovskú spoločnosť alebo na SVB, ktorá môže dohodnuté podmienky v zmluve zmeniť. Samozrejme, že v okruhu celej kotolne, t. j. pre cca 450 bytov. Samozrejme, že s tým musia súhlasiť všetci a taktiež je potrebné počítať s adekvátnou zmenou ceny dodávaného tepla.

Ing. Anton Mackových, vedúci obch. invest. útvaru, EMKOBEL, a. s., SNV

Úprava linky č. 4

O.H., 1. 12. 2011:

Neplánuje SAD pri zmene cestovného poriadku upraviť aj linku č. 4? Je to jediný spoj, ktorým sa dá dostať na stanicu zo sídliska Západ a Smižian. Príchod autobusom na autobusovú stanicu nie je vôbec prispôsobený odchodom vlakov zo stanice (hlavný ťah BA-KE, KE-BA) chodia skoro v rovnakom časte. Autobusy majú príchod buď hodinu pred odchodom vlaku, alebo presne v čase odchodu vlaku. Myslím si, že by sa z časti odľahčila situácia pred vlakovou stanicou upravením spojov.

Odpoveď:

Linka MHD č. 4 slúži predovšetkým obci Smižany, ktorá aj uhrádza všetky straty z nej. Obec na základe požiadaviek svojich občanov stanovila rozsah a časové vedenie spojov na linke a nie je v našej kompetencii ich meniť. Preto abonentke navrhujem, aby svoju žiadosť postúpila obci Smižany a odboru výstavby a dopravy mesta Spišská Nová Ves.

V minulosti sme prevádzkovali aj linku sídl. Západ – Štef. námestie – autobusová stanica, táto však pre extrémne nízke obsadenie a vysokú stratovosť postupne stratila na význame a boli sme nútení ju zrušiť.
Ing. Peter Koreň, vedúci odb. osobnej dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

V súčasnosti zhromažďujeme pripomienky k CP. Vyhodnocovať ich budeme v závere mesiaca november. Predpokladaná zmena CP by mala byť cca 15. 12. 2011. Budeme sa s Vašou pripomienkou zaoberať.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Obchádzka

Dušan, 1. 12. 2011:

Teraz sa začína výstavba kruhovej križovatky a kadiaľ bude viesť obchádzka. Bude viesť okolo nového cintorína?

Odpoveď:

Keďže Mesto  je iba spoluinvestorom uvedenej stavby nemáme podrobné informácie o projekte a o pripravovaných uzávierkach komunikácií. Predpokladáme však , že k celkovej uzávierke komunikácií nedôjde a budú vytvorené obchádzkové trasy priamo na stavenisku. Viac informácií budeme vedieť poskytnúť po zahájení stavby.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Podchod v areáli bývalého OSP

Dušan, 1. 12. 2011:

Pracujem v areáli bývalého OSP na Markušovskej ceste a je tam podchod popod budovu M.B.M. nábytku alebo kto to má a aj ja som vodič a nie všetci vedia odhadnúť výšku toho podchodu. Už nie jedno auto tam buchlo a poškodilo sa. Chcem sa opýtať či by sa tam nedala umiestniť s oboch strán značka určujúca výšku aké vysoké auto tam dokáže prejsť a či to je až taký veľký problém tam umiestniť túto značku. Vyhlo by sa tak zbytočným kolíziám a nepríjemnostiam u vodičov, ktorí nie sú z nášho mesta a idú do toho objektu. Vodiči vedia výšku svojho nákl. auta, tak by tam už nešli a obišli to cez zberný dvor a vyhlo by sa kolízii.

Odpoveď:

Areál bývalého OSP je v súčasnosti v majetku súkromných osôb a spoločností. Majetkove rozdelenie sa týka i vnútro areálových komunikácií. Podľa našich informácií Mesto Spišská Nová Ves nemá v uvedenej lokalite žiadny majetkový podiel. Prístupová komunikácia do areálu býv. OSP je účelová komunikácia, ktorú nespravuje Mesto, ale skupina spomínaných vlastníkov. Požiadavku na umiestnenie DZ si môžete uplatniť iba u nich.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Oprava cesty

Ondrej, 1. 12. 2011:

Uskutočni sa ešte v tomto roku oprava cesty smer SNV - Markušovce?

Odpoveď:

Ide o komunikáciu v správe KSK. Nemáme zaručené informácie o tejto aktivite.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Vami dotazovaný úsek cesty č. III/536005 v úseku S. N. Ves – po odbočku Lieskovany v dĺžke 2,376 km bude opravený v priebehu mesiaca október 2011 a to z finančných prostriedkov EÚ v rámci programu  ROP a to KSK 2 aktivita A1 o predpokladanom rozpočtovom náklade vo výške cca 330 tis. €.
Zároveň bude  zrealizovaná oprava úseku cesty III/536018 spojka Lieskovany v predpokladanom finančnom objeme vo výške cca 70 tis. €, a to taktiež v priebehu mesiaca október 2011.
Ďalší úsek opravy cesty č. III/536005 t.j. cesta S. N. Ves – Markušovce – Poráč v dĺžke cca 5,576 km sa bude realizovať v priebehu rokov 2012 -2013 po pridelení finančných zdrojov z fondov EÚ cestou ústredného štátneho orgánu SR.
SC KSK v spolupráci s Úradom KSK  (majiteľom ciest II. a III. triedy na území VÚC Košice) zaradili tento úsek cesty do projektového zámeru a to v rámci KSK 7 aktivita A3  s predpokladaným nákladom vo výške cca 828 tis. €.

Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja

Terén pred garážami

Ľubomír, 1. 12. 2011:

Chcem sa opýtať kedy upravíte terén pred garážami na Gorazdovej ulici za kinom Tatry. Pred nedávnom tam menili potrubie a terén ostal v hroznom stave. Po jednom dni čo pršalo je tam hrozné blato, všetko sa nosí do garáže.

Odpoveď:

Preverili sme stav spevnených plôch medzi garážovými boxami na Gorazdovej ul. Dodávateľ stavby na zabezpečenie spätných úprav doviezol kamennú drť, ktorú majitelia garáži svojvoľne použili na vysypanie celej garážovej uličky. Na vykonanie spätných úprav bolo potrebné doviesť ďalší materiál. V súčasnosti pokladáme vykonané spätné úpravy za ukončené a pre tento rok dostatočné. K prekopávke v súvislosti s investíciou Emkobelu sa vrátime v roku 2012 pri kontrole stavu spevnených plôch.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Prístupová cesta k MŠ Gorazdová

Martina, 1. 12. 2011:

Dcéra navštevuje MŠ na Gorazdovej ulici. Rada by som sa opýtala, kde je prístupová cesta k danej MŠ? Jediná cesta, ktorá vedie k MŠ je slepá ulica, kde na jej začiatku je osadená dopravná značka „Zákaz vjazdu“ okrem dopravnej obsluhy a zásobovania. Vzadu na konci ulice je firma, kde zamestnanci prichádzajú do práce autami, takisto ako rodičia si vozia svoje deti do MŠ. Prišlo už niekoľko krát ku konfliktu s príslušníkmi dopravnej polície, že porušujeme toto dopravné značenie. Pokiaľ som dobre informovaná podľa vyhlášky MV SR č. 225/2004 Z. z, kde sa píše o výnimke, že vozidlá zabezpečujúce zásobovanie..., vodiči, osoby tam bývajúce, pracujúce, resp. ich vozidlá; pre tieto vozidlá značka neplatí. Moje dieťa navštevuje MŠ, t. j. tam „pracuje“. Chcem tiež vedieť, aký význam má v tej slepej uličke tá značka?

Odpoveď:

Pôvodný zámer pri osadení DZ bol, aby v týchto stiesnených pomeroch nedochádzalo ku kolízii medzi vozidlami a chodcami. Z tohto dôvodu sa tam ako požiadavka MŠ vybudoval i prístupový chodník a samostatná bránka k MŠ. Váš výklad pravidiel  cestnej premávky v spomínanej časti nie je celkom správny. Do takto postavenej DZ môžu vojsť iba zamestnanci firmy a MŠ, netýka sa to rodičov, resp. doprovodu detí. Problematiku sme prejednali s ODI PZ SR. Myslíme si, že parkovisko na Školskej ul. je pre riešenie týchto problémov kapacitne dostatočné. Istým nedostatkom pre toto riešenie je, že spomínané parkovisko je spoplatňované.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ