Dnes je 21.09.2019, meniny má Matúš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Ján, 7. 10. 2016:

Chcel by som vedieť prečo mi admin nezverejňuje moje príspevky v ODKAZ PRE STAROSTU?

Odpoveď:

K spomínanému e-mailu sa viaže jediný podnet, a to č. 33716 a ten dosiaľ nebol zverejnený. Zadávateľa podnetu som kontaktovala ešte v deň prijatia podnetu. V maili som sa ho pýtala, či súhlasí, aby sme ho preformulovali na priamu otázku. Do dnešného dňa neprišla odpoveď (či už kladná - áno, preformulujme, alebo záporná - nie, trvám na pôvodnom znení) a z tohto dôvodu podnet nebol zverejnený.  

Pavla Rachelová, odkaz pre starostu

Dudan, 19. 9. 2016:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mesto alebo kde treba poslať požiadavku o rozšírenie Ulice Koceľova aspoň o 1 meter, pretože autá tu stoja po oboch straáach aj na zeleni, aby mohli vôbec autá prejsť a nechcel by som pripomenúť, že tu neprejde sanitka a už vôbec nie požiarne auto, bude sa mesto a odbor dopravy s tým zaoberať? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď:

V súčasnosti s rozšírením neuvažujeme. V prípade že na jednosmernej komunikácií nie je zachovaný jazdný pruh šírky 3 m, je zrejmé že zaparkované autá nedodržiavajú dopravné predpisy, na čo je možné upozorniť dopravnú políciu. Nevylučujeme, že pri rekonštrukcii komunikácie Koceľova zvážime aj jej rozšírenia v rámci možností rozpočtu.

Mesto Spišská Nová Ves

Dominika Kemková, 12. 9. 2016:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mesto neplánuje úpravu parkovacích miest na sídlisku Tarča, konkrétne na Lipovej ulici. Možno by stačilo len nakreslenie parkovacích čiar, nakoľko ľudia využívajúci parkovisko pred bytovkou nevedia parkovať. Cez deň je parkovisko skoro prázdne, no ako prichádzajú ľudia z práce v rôznych časoch, postavia sa ako im príde - ako hrable (veľká medzera medzi autami, no malá na ďalšie auto), a tak je problém vo večerných hodinách zaparkovať, pritom miesta by bolo dosť. Prípadne vyhradiť jedno, dve miesta pre ZŤP. Máme v rodine invalida, ktorému neprospieva, keď parkuje o tri ulice ďalej. Resp. či sa dá vyžiadať ZŤP miesto, a či je to nejako spoplatnené? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď:

Súčasný rozpočet na vodorovné dopravné značenie neumožňuje vyznačenie parkovacích boxov na sídliskách. Pre vyznačenie je samozrejme podmienkou aj dobrá kvalita povrchu parkovacích asfaltových plôch.

Vyznačenie osobitného parkovacieho miesta pre osobu s ŤZP je možné za predpokladu, že je osoba vlastníkom parkovacieho preukazu, teda je postihnutá v oblasti mobility a odkázaná na individuálnu prepravu. V takom prípade je možné požiadať na odd. výstavby o zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta. Spoplatňuje sa to v zmysle platného VZN a vychádza to približne 60 eur na rok v závislosti od veľkosti parkovacieho miesta. Presné informácie dostanete u Ing. Milana Muchu, odd. výstavby a dopravy MsÚ, t. č.  - 4152 332.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výtavby a dopravy

Veronika, 6. 9. 2016:

Dobrý deň,

obraciam sa na vás s prosbou o zváženie úpravy parkoviska pred škôlkou na Nejedlého ul., keďže výjazd i vjazd sú v tom istom bode, a ten sa napája na hlavnú cestu tesne pred hlavným vchodom do protiľahlej ZŠ, vzniká tu akýsi lievik, a zákonite každé ráno počas školského roka dokonalý chaos. kedy sa autá navzájom blokujú vo výjazde i vjazde a ešte musia i dávať prednosť všetkým autám na hlavnej. Určite by pomohlo, ak by sa dobudoval druhý výjazd z parkoviska, a autá tak vychádzali z parkoviska o čosi nižšie, nestretávali by sa v jednom lieviku s pristavenými autami rodičov odprevádzajúcich deti do školy.

Odpoveď:

O uvedenom podnete budeme uvažovať v prípade rekonštrukcie predmetných obslužných spevnených plôch za účelom vytvorenia parkoviska. V súčasnosti nie je priestor na realizáciu tejto požiadavky. V blízkosti materskej školy zo strany Bezručovej ulice máme v pláne realizáciu parkoviska s 90 miestami, ktoré bude možné využívať pre dovoz detí k MŠ, v prípade že nie je dostatok parkovania na parkoviskách na Ul. Z. Nejedlého, ktoré sme pred nedávnom realizovali.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Miroslava, 3. 9. 2016:

Dobrý Deň.
Bývam na Rázusovej 54.
Chcela by som sa opýtať, kedy bude oprava detského ihriska na Rázusovej. Do pieskoviska chodia mačky, ktoré sú viac menej na ulici. Chýbajú nám tam lavičky pre mamičky ktoré sú z detičkami vonku. Vláčik je poškodení. Super by bolo keby aj pribudli tabule zákaz venčiť psou v okolí ihriska.

Odpoveď:

Predmetné ihrisko na Rázusovej ulici bolo opravené. Konkrétne bol opravený drevený domček so skĺzom, opravený drevený vláčik,  zrekonštruovaná dopadová plocha a doplnený piesok. K požiadavke lavičiek a obnovu pieskoviska veľmi rád by som sa osobne stretol so žiadateľkou požiadavky. Môj kontakt Neuvirth Pavol 0915 314 256 

Martin, 2. 9. 2016:

Dobrý deň. Chcel by som reagovať na článok v Ičku č 9/2016 Chodník je určený pre chodcov, nie pre cyklistov. Teda skôr to je otázka. kedy pán náčelník MsP SNV napíše článok: Cyklistický chodník je pre cyklistov, nie pre chodcov.? Cyklistické chodníky v SNV , je ich tak zatiaľ pobiedne, sú plné chodcov, ktorí nás cyklistov neváhajú aj okríknuť, či nemáme kde jazdiť, mamičky sa tam prechádzajú s deťmi, asi im na ich bezpečnosti veľmi nezáleží, dôchodcovia, všetka česť a úcta im, používajú namiesto chodníka pre chodcov taktiež cyklochodníky. A mestský policajti taktiež veľmi radi používajú na pochôdzku cyklochodnik na námestí. Bude sa robiť osveta aj u chodcov? Alebo je toto v poriadku?

Odpoveď:

Týmto článkom som chcel reagovať preventívne na dodržiavanie pravidiel medzi cyklistami a chodcami a, samozrejme, je to aj opačne. Príslušníkov MsP som upozornil na využívanie chodníka. V Ičku možno v budúcnosti zareagujem aj na chodcov, žiaľ problémov je aj v iných oblastiach a sú oveľa zložitejšie, ale takí sme už ľudia.
S pozdravom Michal Komara, náčelní MsP

Lenka, 2. 9. 2016:

Dobrý deň, neviem na koho sa mám obrátiť s prosbou a o vyriešenie odpadových košov na sídlisku Západ, na Kolarskej ulici. Odpad ako záchod, chladnička, vianočný stromček, gauč, dvere sú tu vyhodené už asi mesiac a nikto to neodvezie. Pod kontajnermi a všade okolo su samé odpadky porozhadzované. Najnovšie sa tu už z toho všetkého chovajú potkany, ani sa im nečudujem, majú tu úplne všetko. Nehovoriac o tom, že okolo kontajnerov su porozbíjané sklá a nejedno auto prerezalo pneumatiku. Myslím si, že krajšie by to tu bolo, keby tie koše boli schované a, hlavne, nejako oddelene. Za Vašu odpoveď a vyriešenie problému Vám vopred ďakujem. S pozdravom Lenka

Odpoveď:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 9/2015 hovorí jasne:

- § 7 bod 1 a - zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch

- § 14 bod 5 - užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu

- § 17 bod 4 - fyzická osoba je povinná odovzdať drobný stavebný odpad na Zbernom dvore drobných stavebných odpadov, ktorý je umiestnený v areáli Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II v Spišskej Novej Vsi

- § 17 bod 8 - zakazuje sa drobný stavebný odpad vhadzovať do zberných nádob určených pre zmesový komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu, do veľkoobjemových kontajnerov určených pre majiteľov garáži, záhradkárskych osád a ukladať ho na stanovištia zberných nádob vyhradených pre zber komunálnych odpadov a ich vytriedené zložky

- § 21 bod 2 - pre objemný odpad sa uplatňuje kalendárový zber. Zber sa uskutočňuje 2x ročne v rámci systému celomestského zberu objemných odpadov v jarnom a jesennom cykle vývozu prostredníctvom oprávnenej osoby, alebo mesta

- § 21 bod 4 - mimo termínu celomestského zberu objemných odpadov je pôvodca objemného odpadu povinný uskladniť ho mimo verejné priestranstvo alebo zabezpečiť jeho prepravu na vlastné náklady na Zberný dvor, Sadová ulica

- § 21 bod 6 - zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber KO, resp. iné miesta na verejnom priestranstve 

Aj napriek horeuvedenému, čo znamená, že za takto umiestnený odpad je zodpovedný pôvodný pôvodca odpadu – občan a nie mesto, zabezpečuje mesto podľa potreby odvoz nelegálne umiestneného veľkoobjemového odpadu na stanovišťiach zberných nádob. Naposledy vykonaný zber bol 30. 9.2016.

Mesto taktiež pomocou aktivačných pracovníkov pravidelne zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev aj na sídlisku Západ I. V prípade, ak uvidíte, že niekto nelegálne ukladá veľkoobjemový odpad na stanovište, oznámte to, prosím, na bezplatné číslo 159 na mestskú políciu.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu

 

Darina, 19. 8. 2016:

Dobrý deň, sme majitelia garáže na sídlisku Západ I pri trati. Zaujímalo by nás z akého dôvodu tam nesvietia lampy, ktoré sú upevnené z prednej strany garáži, no aj keby svietili, vôbec neosvetľujú posledné garáže. Lampy bolo treba umiestniť smerom do uličiek, aby plnili svoj účel. Boli by sme radi ak by sa to dalo do poriadku, keďže sa blíži zima a skoro sa stmieva...... Ďakujem.

Odpoveď:

S otázkou nefunkčného osvetlenia je potrebné obrátiť sa na investora, ktorý realizoval výstavbu garáží. Nebolo totiž zabezpečené napojenie osvetlenia na sieť verejného osvetlenia.

Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

Tomáš, 28. 7. 2016:

Dobrý deň. Rád by som sa dozvedel nejaké informácie ohľadne tak veľmi avizovaného príchodu spoločnosti HELSKE do SNV. V médiách bolo uverejnené že spoločnosť HELSKE na jar 2016 začína stavať prvú halu a prijímať prvých ľudí. V ako stave sa vlastne situácia nachádza?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Vašu otázku sme preposlali na oficiálnu adresu  spol. Helske. Žiaľ, doposiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď.

Mesto Spišská Nová Ves

Eva, 23. 7. 2016:

Krásna zeleň, spievajúce vtáctvo, keď je pokosené a čisto, tak radosť pozrieť z okna na Gorazdovú ulicu. Špatia ju jedine stĺpy uličného osvetlenia, ktoré by si už po cca 5O rokoch zaslúžili náter zvlášť, keď dostali nové osvetlenie. Môj pocit a názor.

Odpoveď:

Požiadavku náteru stĺpov verejného osvetlenia budeme tlmočiť koncesionárovi, ktorý je správcom verejného osvetlenia.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

Stefan, 19. 7. 2016:

Rad vidím, že v areáli bývalých kasárni sa konečne niečo deje. Upravujú sa staré domy, budujú byty. Ako je mesto pripravené na túto aktivitu súkromných investorov? Existuje územný plán zóny, rieši sa prepojenie na Rybársku, Mlynskú ulicu? Odstráni sa plot popri Hornáde? Bude umožnený peší prechod z Ulice Československej armády ku Hornádu? Mesto by malo mať záujem, aby nábrežná zóna bola príjemným verejným miestom, nielen ponechať to na súkromne firmy...

Odpoveď:

Z investičných a stavebných aktivít domácich spoločností v areáli bývalých kasární máme viacerí radosť. Niekedy verejnosti neprístupné vojenské územie s ťažkou technikou a nočnými poplachmi, situované pri kvalitnej obytnej zóne v užšom centre mesta postupne mení svoj charakter. Mesto zabezpečilo zmenu účelu využitia areálu formou aktualizácie územného plánu mesta v roku 2009. Celý proces bolo riadne schválené poslancami mestského zastupiteľstva v zmysle platnej legislatívy. Územie sa postupne otvorí, napojí na miestne komunikácie a technickú infraštruktúru. Záväzná časť územného plánu počíta so zmiešanou funkciou charakterizovanou v územnom pláne indexom 11a. Budú tam polyfunkčné plochy zamerané na bývanie a občiansku vybavenosť. Mesto sa snažilo získať kasárne do svojho vlastníctva. Nepodarilo sa. Získala ho súkromná spoločnosť a tá ho postupne predáva investorom. Na celok sa v dražbe záujemca nenašiel. Došlo k rekonštrukcii objektov priliehajúcich k Ulici Československej armády. Pribudli nové byty.

Ďalších cca 60 moderných 2-3 izbových bytov aj s občianskou vybavenosťou a službami budú v dvoch najväčších objektoch. Ide o citlivú rekonštrukciu na bytové domy s balkónmi, výťahmi, s využitím podkrovných priestorov a bezbariérovým prístupom. Chýbať nebude ani detské ihrisko. Uvažuje sa s rozsiahlymi parkovacími plochami, ale aj garážami. Podrobnejšie informácie môžete získať napríklad na portáli www.iglovia.sk.

Územný plán zóny nebol spracovaný. Vlastník zabezpečil spracovanie štúdie autorizovanými architektmi. Čelní predstavitelia mesta sú v stálom vzájomnom kontakte s novými vlastníkmi a novými investormi. Územie je  v štádiu tvorby, každý z investorov prichádza s pestrou paletou nápadov.

Veríme že, nové využitie územia bude životaschopné, kultúrne a tolerantné voči okoliu. Mesto vstupuje do procesu ako poradca a korektor. Nie je to poloha vlastníka a developera územia. Odpovede na mnohé otázky si treba počkať, vzídu z procesov, o ktorých budeme verejnosť včas informovať.

Ďakujem za Vaše námety, prerokujeme ich s investormi.

Ing. Arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia stavebného poriadku a územného plánovania MsÚ SNV

Jana, 27. 6. 2016:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či sa nedá vyriešiť priechod pre chodcov ak idem smerom od nákup. centra Madaras z Mlynskej ulice na Čsl. armády. Prechod tam síce je, ale nie je dostatočne vidieť autá, ktoré idú od Madarasu a ja ako mamička s kočiarom tam za každým dosť riskujem a len tak prebehujem. Možno by postačilo dať tam zrkadlo, aby bolo lepšie vidieť. A ešte ma zaujíma prečo sa do Madaras parku, resp. Monkeylandu, neviem dostať po priechode pre chodcov? Priechod nie je označený ani pri dolnej bráne, a ani ako sa ide od Tarče. S deťmi tam stále prebehujem a je to dosť zložité vysvetliť im prečo. Za odpovede ďakujem. S pozdravom Jana

Odpoveď:

Mesto plánuje vyriešiť priechody pre chodcov k Madaras parku cez ulicu Brezovú a k vstupnej dolnej bráne. Návrh riešenie je spracovaný potrebné je zabezpečiť financovanie.

Priechod cez Mlynskú ulicu je na ceste v správe SCKSK. Pokúsime sa informovať túto spoločnosť a nájsť prípadné vhodné riešenie.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

 

Po obhliadke umiestnenia priechodu pre chodcov z Mlynskej ulice na MK Československej armády sme došli k záveru, že navrhnuté umiestnenie dopravného zrkadla by situáciu riešilo iba čiastočne. Rozhľadové pomery tohto miesta nie sú ideálne a preto riešením by bolo zmeniť umiestnenie priechodu nižšie cca o 8 m v smere staničenia, smerom k OC Madaras, kde sú po oboch stranách spevnené plochy chodníkov. Toto riešenie by si však následne vyžadovalo zriadenie priechodu aj na MK Čsl. armády, tak aby chodci mohli plynulo pokračovať v oboch smeroch Mlynskej ulice. Zriadenie nových priechodov pre chodcov v intravilánoch obcí v zmysle vyhlášky k zákonu o cestách zabezpečujú obce (v tomto prípade mesto SNV)  na základe spracovaného projektu dopravného značenia a následného určenia dopravného značenia vydaného cestným správnym orgánom.

Obhliadkou križovatky Mlynská ul. a Tepličská ul. bolo zistené, že pani Janou navrhované zriadenie priechodu pre chodcov nie je možné, nakoľko od tejto križovatky po oboch stranách Tepličskej cesty sa na jej krajoch nachádzajú iba nespevnené plochy a zriadeniu priechodu by musela predchádzať investícia mesta SNV v podobe výstavby chodníkov. Táto problematika však podľa našich vedomostí je už v riešení mestom SNV s využitím priľahlej MK Sadová ulica.

Ing. Zuzana Fejesová, technicko prevádzkový námestník
Riaditeľstvo SC KSK – Ostrovského 1 - 040 01 Košice - (Slovakia)
Tel:  +421-55 / 789 49 31-32 , Fax: +421-55 / 789 49 36 , www.scksk.sk

 

L., 22. 6. 2016:

Pri odbočovaní z Mieru na Leteckú ulicu pri prechode pre chodcov je diera ako hrom, to isté je na križovatke pri bývalej octárni, mieni sa niečo s tou nebezpečnou krajnicou robiť?

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Diera je vyspravená. 
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

 

 

Nadezda, 15. 6. 2016:

Dobrý deň,

pred týždňom som Vám písala ohľadne kúpania sa rómov na fludry pri Šoltésovej ulici 25. Prosím o odpoveď komu Ste podstúpili riešenie tohto problému a ako sa tento problém rieši a či sa vyrieši.

Vďaka za odpoveď.

Odpoveď:

Ohľadom kúpania sa Rómov  v Hornáde na Šoltésovej ulici nám bola postúpená petícia občanov tejto ulice cez hlavného kontrolóra, na ktorú bola zaslaná odpoveď. Hliadky mestskej polície majú za úlohu počas teplých dní hliadkovať v uvedenej lokalite a zároveň jeden z členov občianskej stráže má hliadkovať na uvedenej ulici a druhý pri veľkom splave na sídlisku Mier, aj napriek tomu, že kúpanie v rieke nie je zakázané. 

Andreaj Boroň, zástupca náčelníka MsP SNV

Dominika Kemková, 14. 6. 2016:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mesto neplánuje úpravu parkovacích miest na sídlisku Tarča, konkrétne na Lipovej ulici. Možno by stačilo len nakreslenie parkovacích čiar, nakoľko ľudia využívajúci parkovisko pred bytovkou nevedia parkovať. Cez deň je parkovisko skoro prázdne, no ako prichádzajú ľudia z práce v rôznych časoch, postavia sa ako im príde..ako hrable (veľká medzera medzi autami, no malá na ďalšie auto) a tak je problém vo večerných hodinách zaparkovať, pritom miesta by bolo dosť. Prípadne vyhradiť jedno, dve miesta pre ZŤP. Máme v rodine invalida, ktorému neprospieva, keď parkuje o tri ulice ďalej. Resp. či sa dá vyžiadať ZŤP miesto, a či je to nejako spoplatnené? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď:

Pre vyznačenie je samozrejme podmienkou aj dobrá kvalita povrchu parkovacích asfaltových plôch.

Vyznačenie osobitného parkovacieho miesta pre osobu s ŤZP je možné za predpokladu, že je osoba vlastníkom parkovacieho preukazu, teda je postihnutá v oblasti mobility a odkázaná na individuálnu prepravu. V takom prípade je možné požiadať na odd. výstavby o zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta. Spoplatňuje sa to v zmysle platného VZN a vychádza to približne 60 eur na rok v závislosti od veľkosti parkovacieho miesta. Presné informácie dostanete u Ing. Milana Muchu, odd. výstavby a dopravy MsÚ, t. č.  – 053/4152 332.

Ing. Peter Susa, ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Tomáš, 7. 6. 2016:

Dobry deň, chcem sa spýtať či mesto plánuje úpravu parkovacích miest na sídlisku Východ pri kotolni? Na parkovisku je 13 parkovacích miest rezervovaných pre ZŤP (rôznej šírky). Parkovisko pri internáte vlastní hotelová akadémia a pri geologickom úrade je značka zákaz parkovania. Nakoľko v súčasnosti má každá rodina minimálne jedno auto, nie je kde parkovať. Nie je možné zlikvidovať aspoň zelené ostrovčeky, a tak vytvoriť aspoň pár ďalších miest na parkovanie. Kontroluje niekto šírku a označenie rezervovaných miest pre ZŤP? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Problematikou parkovania aj vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali na sídlisku Východ (parkovisko pri internáte) chceme riešiť návrhom nových parkovacích plôch. Radi by sme šli cestou komplexnejšieho riešenia, teda väčšieho parkoviska, nie len rozšírením ex. plôch o niekoľko státí. Z hľadiska majetkovo-právneho sa nám javí ako vhodné územie pri prístupovej komunikácii k objektu Sintra resp. využitie časti vnútro-bloku medzi ulicami Kollárova a Česká. Všetky aktivity budú priebežne konzultované s príslušným mestským výborom č. 8.
Kontrola ZŤP miest je vykonávaná, v súčasnosti sú tieto miesta spoplatňované v zmysle platného VZN ako záber verejného priestranstva, teda sa zohľadňuje aj celková plocha. 
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Nadezda, 7. 6. 2016:

Dobrý deň,
bývam na Šoltésovej ulici 25, pri fľúdri na rieke Hornád. Tento fľúder máme rovno pod oknami našej bytovky. V období teplých dní rómske deti zo SNV a Smižian využívajú tento fľúder ako verejné kúpalisko a permanentne ich tam je asi 30 detí naraz. Okrem toho, že sa kúpu vo fľúdri, robia krik, ktorý ruší občanov bytovky, nakoľko tu bývajú občania s malými deťmi, invalidní občania a dôchodcovia. Počas týchto dní nie je možné mať otvorené okná, kvôli kriku. okrem kúpania tieto deti robia neporiadok okolo bytovky, a to tak, že vyberajú šatstvo z kontajneru na šaty, toto šatstvo používajú ako utierky a deky, posedávajú v hlúčikoch pred bytovkou, kde sa vyhrievajú. Ničia zeleň okolo bytovky, včera ich bolo asi 20 zavesených na okrasnom strome pred bytovkou, na ktorom dozrievajú nejaké plody. Šatstvo, ktoré vyberú z kontajneru nechávajú často rozhádzané okolo domu. Chcem sa informovať, prečo mesto túto situáciu nerieši, nakoľko sem bola opakovane privolaná hliadka mestskej polície, aby s nimi urobila poriadok. Hliadka príde Rómovia odídu a na ďalší deň sa opakuje tá istá situácia. Prosím, dajte mi odpoveď, kde sa dá podať oficiálna sťažnosť na tento stav pri bytovke, aby obyvatelia bytovky mohli poslať petíciu na mestský úrad, aby sa situácia konečne vyriešila. Ak sa táto situácia nebude riešiť, prizvem médiá, aby sa dalo do verejných médií ako vyzerá poriadok na uliciach v Spišskej Novej Vsi. Treba osadiť tabuľu zákaz kúpania a vykonávať pravidelné obhliadky zo strany mestskej polície, aby si tieto deti nezamieňali tok rieky Hornád za verejné kúpalisko. To je o niekoľko metrov od našej bytovky. Ďakujem Vám vopred za informácie, ktoré od Vás očakávam.

Odpoveď:

Ďakujeme za podanie, ktoré budeme promptne riešiť cez hliadkovú činnosť, ale i občiansku stráž. V minulosti využívali  tieto detí na kúpanie hornú časť rieky Hornád pri Vyšnej Hati. V rámci intenzívnej kontrole sa detí presťahovali do dolnej časti, resp. na kúpalisko, kde sa opäť na nich ľudia sťažovali. Rieku Hornád má v správe Povodie riek Hornád a Bodrogu, ktoré môžu prijať opatrenia. Napriek tomu dnešným dňom budú vo Vašej časti rieky vykonávané kontroly členmi občianskej stráže a priebežne aj hliadok mestskej polície. V prípade, že sa budú kúpať väčšie počty detí, prosím, informujte nás o tom  na bezplatnom tel. čísle 159, aby sme zjednali nápravu.
JUDr. Michal Komara, PhD.,  náčelník MsP

Postup, akpo predkladať sťažnosť a petícii (ako aj iné záležitosti) nájdete na webe mesta v sekcii Občan/Ako vybaviť:
http://www.spisskanovaves.eu/obcan/ako_vybavit/staznosti_a_peticie/index.html

Ing. Andrea jančíková, vedúca kancelárie primátora

Anton, 27. 5. 2016:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, kedy bude najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva? Chcem sa na ňom zúčastniť.
Ďakujem

Odpoveď:

Zasadnutie MsZ bude pravdepodobne 15. 6. 2016. Sledujte, prosím,  web stránku mesta, minimálne týždeň vopred zverejňujeme pozvánku s programom.
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora

Miloš, 24. 5. 2016:

Dobrý deň, bývam na sídlisku Západ v SNV. Občas využívame detské ihrisko na Hutníckej ulici (hneď pri zdravotnom stredisku a CVČ Adam), na ktorom je veľká detská hojdačka. Včera som si všimol, že hojdačka je pri hojdaní nestabilná, jej ukotvenie v zemi je narušené dlhodobým a extrémnym používaním (železné tyče sa ľahko vyberajú zo zeme). Aby nedošlo k nešťastiu navrhujem, aby sa čo v najrýchlejšom čase hojdačka odstavila z prevádzky a opravila. Kto je zodpovedný za stav a údržbu detského ihriska na Hutníckej ulici, sídlisko Západ v Spišskej Novej Vsi? Ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Hojdačky sme zvesili, aby sa zabránilo prípadnému nešťastiu. Užívaním došlo k "vykývaniu" základov hojdačky. Oslovili sme firmu, ktorá realizovala osadenie detského ihriska za účelom zjednania nápravy.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

Adam, 17. 5. 2016:

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, prečo je na parkovisku pri Hypernove rampa? Odkúpil niekto toto parkovisko pre seba?
Ďakujem.

Odpoveď:

Mestu nie je známa príčina osadenia rampy na bývalom parkovisku Hypernovy, nakoľko sa nejedná o mestský majetok. Z výpisu z katastra nehnuteľností je jasné, že majiteľom je spoločnosť Property Development, a. s., Dončova 27, Ružomberok.

Mesto Sp. Nová Ves