Dnes je 25.02.2021, meniny má Frederik(a)
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Ján, 3. 10. 2019:

Prajem pekný deň.
Rád by som sa opýtal, či existuje nejaký poradovník ulíc na opravy chodníkov a ciest. Ak takýto poradovník máte, tak ho, prosím, zverejnite. Chcem poukázať na to, že niektoré ulice sú v takom stave, že minulého roku bolo neskoro ich opravovať. Napríklad Tolstého ulica -cesta- sa ani nedá hovoriť, že je cesta, stačí sa prísť pozrieť. Rád by som vedel, kedy sa chystá jej nie oprava, ale rekonštrukcia, ako napr. Kollárova ulica za jej prevedenie vyslovujem pochvalu, až na malý detail - mala byť nižšie. Keďže rozpočet mesta je prebytkový https://rozpocet.digitalnemesto.sk/#mesto/spisskanovaves/organizacia/spisskanovaves, takže finančne to nebude problém. Prajem p. novému primátorovi mnoho úspechov v práci.
Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

oddelenie výstavby a dopravy úzko spolupracuje s mestskými výbormi a Komisiou výstavby, dopravy a územného plánovania. Na základe ich odporúčaní, obhliadok lokalít a, v neposlednom rade, požiadaviek občanov sa zostavuje rozpočet pre nasledujúci kalendárny rok. Schválené finančné prostriedky pre realizáciu nových, resp. rekonštrukciu a údržbu existujúcich stavieb budú pre rok 2019 vyčerpané s ukončením stavebných prác na aktuálne prebiehajúcich stavbách, t. j. výstavba oporného múru v Novoveskej Hute, rekonštrukcia chodníka na Bezručovej ulici a Ulici J. Fabiniho. V prípade podnetov odporúčame občanom obrátiť sa na príslušný mestský výbor s možnosťou zaradenia danej požiadavky do plánu hlavných úloh na nasledujúce kalendárne roky.

Ing. Milan Mucha, oddelenie výstavby a dopravy, ŠFRB, MsÚ

Peter, 30. 9. 2019:

Dá sa riešenie krížovky poslať do redakcie časopisu Ičko aj elektronicky ? Ak áno komu e-mail poslať ? Ďakujem.

Odpoveď:

Áno, adresu redakcie nájdete tu: 
www.spisskanovaves.eu/system/vybrane_odkazy/informator/redakcia/index.html

Andrea Jančíková, kancelária primátora

 

 

Júlia, 19. 9. 2019:

Dobrý deň, chcela by som sa dokedy budú pred železničnou stanicou na platenom parkovisku parkovať autá bez zaplateného parkovného a tí, ktorí máme predplatené parkovacie karty nemáme ráno kam zaparkovať? Nehovoriac o tom, koľkokrát tam parkujú autá taxikárov, ktorí nechcú nechať autá na slnku... Toto mestská polícia nerieši? Len parkovanie na Ul. odborárov? Tiež by som chcela vedieť, odkiaľ pokiaľ je toto parkovisko platené (či až ku autobusovej zastávke) a či sa neplánuje s vyznačením parkovacích miest čiarami? Ďakujem!

Odpoveď:

Platené parkovanie je medzi ulicou Odborárov a Vajanského. Možnosť platby jedine SMS.

Prevádzkovatelia taxislužieb boli upozornení, aby využívali parkovanie mv na vyhradených parkoviskách, mestská polícia monitoruje úhradu za parkovanie cez SMS parking, platené parkovisko je od križovatky ul.Odborárov po križovatku Ul. Vajanského. Cestný správny orgán podľa plánu práce vyznačí parkovacie miesta.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník mestskej polície

Karol, 2. 9. 2019:

Chcel by som sa opýtať,kedy bude firma zodpovedná za odvoz odpadu odvážať odpad v kontajneroch na biologicky rozložiteľný odpad. Ani neviem, či vôbec boli tieto kontajnery vyprázdnené (sídlisko Západ). Slúžia akurát tak ako liaheň hmyzu. Ak je problém s ich vyprázdňovaním, tak načo ste ich rozmiestňovali? Môžem vám poslať aj foto. Alebo treba všetko riešiť cez Markízu? Podotýkam, že odvoz odpadu neplatíme málo.

Odpoveď:

Kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad sú vyvážané v zmysle harmonogramu 1 x týždenne.  Je však prípustné, že zlyhal ľudský faktor. Osádku vozidla sme dôrazne poučili o tom, aby boli všetky kontajnery v tomto intervale vyvážané. Zároveň zvýšime kontrolu vyvážania odpadov. Veríme, že v budúcnosti nebude dochádzať k takýmto chybám.

Tomáš Hamráček, vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

Peter, 22. 8. 2019:

Dobrý deň, chcem sa opäť opýtať na tému futbalový štadión. Je smutné pozerať sa na náš štadión a vidieť, že sa na ňom nič nedeje. Kedy sa začne rekonštrukcia futbalového štadióna? Od zbúrania prebehol už rok a nič sa tam nepohlo a stagnuje to...

Odpoveď:

V súčasnej dobe sa dokončujú všetky úpravy v projektoch a rozpočte prvej etapy rekonštrukcie. Nakoľko došlo ku výrazným zmenám oproti prvotne projektovanému zámeru, tak si úpravy nových projektov a rozpočtov na zoštíhlenú rekonštrukciu vyžiadali určitý čas. V krátkom čase bude vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa celej stavby. Naším zámerom je, aby sa už počas zimy začali stavebné práce v priestoroch hlavnej tribúny a administratívnej budovy.
Ing. Vladimír Hovaňák, riaditeľ príspevkovej organizácie STEZ

Matúš, 15. 8. 2019:

Dobrý deň,
chcem sa opýtať či a ak áno, aký je plán využitia štátnej dotácie na zadržiavanie vody v krajine a zmierňovanie rizík sucha. Prípadne či je možné nahliadnuť alebo prispieť k návrhu opatrení týkajúcich sa danej problematiky, prípadne či ma viete nasmerovať na niekoho, kto túto problematiku v našom meste rieši. Ďakujem M.G.

Odpoveď:

Aktuálne zvažujeme možnosti využitia dotácie v našom meste. V prípade záujmu prispieť k návrhu opatrení ma prosím kontaktujte. 

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu
Mestský úrad
Štefánikovo námestie č. 1
052 70 Spišská Nová Ves
Tel: +421 53/4152 228
Mobil: +421 908 643 065
mailto:k tomas.hamracek@mestosnv.skmailto: tomas.hamracek(at)mestosnv.sk

 

Marian, 29. 7. 2019:

Dobrý večer,
chcem sa Vás pekne opýtať:
1) Počíta sa s opravou chodníkov v najbližšej dobe v meste? Väčšina je z nich v dezolátnom stave, príklad jeden za všetky: Chodník od Coopu do centra mesta, pre starých ľudí, ktorí sa potkýnajú o diery, je to utrpením.
2) Plánujú sa nejaké zmeny, poprípade opravy na Štefánikovom námestí, ktoré by prispeli k skvalitneniu života Novovešťanov?
S prianím veľa úspechov
Marián

Odpoveď:

Zatiaľ nedokážeme zabezpečiť opravy týchto chodníkov vzhľadom na rozsah a možnosti rozpočtu mesta. S príchodom väčšieho investora do lokality Štefánikovho námestia by sa určite doriešilo okolité územie centra mesta.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

eva, 21. 7. 2019:

Dobrý deň, prečo autobus č.3 nejde vôbec na východ o 18.38 z Huty a ani nemám ako sa dostať na Západ prečo tak ide č. 4 až o pol hodiny žeby naokolo bližšie. Ďakujem za odpoveď a podotýkam, že nie som sama čo chodíme do Huty.

Odpoveď:

Uvedený - novozriadený spoj č. 62 linky MHD 3 , ktorý premáva od 1. 7. 2019 na trase Novoveská Huta - Aut. stanica nezachádza na sídlisko Tarča ani sídlisko Východ z dôvodu, že tento spoj je prípojom k vlakom R 609 do Košíc a k RR 764 do Bratislavy. Z tohto dôvodu je vedený ako zrýchlený (obsluhuje len Novoveskú Hutu a Ferčekovce),  nakoľko pri zachádzke cez sídliská by tieto vlaky nestihol.
Na uvedené spojenie z Novoveskej Huty na sídlisko Západ Vám odporúčame využiť pôvodné spojenie, ktoré ostalo zachované. 

Novoveská Huta 18:05 hod.  MHD 3
Aut. stanica 18:35 hod.
Aut stanica 18:40 hod.  MHD 4
Sídl. Západ 18:56 hod.  

Peter PÁLFY, hlavný dopravno-prevádzkový majster
eurobus, a. s. Košice, Dopravný závod Spišská Nová Ves, Duklianska 47, 052 63 Sp. Nová Ves

eva, 21. 7. 2019:

Dobrý deň, chcem sa spýtať, toho kto robil cestovne poriadky, či niekedy išiel zo západu do Novoveskej Huty, keď tak neskutočne pomenil cestovný poriadok, že sa nemôžem dostať na spoje, hlavne cez víkendy do Huty, a keď ide č. 4, tak je tam len jedna minúta na prestup a keď nestihne na semaforoch, tak je to zle. Ja si myslím, že ste tu pre ľudí, dúfam, že to pochopíte.
Vopred Vám ďakujem. Eva

Odpoveď:

Uvedený - novozriadený spoj č. 62 linky MHD 3 , ktorý premáva od 1. 7.2 019 na trase Novoveská Huta - Aut. stanica nezachádza na sídlisko Tarča ani sídlisko Východ z dôvodu, že tento spoj je prípojom k vlakom R 609 do Košíc a k RR 764 do Bratislavy. Z tohto dôvodu je vedený ako zrýchlený (obsluhuje len Novoveskú Hutu a Ferčekovce),  nakoľko pri zachádzke cez sídliská by tieto vlaky nestihol.

Na uvedené spojenie z Novoveskej Huty na sídlisko Západ Vám odporúčame využiť pôvodné spojenie , ktoré ostalo zachované.

Novoveská Huta: 18:05 hod. - MHD 3
Aut. stanica: 18:35 hod.
Aut stanica: 18:40 hod. - MHD 4
Sídl. Západ: 18:56 hod.

V prílohe prikladáme stručnú tabuľku s možnosťami spojenia medzi  sídliskom Západ a Novoveskou Hutou.

S pozdravom,

Peter PÁLFY, hlavný dopravno-prevádzkový majster, eurobus, a. s. Košice
Dopravný závod Spišská Nová Ves
Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves
mobil:            0905 987 330
e-mail:           palfy(at)eurobus.sk
www.eurobus.sk

Lucia, 19. 7. 2019:

Dobrý deň,
chcem sa posťažovať na situáciu súvisiacu s detským ihriskom na Šoltésovej ulici. Tento priestor prioritne určený deťom je dlhodobo využívaný majiteľmi psov ako venčovisko. Často sa stáva, že deti sú psami doslova obťažované a v mnohých prípadoch im to nie je príjemné. Iste sami uznáte, že vysvetliť 2-3 ročnému dieťaťu, že psík nehryzie, keď sa boji, nie je jednoduché. Taktiež sa stáva, že zvieratká využívajú piesok, ktorý je určený na hru pre deti.
Myslím si, že by si deti i psy zaslúžili svoj vlastný samostatný priestor, ktorý by sa neprelínal. Ďakujem a želám pekný deň

Odpoveď:

Hliadky mestskej polície zvýšili monitorovanie tejto lokality, 23. 7. 2019 ráno hliadka pri obhliadke ihriska nestretla ani jedného majiteľa psa, budeme pokračovať v monitorovaní, v prípade, že majiteľ porušuje platné VZN, prosíme zavolať na tel.číslo 159, aby sme mohli promptne zareagovať.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP SNV

Lýdia, 5. 7. 2019:

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o výmenu drevených častí lavičky pred našim bytovým domom na Štúrovom nábreží č. 15, kvôli dezolátnemu stavu.
Ďakujem.
S pozdravom Lýdia Šandriková

Odpoveď:

V najbližšej dobe zabezpečíme výmenu.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, Mestský úrad Spišská Nová Ves

Anetta, 26. 6. 2019:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či sa plánuje výstavba detského ihriska na Ulici Filinského cesta. V bytovke žije veľa detičiek a nemajú sa tu kde hrať. Je tu síce jedno ihrisko, kde majú jednu šmykľavku ktorá sa pomaly rozpadá, pieskovisko v ktorom nebol dosypaný piesok, hojdačky a kolotoč v dezolántmom stave. Deti sa tak hrajú väčšinou na parkovisku, kde prechádza veľa áut.

Odpoveď:

Momentálne nie je v pláne výstavba nového ihriska v tejto lokalite. Vydal som však pokyn na urýchlené zabezpečenie opravy a obnovy poškodených prvkov.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, Mestský úrad Spišská Nová Ves

Viktor, 14. 6. 2019:

Dobrý deň, prednedávnom som adresoval podnet o prasknutej dlaždici na chodníku pri prechode pre chodcov pri reštaurácií Tatra . Táto dlaždica je po oprave opäť prasknutá a nestabilná. Ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie. Daný nedostatok odstránime. 

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ 

Terézia, 11. 6. 2019:

Dobrý deň. Chcela by som požiadať o doplnenie piesku do pieskoviska na Gemerskej ulici 18 (Ferčekovce). Už druhú sezónu sa na nás akosi pozabudlo...Ďakujem za deti z ulice. T.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet, piesok bol dosypaný.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, Mestský úrad Spišská Nová Ves

Július, 11. 6. 2019:

Dobrý deň,
prosím vás počíta sa s opravou cesty od Smižanskej Maše, ponad družstvo a napojení na novoopravenú cestu smerom na Košiarny briežok?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Pýtate sa na cestu, ktorá je nie je v správe mesta Spišská Nová Ves, odporúčame Vám osloviť obec Smižany.

Mesto Spišská Nová Ves

eva, 10. 6. 2019:

Dobry den chcela by som vediet či sa niečo vyriešilo ohladom pripojky svetla medzi fludrom a mostom lebo je tam dost velka tma, totiž ja som uz vas o tom imformovala skor.Dakujem za pochopenie.

Odpoveď:

Danú požiadavku registrujeme a považujeme za opodstatnenú. Budeme realizovať v tomto roku.  

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ SNV

eva, 10. 6. 2019:

Dobry den chcem sa spytat dokedy budu kamienky rozsypane na fľudru kedze zima je uz davno preč a tam sa chodi velmi zle .Dakujem strauchova

Odpoveď:

Chodník pri fľudri bol od značného množstva kamienkov pozametaný hneď po zime, dočistenie od zvyškov kamienkov, prípadne nového nadroleného materiálu bude vykonané v priebehu tohto týždňa.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

 

Lucia, 27. 5. 2019:

Dobrý deň, chcem sa sťažovať na cyklistov, ktorý veľkou rýchlosťou jazdia po chodníku pre chodcov. Nie jeden krát sa mi stalo, že ma skoro zrazil cyklista, ktorý okolo mňa doslova preletel. Ďalej som bola svedkom toho ako skoro zrazil cyklista malé dievčatko. Kde sa majú chodci bezpečne pohybovať? Minule bolo v správach, že chodci dostanú pokutu ak budu chodiť po cyklochodníku. A ak chodia cyklisti po chodníku pre chodcov a doslova kľučkujú medzi ľuďmi a ohrozujú tým ľudí a hlavne malé deti im nehrozí pokuta? Chcem sa opýtať či sa s týmto problémom niečo nedá spraviť. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď:

V zmysle platnej legislatívy mestská polícia nie je oprávnená riešiť cyklistov, ktorí svojou bezohľadnou jazdou ohrozujú chodcov na chodníkoch, ale aj napriek uvedenej skutočnosti hliadky mestskej polície upozorňujú cyklistov jazdiacich po chodníku, aby opustili chodník a na jazdu využívali cyklistické chodníky prípadne vozovku. 
Váš podnet sme poslali aj Policajnému zboru Slovenskej republiky.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP

 

 

Rastislav, 14. 5. 2019:

Dobrý večer, prajem . K otázke zo dňa 01.05.2019 ktorá mi bola zodpovedaná 13.05.2019 ako si nie som spokojný, nakoľko moja cela otázka smerovala k financovaniu mestského útulku a nie k odchytovej stanici / SPOTZ /. Moja otázka bola smerovaná na financovanie útulku vo vašej odpovedi časť B, kde vo vašej odpovedi som sa to nedozvedel. Taktiež by som sa chcel opýtať či na Vašu funkciu p. Dzurňákova bolo vyhlásené nejaké výberové konanie nakoľko poznám viacero ľudí ktorý by chceli tuto prácu vykonávať. Ďakujem za doplnenie Vašej odpovede.

Odpoveď:

Stanica pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) bola zriadená 1. 7. 1995. Jej hlavnou úlohou je vykonávať odchyt zvierat, keď nie je možné túlavé zviera zabezpečiť v súčinnosti s jeho majiteľom alebo inou zodpovednou osobou. 
SPOTZ má dve časti: 
a) Karanténna stanica
b) Útulok pre zvieratá
Zamestnanci SPOTZ sa musia vo svojej práci prevádzkovými poriadkami, ktoré sú schválené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Spišskej Novej Vsi. Starostlivosť o odchytené zvieratá v SPOTZ je zabezpečená v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Podľa § 22 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat (podľa § 6 ods. 2 písm. av zákona č. 39/2007 Z. z.).

Financovanie SPOTZ je zabezpečené z rozpočtu mesta, ktorý každoročne schvaľuje mestské zastupiteľstvo. V súčasnosti sú naň vyčlenené prostriedky v objeme 54 974 €. Zároveň je spolufinancované okolitými obcami, ktoré nemajú zriadený útulok pre zvieratá, na základe zmlúv o odchyte túlavých zvierat.

Daniela Dzurňáková bola oslovená po mojom nástupe do funkcie primátora, nakoľko mesto dlhodobo eviduje množstvo sťažností a podnetov týkajúcich sa fungovania SPOTZ. Ide o vysoko odborne spôsobilú poradkyňu v aplikovanej zoo-antropológii, kynologickú inštruktorku so zameraním na výchovu a prevýchovu psov a kognitívny zooantropologický prístup. 

Formácia D. Dzurňákovej: 
SIUA – instituto di formazione zooantropologico/ vzdelávací inštitút zoo-antropológie, Bologna, Taliansko 
Po ukončení štúdia zooantropologie v Bologni (IT) v r. 2013 sa tejto tematike venuje aktívne a v odbore má rozsiahle skúsenosti. Vďaka spolupráci s centrami re-socializácie psíkov - Acadia Onlus, Nouvo Rifugio di Amola,  inými  útulkami, ale aj bežnými majiteľmi mala možnosť nadobudnúť rozsiahle poznatky a skúsenosti v danom obore a problematike sa aktívne venuje aj v súčasnosti.
Pre naše mesto je prospešné využiť tieto jej odborné znalosti a aplikovať ich v našom útulku, či už pri jeho bežnom pracovnom chode alebo pri snahe o jeho zlepšenie či inovácie. Naším zámerom je využiť jej skúsenosti v útulku pri konzultácii s bežným občanom pri výbere vhodného psíka, pri následnej správnej výchove psov alebo pri problémových jedincoch, ich prevýchove a harmonickej integrácii do rodiny a spoločnosti.
Váš názor o nevhodnosti financovania útulku mestom plne rešpektujem, aj keď musím konštatovať, že s ním nie som celkom stotožnený.
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta  

 

 

 

 

 

Ivana, 12. 5. 2019:

Dobrý večer, poprosim o vyjadrenie.
V súčasnej dobe narastá počet detí s diagnózou intolerancie na lepok (celiakia), avšak jedinou základnou školou, ktorá dokáže takýmto deťom poskytnúť stravu je ZŠ na sídlisku Mier. Od septembra 2019 má byť zo zákona poskytovaná deťom bezplatná strava. Moja otázka znie: Akým spôsobom bude zabezpečená bezplatná strava pre detí s takouto diagnózou?

Odpoveď:

V zmysle ustanovení § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne na základe žiadosti dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje:

a) posledný ročník materskej školy,

b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

d) základnú školu, ak

1. žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

2. v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Podľa § 4 ods. 6 sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti  v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Pre úplnosť pripájame aj odpoveď na otázku zverejnenú na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z ktorej je zrejmé, aký lekár je oprávnený vydať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa vyžadujúcom osobitné stravovanie t.j. diétnu stravu.

1. Ako postupovať pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacích návykov dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“), ak sú dieťa alebo žiak odkázané zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie, ale zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétnu stravu? Je postačujúce posúdenie od všeobecného lekára? Akú diagnózu akceptovať?

Cieľom zákona č. 544/2010 Z. z. nie je úprava podmienok zabezpečovania a poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania. Poskytovanie diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania pre deti a žiakov upravuje § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné vykonávacie predpisy ako aj metodické postupy v tejto oblasti. Prijatím novely zákona č. 544/2010 Z. z. nedošlo k zmenám v daných postupoch súvisiacich s poskytovaním diétneho stravovania deťom alebo žiakom. Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod..

Podrobnosti, formu a  spôsob preukazovania nároku a následného poukázania finančných prostriedkov rodičovi dieťaťa vo výške príspevku z ÚPSVaR (t.j. aktuálne 1,20 Eur/obed) určí mesto v školách, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zo zákona nevyplýva, že strava bude poskytovaná bezplatne, ale iba to, že ÚPSVaR bude na ňu poskytovať dotáciu. Dotácia ÚPSVaR a dotácia mesta vo výške podielových daní na tento účel však nebude postačovať na krytie všetkých nákladov súvisiacich s prípravou stravy. Preto bude nutná finančná spoluúčasť zákonných zástupcov vo forme príspevku, ktorého výška je stanovená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 4/2017, konkrétne dodatok č. 2 účinný od 1. 9. 2019.

Rodič žiaka ZŠ v meste Spišská Nová Ves má čo sa týka stravovania jeho dieťaťa, ktoré potrebuje bezlepkovú diétu 3 možnosti: 
1. V základnej škole Z. Nejedlého 2  poskytujeme diétne stravovanie – varenú stravu pre celiatikov za nasledovných podmienok:

                                             žiaci od 6 - do 11 rokov        žiaci od 11 - do 15 rokov

Náklady na potraviny:                       1,30 €                                     1,39 € 
Príspevok rodiča na                           0,50 €                                     0,50 €
režijné náklady          

Spolu:                                                1,80 €                                     1,89 €

Po odpočítaní dotácie                      -1,20 €                                    -1,20 €
na stravu (1,20 €): 

Rodič zaplatí za 1 obed:                  0,60 €                                     0,69 €

V ostatných školách mesta má rodič možnosť: 

2. požiadať školu, ktorú žiak navštevuje o zasielanie príspevku na dotáciu (1,20 €) na svoj účet. Žiak sa stravuje doma.

3.  Požiadať školu, ktorú žiak navštevuje o zasielanie príspevku na dotáciu (1,20 €) na svoj účet. Žiak prinesie v obedári doma navarenú diétnu stravu.

Ráno pri príchode do školy ju odovzdá v školskej jedálni vedúcej školskej jedálne alebo pani kuchárke, ktorá ju odloží do chladničky.

V čase obeda žiakovi obed ohrejú, naobeduje sa v školskej jedálni, za čo rodič zaplatí 0,10 € - príspevok na režijné náklady ŠJ.  

Vo všetkých troch prípadoch rodič podpíše žiadosť o diétne stravovanie, ktorú majú základné školy pripravenú. Súčasťou žiadosti je:

- potvrdenie od gastroenterológa, že žiak má diagnostikovanú celiakiu a potrebuje bezlepkovú diétu (nie staršie ako 3 mesiace).

Ing. Eva Štubňová, samostatná odborná referentka oddelenia školstva
Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia oddelenia školstva