Dnes je 21.10.2020, meniny má Uršuľa
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Lucia, 18. 8. 2020:

Dobrý deň.
Chcem sa informovať, či mesto SNV poskytuje príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku?
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Mesto Spišská Nová Ves neposkytuje príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

V novom školskom roku Vám prajem, nech sa Vám darí.

S pozdravom

Ing. Júlia Jančurová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, MsÚ

Lucia, 20. 7. 2020:

Dobrý deň. Píšem znova ohľadom toho istého problému. Naša kľudná prechádzka s našim malým dieťatkom sa skončila tak, že keby môj snúbenec nebol pozorný a nezadržal by naše dieťatko, tak by skončilo pod kolesami arogantného cyklistu, ktorý okolo nás doslova preletel bez akéhokoľvek upozornenia, stalo sa to na chodníku pre chodcov kde sa cyklista nemá právo premávať. A aby nebolo málo tak nám potom čo som ho upozornila, že má chodiť po vozovke a nie po chodníku ukázal hanlivé gesto. Úpenlivo Vás prosím aby sa to začalo riešiť lebo to nieje prvý ani poslednýkrát čo nás ohrozil na živote cyklista ktorý šiel po chodníku pre chodcov. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Cyklistu na chodníku môže podľa cestného zákona riešiť len štátna polícia (dopravná) a nie mestská polícia. Toto nie je v našej kompetencii. Našou snahou je prípadne priestupcu upozorniť, ale nie sankcionovať. V tomto konkrétnom prípade je potrebné podať na štátnej polícii oznámenie dotknutej osoby. Tam môže popísať presne kedy, ako, kde sa to stalo, popíše osobu, aký mala bicykel atď. a priateľ môže byť ako svedok danej udalosti.
Ing. Marcel Garčár, náčleník MsP SNV

Ivana, 8. 7. 2020:

Chcem sa informovať, aká je kontrola z mestského úradu na výber daní za psa. Všimla som si, že niektoré psy majú na obojku známku. Po dotaze na majiteľa psa, aká je to známka, ma informoval, že by to mal mať každý pes, keď má zaplatenú daň za psa. Začal som si teda všímať psov s touto známkou, no v mojom okruhu je málo psov, ktorým táto známka visí na obojku a poznám najmä záhradkárov, že majú viacero psov. Myslím si, že mesto by mohlo cez Mestskú políciu urobiť kontrolu, aby si majitelia psov plnili voči mestu svoju povinnosť. Ďakujem.

Odpoveď:

Prajem dobrý deň,

príslušníci MsP priebežne vykonávajú kontroly evidencie psov na území mesta. V prípade, že nie je pes evidovaný, riešia vec v zmysle zákona o priestupkoch a v súčinnosti s príslušným oddelením MsÚ zjednávajú nápravu. V prípade takéhoto zistenia kontaktujte, prosím, stálu službu MsP na bezplatnej linke 159.

Ing. Marcel Garčár, náčelník MsP v SNV

Matej, 2. 7. 2020:

Dobrý deň, v lokalite Predná Huta je pripravené územie pre výstavbu rodinných domov. Súčasný stav je taký, že mimo jedného rozostavaného rodinného domu je len skládka kameňa, zeminy, ktoré navážajú nákladné autá. Touto lokalitou pravidelne chodia záhradkári, ktorí majú blízko záhradky. MsZ v minulom roku 2019 odkúpilo od majiteľa pozemkov prístupovú cestu pre záhradkárov, aby z autobusovej zastávky mohli prejsť na svoje záhradky. Preto sa obraciam i v mene záhradkárov o sprístupnenie tejto cesty. V tomto čase je veľa vody po dažďoch a prístup na záhradky je sťažený. Vzhľadom k tomu, že je tam dosť zeminy, kameňa bolo by dobré upraviť podľa plánu túto cestu a zhutniť dočasne nejakým makadamom. Verím, že prijmete moju pripomienku a pomôžete záhradkárom, ktorí sú prevažne dôchodcovia. Vopred srdečne ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

pozemky v predmetnom území sú stále vo vlastníctve spol. STAVCENTRUM SPIŠ, s. r. o., nakoľko do dnešného dňa nedošlo k uzatvoreniu príslušného zmluvného vzťahu, a teda mesto nemôže zrealizovať Vami žiadané úpravy.

Ing. Ľubomír Andráš, oddelenie správy majetku, MsÚ

 

 

Peter, 17. 6. 2020:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či novovybudovaný mini workoutpark na Strelnici v Šulerlochu je verejný alebo súkromný? Vzhliadol som aj reportáž o multifunkčnom areále Šulerloch na TV Reduta, ale o parku ani zmienka. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Ide o klubové zariadenie - verejnosti prístupné, ale na vlastné riziko, nakoľko to nie je certifikovaná zostava.

Jozef Borz, Záujmové združenie právnických osôb, Multifunkčný areál Schulerloch

Marta, 16. 6. 2020:

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, kedy sa bude kosiť tráva na letisku, dospelým už je po pás,menšie deti ani nevidieť. Ďalšia otázka sa týka dvoch rozkopaných jám za činžiakom Zd. Nejedlého 3,resp. za činžiakom J.Wolkera 39. Už vyše roka to tam rozkopali ale nezasypali späť. Čaká sa,kým tam niekto spadne? A posledná otázka,pred činžiakom spomínaného Zd. Nejedlého je tma,keď sa zotmie,bolo by možné tam dať pouličnú lampu,alebo to nejako vyriešiť? Ďakujem za skoré odpovede.

Odpoveď:

Plocha letisko  nie je majetkom mesta, preto mesto nezabezpečuje jeho kosenie. 
Prekopávku za bytovým domom na Ul. Z. Nejedlého 3, SNV má  povolenú spoločnosť SWAN pre realizáciu optických sietí. Stavebné práce ešte nie sú ukončené, stavebník bude upozornený na to, aby zabezpečil ryhy pred možný úrazom. 
Vašu žiadosť o doplnenie svietidla sme zaevidovali a budeme sa ňou zaoberať.
Stavebný úrad a Tomáš Hamráček, vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

 

 

Ján, 13. 6. 2020:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je zákaz kúpania sa v rieke Hornád?

Odpoveď:

Kúpanie v Hornáde alebo v iných vodných tokoch nie je zakázané.

V prípade, že správca toku zakáže kúpanie, ak ide napr. o zdroj pitnej vody, je povinný takýto vodný tok označiť.

Ing. Marcel Garčár, náčelník MsP v SNV

Alfonz, 11. 5. 2020:

Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať: Od roku 2011 mám v prenájme od mesta pozemok na pasenie kôz. Je to na hlavičkovom papieri aj okrúhla pečiatka s podpisom primátora p. Volného. Asi pred rokom alebo dvomi mesto dalo časť pozemku do prenájmu p. Hurajtovi Milanovi, ktorý robý problémy aj s rodinou. Vyháňa kozy, keď sa pasú okolo plota a púšťa deti sa bicyklovať po tráve, kde sa pasú kozy. Chodí tam aj s autom a stojí tam až kým neide domov. Niekedy aj celí deň. Pokiaľ tu nebol p. Hurajt s rodinou, bol pokoj, kľud. ticho. Teraz by som povedal, že majú kozy stres, vidno to aj na odbere mlieka, čo je menej, ako bolo predtým. Mal aj odpratať hnuteľný majetok, čo do dnešného dňa nesplnil Nemal som byť upovedomený písomne od mesta, že nastala zmena? Neviem, či má aj stavebné povolenie, lebo sa tam betónuje, lebo je tam jeden kábel, čo zakazuje aby sa kopalo a betónovalo do zemi. Ďakujem za odpoveď. Mohol by o tom vedieť aj p.Volný? Ďakujem.

Odpoveď:

V súvislosti s Vašou vyššie uvedenou správou si Vás dovoľujem informovať, že - pokiaľ ide o danú problematiku - tak od mesta Spišská Nová Ves NEMÁTE PRENAJATÝ ŽIADNY POZEMOK/ky (o tom ste boli osobne informovaný pri nedávnej návšteve majetkového referátu MsÚ), a teda v zmysle tejto podstaty nemáte k danému pozemku/kom žiadne oprávnenia okrem toho, že mesto Vám písomne vyjadrilo súhlas s tým, že na predmetnom pozemku/koch MÔŽETE pásť kozy (nič viac, nič menej). Týmto „súhlasom“ mesto nepostúpilo žiadne oprávnenia výlučne vo Váš prospech (mesto sa predmetným „súhlasom“ nezaviazalo, že na uvedených pozemkoch sa budú môcť pásť výlučne Vaše kozy, pokojne na tieto pozemky napr. mohlo vydať podobný súhlas aj pre iné subjekty, resp. osoby, t. z. že na nich by mohli pásť svoje hospodárske zvieratá aj iné osoby!!). Tento „súhlas“ nie je nájomnou zmluvou (nemá náležitosti určené Občianskym zákonníkom v platnom znení pre uzatváranie zmluvných vzťahov; skutočnosť, že mestom vydaný „súhlas“ - nie ako uvádzate, že v roku 2011, ale 13. 3. 2013 - nie je zmluvou, potvrdzuje aj Vami spomínané, že „je to na hlavičkovom papieri“ – zmluvy sa nevyhotovujú na hlavičkových papieroch), a preto z neho pre žiadnu z účastných strán (teda ani  pre mesto) nevyplývajú žiadne záväzky, resp. povinnosti, takže je nevyhnutné, aby ste túto vec takto aj pochopili a riadili sa týmto princípom, resp. oprávnením.

      S pozdravom

                        Marián Kellner, MsÚ SNV

Alfonz, 11. 5. 2020:

Dobrý deň:
Mám otázku na právnika mesta. Chcel by som vedieť, či musí byť splnomocnenie overené na matrike, alebo u notára, ktoré je súčasťou dedičského konania. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Ak máte na mysli zastupovanie v dedičskom konaní, v zmysle ustanovenia § 89 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, strana sa môže dať v konaní (dedičskom) zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Všeobecne sa odporúča, aby podpis splnomocniteľa bol na splnomocnení úradne overený, ale nie je to zákonnou podmienkou. Podpis splnomocniteľa je možné úradne overiť na referáte osvedčovacej agendy MsÚ alebo u notára.
JUDr. Peter Štrauch, vedúci oddelenia právneho, MsÚ SNV

Marian, 27. 4. 2020:

Dobrý deň,
Uskutoční sa a ked ano tak kedy schôdza mestského zastupiteľstva kvôli corone virusu?
S pozdravom

Odpoveď:

Zasadnutie MsZ SNV sa uskutoční 28. 5. 2020.
Mesto prijme opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia podľa dokumentu č. OLP/3881/2020 zo dňa 6. 5. 2020 a číslo OLP/3354ú2020 to dňa 20. 4. 2020, a to:

  • zabezpečenie oznamu pri vstupe do budovy o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať' v domácej izolácii,
  • zabezpečenie pri vstupe do budovy mestského úradu dávkovača na alkoholovú dezinfekciu rúk, nad zabezpečením dezinfekcie rúk každého, kto vstúpi do budovy bude dohliadať príslušník mestskej polície, zároveň bude merať teplotu a dohliadať na dodržiavanie povinného nosenia ochranných rúšok,
  • v sociálnych zariadeniach budú  dispozícii papierové utierky a oznam o zákaze používania sušičov rúk,
  • zverejnený bude tento oznam na viditeľnom mieste:
    Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné        telefonicky kontaktovať' svojho ošetrujúceho lekára a opustiť' pracovisko. Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať' do jednorázových papierových obrúskov. Platí zákaz podávania rúk.
  • dodržiavať vzdialenosť' medzi osobami minimálne 2 m (poslanci však budú sedieť vo svojich laviciach, nakoľko nie je možné presunúť hlasovacie zariadenie) 
  • zabezpečiť' dostatočné vetranie priestorov,
  • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Niektoré z vyššie uvedených opatrení sú už zabezpečované, napr. kontrolovaný a regulovaný vstup do objektu MsÚ, dezinfekcia kontaktných miest, kontrola dodržiavania povinných ochranných prostriedkov a pod.).
V  zasadačke MsÚ budú prítomní len poslanci a vedenie mesta. Jednotliví predkladatelia materiálov budú v prípade otázok zvolávaní dodatočne.
Vstup pre verejnosť nie je zakázaná, bude však počet osôb regulovaný vzhľadom na kapacitu a veľkosť zasadacej miestnosti. Taktiež je povolený vstup médií, samozrejme že len za dodržiavania vyššie uvedených opatrení.

Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, MsÚ

Peter, 22. 4. 2020:

Mohlo by mesto informovat, ci bude oddnes otvoreny napr. atleticky stadion, pripadne tenisove kurty? STEZ zrejme o to zaujem nema v ramci svojho webu. Vopred dakujem.

Odpoveď:

Inforrácie boli zverejnené v printovom mesačníku Ičko - máj 2020, ako aj na webovej a Fb stránke mesta 24. 4. 2020: http://www.spisskanovaves.eu/nocache/system/aktuality/detail/article/spisska-nova-ves-spusta-prevadzku-trhoviska/5/index.html?cHash=39a2aa800850c4d3577c64e655507df2
Médiam zároveň bola zaslaná tlačová správa, v ktorej boli uvedené informácie týkajúce sa Vašej otázky.
Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, MsÚ

Gabriela, 19. 3. 2020:

Dobrý deň,
na koho sa mám obrátiť, ak chcem upozorniť na výskyt potkanov okolo kontajnerov komunálneho odpadu na Bezručovej ulici na sídl. Mier?
Vďaka.

Odpoveď:

Dobrý deň,
ďakujem za Váš podnet týkajúci sa upozornenia na výskyt potkanov v blízkosti kontajnerov na Bezručovej ulici. Na základe uvedeného v najbližších dňoch zabezpečím vyslanie deratizéra na zmapovanie situácie v danej oblasti a následné vykonanie deratizácie predmetného priestoru a jeho okolia.
O vykonaní deratizácie Vás budem informovať. V prípade potreby ma prosím kontaktujte na tel. č. 053/41 52 232 alebo na 0917 636 264.
Prajem pekný deň a s pozdravom
Ing. Tomáš Bobko, oddelenie komunálneho servisu, MsÚ

Pavol, 17. 3. 2020:

Prečo, keď si platím odvoz bio odpadu, sa po zmene realizátora tejto činnosti , odpad z Ul. Ing Kožucha, avšak zo zadu, kde má táto ulica dvory, t. j. od bývalej malej pošty vedľa spoločnosti Polytop, s. r. o., nevyváža? B Nova to vedela a nebol s tým problém. Máme novozaloženú s. r. o., dokonca z dozornou radou ??? a odvoz nefunguje ... Bolo nutné zakladať mestský podnik a platiť ďalších funkcionárov.... keď to isté vedela na území mesta robiť B-Nova . Do spoločnosti MEPOS SNV s.n.v. s dozornou radou, sa navyše nedovoláte .....Nemienim Vás platiť za nerealizáciu činnosti. Hovan

Odpoveď:

Neviem na ktoré telefónne číslo ste volali. Pokiaľ to bolo dnes (17. 3. 2020) na moje, tak som si dovolil mať dovolenku. Napriek tomu zasielam na každé číslo sms s odkazom, že ak je to súrne, tak mi môžete zaslať sms. Inak Vám odporúčam volať na číslo 0917 636 265 Ing. Krieger, ktorý má odpadové hospodárstvo konkrétne na starosť.  

Áno došlo k zmene realizátora vývozov BIO odpadu, avšak je ním priamo mesto Spišská Nová Ves. Touto zmenou sa dosiahne úspora financií mestského rozpočtu. Ospravedlňujem sa ak sa pozabudlo na niektorý kontajner, predsa len šofér vykonáva tieto trasy prvýkrát. Upovedomím kolegu, aby prešiel danú lokalitu dôslednejšie.  

Mestská spoločnosť vznikla, aby si mesto zabezpečilo čo najviac činnosti vo vlastnej réžii. Dozorná rada je pri tejto spoločnosti povinnosťou a jej členovia nie sú platení.  

V prípade, že Vám moja odpoveď nestačila, prosím zašlite mail priamo na moju adresu, pripadne som Vám k dispozícii od zajtra na mobilnom čísle 0908 643 065.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Miroslava, 15. 3. 2020:

Dobrý deň, práve pred chvíľou som sa v jednom z článkov dočítala, že je tu nejaký podnet na zastavenie výroby vo Volkswagene. Nie je na mieste zatvoriť aj ostatné veľké podniky, kde pracuje niekoľko stoviek až tisícky ľudí? Napr. EMBRACO v Spišskej Novej Vsi, kedže v meste je už aj potvrdený prípad nákazy koronavírusom?!
Ďakujem

Odpoveď:

Nakoľko nejde o obchodnú spoločnosť mesta Spišská Nová Ves, z pozície mesta nie je možné vydať príkaz na jej zatvorenie, resp. prerušeniu výroby. 

kancelária primátora

Eva, 11. 3. 2020:

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, prečo pracovníčky matriky v SNV riešia žiadosti o zosobášenie individuálne? Bola som sa informovať o sobáš na 1. 5. 2020. Pracovníčka mi povedala, že v štátne sviatky sa sobáše nekonajú. Následne sa známy informovali o sobáši dňa 8. 5. 2020 (štátny sviatok), ponúkla im sobáš za poplatok 500 €. Taktiež som sa dopočula o tom, že ďalší pár bude mať sobáš 8. 5. 2020 za poplatok (omnoho nižší, než predchádzajúci pár). Pri všetkých pároch vrátane nás sme žiadali o sobáš mimo radnice, takže všetky páry sme mali rovnakú požiadavku. Žiadam Vás o vyjadrenie k danej problematike a nerovnoprávnosti v tomto meste.

Odpoveď:

Dobrý deň,

zamestnanci matriky v Spišskej Novej Vsi postupujú pri určení výšky nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves v zmysle ustanovení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves (ďalej len ako "VZN"):

Podľa § 4 ods. 2 predmetného VZN - Pre matričný obvod mesta Spišská Nová Ves sú určené sobášne dni a sobášne hodiny:

a) piatok od 12.00 hod. do 15.00 hod.,

b) sobota od 14.00 hod. do 19.00 hod.

V zmysle § 4 ods. 4 VZN: Sobášnymi dňami nie sú nedeľa, vianočné a veľkonočné sviatky a štátne sviatky.

V zmysle § 5 ods. 1 VZN - Na základe žiadosti snúbencov možno sobášny obrad vykonať aj mimo obradnej siene a mimo sobášnych dní a hodín za poplatok určený zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a za úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu určených týmto VZN.

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v II. časti - Vnútorná správa, položka 18 stanovuje tieto poplatky:

písm. c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,- €,
písm. d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,- €.

Na základe § 5 ods. 3 VZN sa úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu stanovuje takto:

a) za sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas 100,- €,

b) za sobáš mimo obradnej siene 200,- €.

V snahe vyjsť v ústrety párom, ktoré mali záujem uzavrieť manželstvo dňa 8. 5., boli zamestnanci matriky (aj napriek skutočnosti, že nemajú takúto povinnosť, pretože ide o deň štátneho sviatku, ktorý nie je sobášnym dňom) ochotní vykonať sobášny obrad za úhradu nákladov v zmysle VZN a zákona č. 145/1995 Z. z., a teda za úhradu v sume 120,- € (ide o sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas) a v prípade, že by išlo aj o sobáš mimo obradnej siene, bolo by potrebné spolu s touto sumou uhradiť aj náklady na zabezpečenie sobášneho obradu mimo obradnej siene v sume 270,- €. Oba páry, ktoré majú záujem uzavrieť manželstvo dňa 8. 5., chcú mať sobáš v obradnej sieni, a teda úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu je v sume 120,- €.

V prípade, že máte naďalej záujem o sobášny obrad dňa 1. 5. zamestnanci matriky sú ochotní vykonať sobášny obrad, aj v tento deň štátneho sviatku, za úhradu nákladov v zmysle VZN a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia, MsÚ

Ladislav, 9. 3. 2020:

Neviem, komu to oznámiť, ale už asi týždeň nefunguje verejné osvetlenie na okraji sídliska Západ pri Bytovom družstve. Prosím aspoň o kontakt, alebo nasmerovanie, na koho sa obrátiť. Ďakujem

Odpoveď:

Porucha na verejnom osvetlení je potrebné hlasiť na:
BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845, Ing. I. Starinský, ivan.starinsky@brantner.com

Dušan, 5. 3. 2020:

Dobrý deň. Otázka na sekciu Čo robiť v prípade mimoriadnej udalosti. Aké opatrenia urobí mesto, resp. štátna a verejná správa v prípade vypuknutia nákazlivej choroby a je na to dostatočne pripravená?

Odpoveď:

O prijatých opatrenia krízového štábu mesta pravidelne zverejňujeme informácie na web stránke ako i na Fb stránke - viď: 
http://www.spisskanovaves.eu/nocache/system/aktuality/detail/article/aktualne-opatrenia-prijate-krizovym-stabom-mesta-spisska-nova-ves/5/index.html?cHash=99eb68d76687709b4be2ab05baab72c5

nocache/system/aktuality/detail/article/aktualne-opatrenia-prijate-krizovym-stabom-mesta-spisska-nova-ves/5/index.html?cHash=99eb68d76687709b4be2ab05baab72c5Zároveň zasielame všetkým médiám tlačové správy z každého zasadnutia.

Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora

Viktor, 18. 2. 2020:

Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať v akom štádiu sa nachádza rekonštrukcia tzv baníckeho námestia ? Vopred ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Aktuálne nám bol zamietnutý projekt "Ekologicky a bezpečne", ktorý obsahoval aj rekonštrukciu baníckeho námestia. Oddelenie výstavby a dopravy plánuje však naďalej sa venovať tejto lokalite aj v najbližšom období, nakoľko okrem rekonštrukcie spomínaného námestia máme snahu zrekonštruovať aj pešiu komunikáciu vedenú popri nábreží Hornádu.

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy

Júlia, 14. 2. 2020:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či nie je možné obsadiť pred bytovým domom na Tr. 1. mája 22 lavičku pre seniorov, ktorá tam bola už celé roky, ale pred niekoľkými dňami ju ktosi úplne rozobral - vzal len jej drevené dosky. Na lavičke často sedávali seniori z uvedeného bytového domu a dosť nám tam chýba. Ďakujeme.

Odpoveď:

Z dôvodu výrazného poškodenia predmetnej lavičky (betónová noha aj dosky) boli z nej pred niekoľkými dňami odstránené dosky (foto v prílohe).
V najbližších dňoch je plánovaná výmena betónovej nohy a na lavičku budú doplnené nové dosky.

Ing. Tomáš Bobko, oddelenie komunálneho servisu MsÚ

Veronika, 12. 2. 2020:

Dobrý deň, prosím kompetentných z mestského výboru o prešetrenie situácie: už viackrát sme pozorovali v ranných hodinách svorku 5 - 6 psov pohybujúcu sa voľne po poli za bytovkami Wolkerova 26 - 34... naháňajú tu pasúce sa srnky... minule sa pohybovali pri okraji odvodňovacieho kanála tesne za bytovkou. Volala som i na mestskú políciu, kde ma ubezpečili, že pošlú zásahové vozidlo odchytovej služby... zišla som dole, aby som upresnila smer ich pohybu, ale ani po 20 minútach som na žiadne zásahové vozidlo nevidela. Netuším, či sú to psy zo Smižianskej osady alebo záhrad pod letiskom, alebo majú vlastný brloh v bývalom výcvikovom stredisku v kriakoch medzi nami a Smižianskou osadou, no zjavne sa pohybujú bez dozoru človeka a nemyslím si, že by na povel človeka reagovali... sú to minimálne 2 veľké psy (vlčiak a nejaký svetlý huňatý kríženec - ten behá za srnkami až ďaleko na letisko), 2 stredného vzrastu a 1 alebo 2 menší kríženci... stretnúť ich na prechádzke či už s deťmi alebo pri venčení psa ... asi by nikomu nebolo do spevu... preto žiadam o odchyt týchto psov - viem nie je to jednoduché, ale prosím - skôr ako sa niekomu niečo stane... ďakujem

Odpoveď:

Na základe viacerých podobných podnetov primátor mesta Spišská Nová Ves zvolal pracovné stretnutie k riešeniu tejto problematiky za účasti zástupcov Slovenského poľovníckeho zväzu, Okresného a Obvodného riaditeľstva Policajného zboru SR, mestskej polície, Regionálnej veterinárnej správy, pracovníkov oddelenia komunálneho servisu (útulok a karanténna stanica) a prednostu Obecného úradu Smižany a náčelníka Obecnej polície v Smižanoch. Na zasadnutí bolo konštatované, že v blízkosti mesta sa pohybujú pravdepodobne dve svorky psov. Na základe priloženej fotodokumentácie poľovníkov bola identifikovaná jedna svorka, súčasťou ktorej boli psy z miestnej časti Vilčurňa. Zástupcovia poľovníkov informovali o odstrele dvoch jedincov v lokalite Kvašné lúky. Ďalší dvaja jedinci identifikovaný podľa fotografií boli odchytený v nasledujúcich dňoch po uvedenom stretnutí a umiestnený v karanténnej stanici v Sp. Novej Vsi. Ďalej bolo na stretnutí konštatované, že druhá svorka pohybujúca sa pri letisku v SNV pochádza pravdepodobne z rómskej osady v obci Smižany. Na základe toho boli zástupcovia Slovenského poľovníckeho zväzu požiadaní o monitorovanie jej pohybu. Zároveň boli zástupcovia obce Smižany upozornení príslušníkmi Policajného zboru SR a zástupcom Regionálnej veterinárnej správy na povinnosť obce zamedziť voľnému pohybu psov z hore uvedenej osady. Na základe aktuálnych informácií (26. 2. 2020) zo Slovenského poľovníckeho zväzu bol zistený a potvrdený pohyb svorky vychádzajúcej a prichádzajúcej do smižianskej osady. V súčasnosti dochádza k inštalácii fotopascí na fotodokumentáciu jednotlivých jedincov. Po ich identifikácii by malo dôjsť k ich odchyteniu priamo v osade v Smižanoch, nakoľko sa jedná o plachých psov a použitie narkotizačných zbraní pracovníkmi odchytu nie je zákonom povolené. Zároveň členovia Slovenského poľovníckeho zväzu vykonávajú zvýšený monitoring územia. Preto je tiež nevyhnuté zabrániť voľnému pohybu psov obyvateľov mesta Spišská Nová Ves a obce Smižany a pri venčení je dôležité označiť psa reflexnými prvkami.

« Prvé   ‹ Predošlé    1 - 20   21 - 40   41 - 60   61 - 80   81 - 100   101 - 120   121 - 140   141 - 160   161 - 180   181 - 200    Ďalšie ›   Posledné »