Dnes je 20.04.2021, meniny má Marcel
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

23. 03. 2021 07:57

ZAČÍNA REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE NA DUKLIANSKEJ ULICI, NEVYHNUTNÉ BUDÚ DOČASNÉ UZÁVERY CIEST

KSK začína s rozsiahlou rekonštrukciou cesty na Duklianskej ul.
Zároveň mesto Spišská Nová Ves plánuje rozšírenie cyklistickej infraštruktúry v tejto časti.
Rekonštrukcia Duklianskej ulice začne 10. 4. (sobota) osadzovaním dopravného značenia a od pondelka 12. 4. je naplánovaná cestná fréza na odfrézovanie asfaltového krytu - pravý jazdný pruh. Do centra mesta sa obyvatelia sídl. Západ a prichádzajúci od Popradu dostanú IBA po Radlinského ul.
Železničné priecestie pri sídl. Západ bude uzavreté počas 1. a 2. etapy.
Smer jazdy po Duklianskej ul. bude umožnený iba smerom VON z mesta.
K obchodným prevádzkam v Neozóne a k OC Kaufland sa cez Dukliansku ulicu vozidlá nedostanú.
Zároveň dôjde k dočasným zmenám cestovných poriadkov mestskej a prímestskej autobusovej dopravy.


 

ZAĆIATOK REKONŠTRUKCIE - 10. 4. 2021

V období mesiacov apríl - jún začnú rekonštrukčné práce komunikácie III/3244 na Duklianskej ulici v rozsahu od hranice hlavnej križovatky  (križovatka s Elektrárenskou ul.) až po železničné priecestie pred sídliskom Západ.
Rekonštrukcia Duklianskej ulice začne 10. 4. (sobota) osadzovaním dopravného značenia a od pondelka 12. 4. je naplánovaná cestná fréza na odfrézovanie asfaltového krytu - pravý jazdný pruh.

Investorom rekonštrukcie ako aj správcom komunikácie je Košický samosprávny kraj. Realizátorom stavby je spoločnosť STRABAG, s. r. o. Stavbu bude Košický samosprávny kraj koordinovať aj so zámerom mesta Sp. Nová Ves na rozšírenie cyklistickej infraštruktúry.

V tejto súvislosti vedenie mesta vypracovalo projekt, na  ktorý v  rámci Integrovaného regionálneho operačného programu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 203 503,39 €. V  rámci projektu mesta dôjde k  úprave a  rekonštrukcii komunikácií pre cyklistov a  doplneniu zvislého a  vodorovného dopravného značenia. Prebieha kontrola dokumentácie projektu mesta na SORO pri KSK (Pozn. redakcie: SORO Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom). Po ukončení kontroly bude možné začať práce. Mesto preto prijíma opatrenia, aby sa dali oba projekty týkajúce sa Duklianskej ulice  realizovať súčasne.

PRÁCE BUDÚ PREBIEHAŤ V TROCH ETAPÁCH.

Prvým rekonštruovaným úsekom (1. a 2. etapa) bude časť od hranice križovatky pri hoteli Metropol po žel. priecestie pri sídl. Západ, a to v poradí najprv pravý jazdný pruh, potom ľavý.
Výjazd vozidiel z pozemkov a dvorov bude podľa dočasného dopravného značenia.

V deň pokládky asfaltových zmesí NEBUDE možný vjazd a výjazd 
na pozemok. Realizátor stavby bude kontaktovať majiteľov dotknutých pozemkov prostredníctvom e-mailu.

Obmedzená bude maximálna povolená rýchlosť  na 30 km/hod


Smer jazdy bude umožnený iba smerom VON z mesta
. Čiže obyvatelia sídl. Západ alebo Smižian sa do centra mesta dostanú iba po  Radlinského ul. popod železničný podjazd.

V križovatke pri supermarkete Kaufland bude ZÁKAZ VJAZDU pre osobné motorové vozidlá smerom k nákupným  strediskám. Zásobovaniu bude umožnený vjazd aj výjazd IBA mimo obdobia asfaltovania.

Počas 1. a 2. etapy bude na križovatke pri hoteli Metropol smer jazdy Starosaská – Odborárov a opačne prejazdný. Počas 3. etapy bude táto križovatka uzavretá.

3. etape bude rekonštrukcia prebiehať v úseku hranice veľkej križovatky s Elektrárenskou ul. - od časti komunikácií pred Prima bankou a bývalou baníckou školou po križovatku pri hoteli Metropol

Na križovatke pri hoteli Metropol v tejto etape bude smer jazdy Sarosaská – Odborárov uzavretý. 
Na veľkej križovatke bude smer jazdy sever – juh a opačne prejazdný

Oba jazdné pruhy (na Štefánikovom námestí) budú uzavreté v celom profile. 
Vozidlám pošty a taxi služieb bude umožnený vjazd z ulice Stará cesta v obojstrannom smere. Na ul. Stará cesta bude zákaz parkovania!

Predpoklad trvania rekonštrukčných prác počas každej etapy je cca jeden mesiac (spolu cca 3 mesiace). Termín dočasnej uzávierky môže byť v závislosti od rýchlosti prác upravený.

V prípade niektorých priľahlých a frekventovaných ulíc budú dočasne upravené zákazy zastavenia.    

ZMENA CP MHD
Zároveň dôjde k dočasným zmenám cestovných poriadkov mestskej a prímestskej autobusovej dopravy. Mimoriadne cestovné poriadky budú zverejnené na stránkach www.eurobus.skwww.spisskanovaves.eu a zahrnuté aj vo vyhľadávačoch www.cp.sk a UBIAN.

Žiadame všetkých účastníkov premávky o ohľaduplnosť, zvýšenú pozornosť pri dodržiavaní dopravných usmernení a riadenie sa dočasným dopravným značením.