Dnes je 18.06.2019, meniny má Vratislav(a)
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

11. 06. 2019 15:11

Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov mesto Spišská Nová Ves, so sídlom Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves ako zakladateľ obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová Ves – Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., so sídlom Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta zverejňuje výsledok výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r.o ., ktoré sa konalo 5. júna 2019. 

Do výberového konania sa prihlásili piati uchádzači. Na výberové konanie boli pozvaní všetci piati uchádzači, pričom jeden z uchádzačov oznámil, že sa výberového konania nezúčastní.  

Po sčítaní bodov a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia nasledovné poradie uchádzačov:

1.         Ing. Ján Novák                                   

2.         Ing. Jozef Perháč                               

3.         Ing. Milan Varga                               

4.         Ing. Branislav Kellner

Na základe priebehu výberového konania a vyhodnotenia výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta, výberová komisia vzhľadom na schopnosti a odborné znalosti uchádzačov navrhuje primátorovi mesta Spišská Nová Ves predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na schválenie dvoch uchádzačov, ktorí sa umiestnili vo výberovom konaní na prvom a druhom mieste.