Dnes je 22.05.2018, meniny má Júlia, Juliana
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

02. 05. 2018 16:59

Výberové konania na obsadenie miesta riaditeľov, prihlášky do 31. 5. 2018

Materská škola, Stolárska 2
Materská škola, Slovenská 14
Materská škola, Jilemnického 2
Základná škola, Nad Medzou 1


Mesto Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Materskej školy so sídlom Stolárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves

 

                                                           ****

Mesto Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Materskej školy so sídlom Slovenská 14, 052 01 Spišská Nová Ves

 

                                                          ****

Mesto Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Materskej školy so sídlom Jilemnického 2, 052 01 Spišská Nová Ves

 

                                                         ****

Mesto Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej školy Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves

s predpokladaným nástupom od 1. 8. 2018

 

 

UZÁVIERKA PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ
je 31. mája 2018, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 h.
V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty
na obálke.