Dnes je 22.10.2020, meniny má Sergej
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

25. 09. 2020 09:19

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny - október, november 2020

v lokalitách na území nášho mesta


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho / vysokého napätia.


v termíne: 22. október 2020 v čase od 09:00 h do 11:30 h

 • Hnilecká cesta: č. d. 20, 22, 31, 33, 35, 37

 • Novoveská Huta: č. d. 12, 8286

 • Slnečná: č. d. 15, 17, 19, 21, 23

 • Stražanská: celá

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------


v termíne: 28. október 2020 v čase od 09:00 h do 11:30 h

 • Čsl. Armády: č. d. 10 – 16, 18 – 34, 34/1, 38, 419/17, 953, 957, 1386/33, 1700/22, 1851, 1851/35, 2070, 2990, 3091, 4964, 6786, 8645

 • J. Hanulu: č. d. 28 – 44 párne

 • Mlynská: č. d. 4, 6, 8, 9 -19, 19A, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 35, 3314/A, 3314/B


-----------------------------------------------------------------------------------------------


v termíne: 30. október 2020 v čase od 13:00 h do 15:30 h

 • Harichovská cesta: č. d. 4, 5, 8, 10

 • Harichovský chodník: č. d. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 7246, 7463, 9274

 • Jána Janského: č. d. 4 – 26 párne, 6463, 6464, 6465, 3321 – 3326, garáže

-----------------------------------------------------------------------------------------------

v termíne: 4. november 2020 v čase od 08:10 h do 16:00 h

 • J. C. Hronského: č. d. 14
 • Jesenského: č. d. 1 – 15

 • Kollárová: č. d. 5 – 21 nepárne, 22, 23, 24, 25, 26 – 36 párne

 • Puškinova: č. d. 13

 • Slovenská: č. d. 3 – 13 nepárne, 19

 • Tolstého: č. d. 6, 12, 13


-----------------------------------------------------------------------------------------------


v termíne: 20. november 2020 v čase od 08:00 h do 16:30 h

 • Červený Jarok: č. d. 6, 38, 42, 50, 101, 146, 150, 3053, 3057 - 3059, 3098, 3103, 3105, 3111, 3115, 3121, 3123, 3125, 3140, 3144, 3175, 3471, 7046, 7055, 7060, 7063, 7095, 7096, 7100, 7104, 7106, 7116, 7118, 7124, 7134, 7136, 7142 – 7148

 • Lesná: č. d. 7158

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

v termíne: 24. november 2020 v čase od 11:00 h do 13:30 h

 • Duklianska: č. d. 46, 48/3050

 • F. Hečku: celá

 • F. Urbánka: č. d. 28 – 46 párne, 45 – 79 nepárne

 • Hurbanova: č. d. 8, 9

 • I. Stodolu: č. d. 12, 14

 • Letecká: č. d. 35, 37, 50 – 58 párne, 64, 66

 • Palárikova: celá

 • Potočná: celá

 • Radlinského: č. d. 26, 27, 1341

 

 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č.251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného
prerušenia distribúcie elektriny a informácie o prípadnom skoršom ukončení
prác
nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s. - tu >>