Dnes je 21.05.2019, meniny má Zina
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

05. 03. 2019 12:46

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny - máj, jún 2019

Od: VSD, a. s.

V nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území nášho mesta:


                                                             

v termíne: 15. máj 2019 v čase od 8.00 h do 12.30 h

 • Pod Tepličkou: č. d. 1, 2, 5, 7, 14, 29, 216, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 271, 293, 294, 295, 300, 307, 1406

   

                                                       ****

v termíne: 17. máj 2019 v čase od 7.00 h do 17.30 h

 • Celý Košiarny Briežok
 • Celá záhradkárska oblasť Červený Jarok
 • Celá IBV Malé pole
 • Celá Rybničná ulica
 • Horská: č. d.  3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 32, 35, 39, 41, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60,8790
 • Jasná: č. 2
 • Kvetná: č. d. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12
 • Lesná: č. d. 7150

 • Novoveská cesta: č. d. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 35
 • Novoveská Huta: č. d. 1, 3, 21, 28, 29, 9286
 • Poľná: 1, 2, 3, 5, 11, 13, 19, 55
 • Predná Huta: č. d. 13, 18, 20, 1900
 • Slnečná: č. d. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16
 • Snežná: č. d. 1

 • Tatranská: č. d. 4
 • Tichá: č. d. 1

 • Záhradná: č. d. 1, 2, 5, 13

   

                                                 ****

v termíne: 28. máj 2019 v čase od 8:00 h do 13:30 h

 • Banícka: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
 • Čsl. Armády: č. d. 38
 • Fraňa Kráľa: č. d. 2, 4, 6, 1852
 • I. Krasku: č. d. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11
 • J. Hanulu: č. d. 8 – 32 párne, 35, 37 – 53 nepárne
 • Konrádová: č. d. 1, 2, 4, 6, 7
 • Zimná: č. d. 93

 

v termíne: 28. máj 2019 v čase od 07:20 h do 17:30 h

 • Horská: č. d. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 45A, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60
 • Kvetná: č. d. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
 • Lúčna: č. d. 1, 2, 3, 4, 8677
 • Novoveská cesta: č. d. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23
 • Novoveská Huta: č. d. 4, 393
 • Poľná: č. d. 2, 3, 5, 11, 13, 19, 55
 • Rybničná: č. d. 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 93/5, 9206/23
 • Slnečná: č. d. 9138/8
 • Tichá: č. d. 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 24, 26
 • Záhradná: č. d. 1, 5, 13, 9298/2

 

                                                       ****

v termíne: 30. máj 2019 v čase od 8:10 h do 13:30 h

 • Fraňa Kráľa: č. d. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 40491 a garáže vedľa budovy Uranpres
 • J. Hanulu: č. d. 55, 57, 59, 61
 • Mlynská: č. d. 2
 • Zimná: č. d. 109, 110, 111, 130, 131

                                                       ****

 

v termíne: 30. máj 2019 v čase od 7:20 h do 16:30 h

 • Horská: č. d. 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 45A, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60
 • Kvetná: č. d. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
 • Poľná: č. d. 1, 2, 3, 5, 11, 13, 19, 55
 • Rybničná: č. d. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 93/5, 9206/23
 • Slnečná: č. d. 4, 6, 8, 16, 9092/2
 • Tichá: č. d. 1
 • Záhradná: č. d. 1, 5, 13, 9298/2


                                                          JÚN


v termíne: 5. jún 2019 v čase od 06:50 h do 18:00 h

 • celá časť Ferčekovce
 • celá časť Novoveská Huta
 • celá záhradkárska oblasť Červený jarok
 • celá časť Košiarny briežok

                                                          ****                                                        

v termíne: 6. jún 2019 v čase od 07:30 h do 13:30 h

 • Letecká: č. d. 35, 37, 39, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

 

                                                          ****

v termíne: 11. jún 2019 v čase od 07:30 h do 16:30 h

 • Časť Ferčekovce – novostavby nad ul. Tatranská

 

 

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).