spisskanovaves.eu: Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - august, september 2018
Dnes je 22.08.2018, meniny má Tichomír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

02. 07. 2018 08:00

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - august, september 2018

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:                                                                                             

                                                    AUGUST 

v termíne: 23. 8. 2018 v čase 7.00 - 18.30 h

 •  Dubová: č. d. 7, 8, 9, 10, 3836 
 •  Javorová: č. d. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
 •  Lipová: č. d. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21


                                                 SEPTEMBER

v termíne: 3. 9. 2018 v čase 06.30 - 18.30 h

 • Pri Vyšnej Hati: č. d. 3, 4, 5, 52, 8459
 • Duklianska: č. d. 29, 31, 33, 35, 47, 51, 53, 55, 57
 • Radlinského: č. d. 28, 2538

v termíne: 4. 9. 2018 v čase 06.30 - 18.30 h

 • Celá časť Novoveská Huta
 • Celá časť Ferčekovce
 • Celá časť Košiarny briežok okrem časti Na kopci
 • Celá časť Červený Jarok
 • Tehelná: celá
 • F. Hečku: od č. d. 1 po 6, od č. d. 6 po 24 párne
 • F. Urbánka: od č. d. 28 po 44 párne, 45, 46, od č. d. 47 po 79 nepárne
 • I. Stodolu: č. d. 12, 14
 • Lesná: č. d. 2, 3, 4, od č. d. 6 po 12, 23, 24, 25
 • Letecká: č. d. 35, 35B, 37, 39, od č. d. 50 po 68 párne
 • Palárikova: od č. d. 17 po 27 nepárne, 28, 29, 30, 31, 32, 33, od č. d. 34 po 44 párne
 • Potočná: od č. d. 1 po 11, 13, 14, 15

v termíne: 7. 9. 2018 v čase 06.30 - 18.30 h

 • Bernolákova: od č. d. 1 po 19
 • Filinskeho cesta: č. d. 7, 9
 • Harichovská cesta: č. d. 9398
 • J. Fabiniho: č. d. 25
 • J. Hollého: od č. d. 1 po 18
 • J. I. Bajzu: od č. d. 1 po 10
 • Kmeťova: od č. d. 1 po 9, 11
 • Kuzmányho: od č. d. 1 po 16
 • Odorínska cesta: č. d. 1
 • Púpavová: č. d. 1
 • Radlinského: od č. d. 3 po 6, od č. d. 8 po 13, 17, 30, 42
 • Za Židovským cintorínom: č. d. 18, 21, 31, 38, 70, 73, 80, 82, 108, 122, 143, 153, 158, 169, 171, 172, 242, 244, 285, 321, 929, 1392, 1921, 1950, 1953, 2127, 1938, 1921, 2127
 • Kollárova: č. d. 1, 3, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 37, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 96, 97, 99, 5919, 6494, 4017, 4028, 4035, 101, 102, 104, 106, 107,109, 111
 • J. C. Hronského: č. d. 2084, 5941, 1940, 5924, 907, 1804, 4010, 1953, 4124, 1950, 1804, 4180, 1953, 1945, 4192, 2400, 1941, 4237, 307, 308, 320, 314, 4318, 39, 4143, 44, 45, 4046, 47, 50, 51, 53, 5954, 4008, 316, 4075, 1953, 55, 1950,1941, 5945, 2127, 4131,4129, 1804
 • Brusník č. d. 847/83

v termíne: 10. 9. 2018 v čase 6.40 - 18.30 h

 •  Pri Vyšnej Hati: č. d. 3, 4, 5, 52, 8459 
 •  Duklianska: č. d. 29, 31, 33, 35, 47, 51, 53, 55, 57
 •  Radlinského: č. d. 28, 2538

v termíne: 11. 9. 2018 v čase 06.30 - 18.30 h

 • Celá časť Novoveská Huta
 • Celá časť Ferčekovce
 • Celá časť Košiarny briežok okrem časti Na kopci
 • Celá časť Červený Jarok
 • Tehelná: celá
 • F. Hečku: od č. d. 1 po 6, od č. d. 6 po 24 párne
 • F. Urbánka: od č. d. 28 po 44 párne, 45, 46, od č. d. 47 po 79 nepárne
 • I. Stodolu: č. d. 12, 14
 • Lesná: č. d. 2, 3, 4, od č. d. 6 po 12, 23, 24, 25
 • Letecká: č. d. 35, 35B, 37, 39, od č. d. 50 po 68 párne
 • Palárikova: od č. d. 17 po 27 nepárne, 28, 29, 30, 31, 32, 33, od č. d. 34 po 44 párne
 • Potočná: od č. d. 1 po 11, 13, 14, 15

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky