Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

03. 01. 2018 10:12

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - január, február 2018

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:                                               

                                                                                                 

                                               JANUÁR

 v termíne:  30. január 2018 v čase od 09:00 h do 16:30

 • Brezová: č. d. 24, 25, 28
 • Topoľová: č. d. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19                                              FEBRUÁR


v termíne: 6. február 2018 v čase od 08:00 h do 16:30 h

 • Brezová: č. d. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 57, 703, 7280, 853, 916, 917, 4923, 932, 818, 4765, 888, 4664, 851, 758
 • Gaštanová: č. d. 1
 • Kamenný obrázok: od č. d. 1 po 10
 • Topoľová: č. d. 2
 • Celá ul. Vyšný Hámorv termíne: 13. február 2018 v čase od 08:30 h do 16:30 h

 • Duklianska ul.: č. d. 61, 63, 65, 67, 69, 71, 6838
 • Hrnčiarska ul.: č. d. 1
 • Hutnícka ul.: č. d. 1, 2, 3, 5, 7
 • Kováčska ul.: č. d. 1, 2
 • Zámočnícka ul.: č. d. 1, 2

 

v termíne: 12. február 2018 v čase od 08:30 h do 16:30 h

 • Brusník: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 5894, 5895, 6120
 • Mlynská ul.: č. d. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

 

v termíne: 13. február 2018 v čase od 08:00 h do 16:30 h

 • Brezová ul.: č. d. 15, 16, 1
 • Gaštanová ul.: č. d. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 904
 • Lipová ul.: č. d. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20   

 

v termíne: 14. február 2018 v čase od 09:30 h do 16:30 h

 • Hrnčiarska ul.: č. d. 2
 • Hutnícka ul.: č. d. 9
 • Kováčska ul.: č. d. 3, 4
 • Stolárska ul.: č. d. 1, 2, 3
 • Strojnícka ul.: č. d. 1, 2, 3, 4, 3919
 • Kamenný obrázok: č. d. 4  

 

v termíne: 14. február 2018 v čase od 09:00 h do 16:30 h

 • Agátová ul.: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 • Brezová ul.: č. d. 1, 2, 401, 349, 879, 367, 361, 3363, 345, 4362 a garáže na ul.
 • Brezová od bytovky č. 8 po Agátovú ul.
 • Javorová ul.: č. d. 398, 461, 381, 394
 • Sadová ul.: č. d. 1967/2, 1668/6, 9, 11, 3693/4, 3279 a garáže

      

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác
nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).


***

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky