Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

18. 12. 2017 07:23

Pozvánka na Dni otvorených dverí stredných škôl

SOŠ ekonomická, Stojan 1, SNV - 30. 1. 2018
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, SNV - 7. 2. 2018
SOŠ drevárska, Filinského 7, SNV - 9. 2. 2018
Technická akadémia, SNV - 9. 2. 2018

 

Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1, Spišská Nová Ves

pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, rodičov, riaditeľov a výchovných poradcov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 30. 1. 2018 (utorok)
v čase od 8.00 – 14.00 h

Bližšie informácie nájdete na https://sosesnv.edupage.org/
alebo na tel. č.: 053/442 17 57, +421 905 527 406

                                                      *****                                                                 

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves 

pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 7. 2. 2018 (streda)
v čase od 9.00 h


Všetci záujemcovia o štúdium a priaznivci našej školy sú srdečne vítaní.

                                                      *****

Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7, Spišská Nová Ves  

 • pozýva 9. 2. 2018 (piatok) od 8.00 - 13.00 h na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, rodičov a výchovných poradcov.

  Uchádzači o štúdium sa budú môcť oboznámiť s ponukou študijných  a učebných odborov a s požiadavkami pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019. Na študijné odbory umeleckého zamerania, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky),  je potrebné podať prihlášku riaditeľovi základnej školy v termíne do 20. 2. 2018. 

 • 17. 2. 2018 (sobota) o 9.00 h na KONZULTÁCIE k príprave na talentové prijímacie skúšky pre všetkých záujemcov o štúdium v študijných odboroch výtvarného zamerania, ktorým v priebehu konzultácii umožníme kresliť a modelovať pod odborným dozorom našich vyučujúcich. Myslíte si, že nemáte talent? Príďte, niečo nám nakreslíte, vymodelujete a my váš talent objavíme.

 • otvára od 1. 9. 2018 (v školskom roku 2018/2019)
  NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR 
  3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba, ktorý je kombináciou programovania a základných obslužných činností pre CNC zariadenia v nábytkárstve, pri spracúvaní dreva a výrobe nábytku. Absolvent odboru získa maturitné vysvedčenie a výučný list, zároveň je pripravený pokračovať 

Bližšie informácie na www.sosdsnv.skresp. tel. č.: 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.

                                                       *****

Technická akadémia

Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, rodičov a výchovných poradcov na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 9. 2. 2018 (piatok)
v čase od 8.00 – 14.00 h.

Účastníci získajú informácie o:

 • priestorových a materiálnych podmienkach štúdia,
 • pravidlách prijímacieho konania,
 • ponuke a náplni študijných odborov:

2387 M  mechatronika – programovanie robotov a modulárnych systémov
2381 M  strojárstvo
– grafické systémy
2381 M  strojárstvo
– programovanie CNC strojov
2675 M  elektrotechnika
– počítačové systémy a siete
3918 M  technické lýceum
– programovanie
3968 M  logistika
2694 M  informačné a sieťové technológie

Bližšie informácie na: www.tasnv.sk , skola(at)tasnv.sk , 053/446 62 49