Dnes je 08.05.2021, meniny má Ingrida
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

26. 04. 2021 11:56

ZBER ELEKTROODPADU Z DOMÁCNOSTÍ - 27. 5. 2021 (štvrtok)

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta termín pre jarný zber elektro odpadov z domácností v jednotlivých častiach mesta.

V rámci tohto zberu budú zbierané i elektroodpady z domácností bez obsahu škodlivých látok.

Medzi tento odpad patria: použité batérie a akumulátory, elektroodpad z domácností
s obsahom škodlivín (chladničky, televízory, monitory), žiarivky, odpadové motorové a prevodové oleje, rozpúšťadlá, staré farby, laky, handry a rukavice znečistené olejom, obaly znečistené olejom a pod. 

Pre občanov bývajúcich v bytových domoch sa zber bude realizovať prostredníctvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená po dobu 20 minút na vybraných stanovištiach. Pri preberaní odpadu je potrebné sa riadiť pokynmi obsluhy mobilnej zberne a preukázať sa občianskym preukazom.
Odpad bude 
prevzatý len od občanov mesta. Zber týchto odpadov je bezplatný.

Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách mesta: 27. 5. 2021 

Novoveská Huta – námestie (reštaurácia Poľovník): 8.00 – 8.20

Ferčekovce – križovatka Trenčianskej a Muráňskej: 8.30 – 8.50

Tarča – parkovisko oproti OD Družba, Lipová 20: 9.00 – 9.20

sídl. Mier – parkovisko OD Prima (Šafárikovo nám.): 9.30 – 9.50

sídl. Západ - parkovisko za OD (Kolárska ul.): 10.10 – 10.30

Blaumont – parkovisko Filinského 10.50 – 11.10

Hurbanova ul. – pri kotolni: 11.30 – 11.50

Slovenská 44 – pri kotolni: 12.30 – 12.50

Mlynská ul. – MPC, starý vchod: 13.00 – 13.20

Ing. O. Kožucha - parkovisko pred futbal. štadiónom: 13.40 – 14.00

Termíny a podmienky zberu týchto odpadov pre občanov bývajúcich v rodinných domoch sú uvedené v kalendári zvozu separovaných zložiek z komunálnych odpadov pre rok 2021.

Počas celého roka môžu občania mesta horeuvedené odpady bezplatne odovzdať 
na Zbernom dvore, Sadová ul. (po - pi * 7.00 - 15.00 h). Dovoz odpadu si je však potrebné dopredu dojednať s obsluhou Zberného dvora na Sadovej ulici – tel. č. 0903 439 589. Tento odpad bude od občanov prevzatý po predložení občianskeho preukazu. 

odd. komunálneho servisu, MsÚ